Lørdag 28. april 2018
DRONNING: Med Sylvi Listhaug ute av regjering og inn i helsekomiteen på Stortinget, er partileiar Siv Jensen igjen tilbake som dronninga av Frp – inntil vidare.
• FpU gjer kutt i sjukeløn til ei hovudsak i Frp mot 2020 • Seier nei til forbod mot bønerop:
Varslar kamp om sjukeløn
Undersak

Kritiserte Støre

Siv Jensen ble rørt til tårer av applausen hun fikk da hun fredag åpnet Frps landsmøte. Da tårene var tørket, gikk hun til angrep på Arbeiderpartiet:

– Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister, og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv, sa Frp-lederen, tydelig stolt over at Frp ble gjenvalgt etter å ha sittet fire år i regjering.

– Velgerne ville ikke ha en ny regjering, de ville ha mer av Frps politikk, fortsatte hun – selv om flertallet av velgerne stemte på et parti som ville felle regjeringen og Frps oppslutning gikk tilbake.

Siv Jensen mener en «feig innvandringspolitikk» er en viktig grunn til at Ap tapte valget, og omtalte Støre som en «svak leder» som «står i spagat i mange viktige saker», som innvandring. Nylig avgåtte justisminister Sylvi Listhaug har derimot «gjort en strålende jobb i regjering». Og så gjentok hun det som etter hvert har blitt et vanlig angrep på Ap fra regjeringshold:

– Arbeiderpartiet er ikke lenger i stand til å styre dette landet.

Jensen slapp også en nyhet: Regjeringen setter av midler til 700 nye sykehjemsplasser i revidert nasjonalbudsjett og lover alle sykehjem penger til eget kjøkken og kokk. Jensen inviterte til tettere samarbeid med LO, men sa samtidig:

– Det er vanskelig å samarbeide med en organisasjon som aktivt støtter opp under et annet politisk parti og fôrer Arbeiderpartiet med ressurser og valgkamppenger.

politikk@klassekampen.no

KUTTGUT: FpU-leiaren vil snu Frp i sjukelønssaka. Han trur partiet blir med på kutt.

Eit eige Frp-utval diskuterer no velferdsytingar. Utvalsleiar Erlend Wiborg ville ikkje seie til Klassekampen tidlegare i veka kva han meinte om det kanskje mest pikante spørsmålet: kutt i sjukeløn. Ein av medlemene som er open om sitt standpunkt, er FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Noko av det eg kjem til å kjempe hardast for i det utvalet, er at vi får redusert sjukeløna, seier Svendsrud til Klassekampen.

Fakta

Frp-landsmøtet:

• I helga held Frp landsmøte på Gardermoen.

• I år er det ikkje vedtak av partiprogram, men landsmøtet kan gle seg over ei rekkje fråsegner dei kan få vedta. Reduksjon av sukkeravgifta, forbod mot bønnerop, mindre regulering av motorisert ferdsel i utmark, kamp for FM-nettet, legalisering av kasinodrift, meir kommunal styring av arealpolitikken, filming av munnleg eksamen – og kamp for miljøet – er noko av det Frp i helga kan vedta.

• I tillegg er det val. Siv Jensen er innstilt til leiarvervet for ein ny periode.

Færre sjuke

Og han varslar bråk om han ikkje vinn fram:

– Det meiner eg er noko av det aller viktigaste. Og om eg ikkje får fleirtal, skal eg i alle fall ta dissens på det.

– Kvifor er det så viktig for deg?

– Vi greier ikkje å få ein berekraftig velferdsstat utan å redusere på nokre av velferdsgoda. Då kan vi framleis ha ei av verdas beste sjukelønsordningar, samstundes som ein får redusert utgiftene ein del.

Han håpar kutta vil gjere at folk blir mindre sjuke:

– Vonleg vil ein då sjå ein reduksjon i sjukefråveret. Hadde vi berre greidd å redusere sjukefråveret ned til svensk nivå, hadde vi spart om lag 20 milliardar kroner.

Og kutt i utgiftene hastar.

– Utgiftene aukar meir enn inntektene. Vi smørar statsbudsjettet med oljepengar, og det er klart at det går bra no – men eg trur ikkje det går så veldig bra i 2060. På eitt eller anna tidspunkt må vi kutte i sjukeløna. Spørsmålet er om vi skal gjere det i 2021 eller i 2041, seier FpU-formannen.

– Mitt inntrykk er at mange Frp-arar kan snakke på bakgrunn om at dei vil kutte i sjukeløna, men dei tør ikkje gå ut med det, av frykt for å tape veljarar. Er det ditt inntrykk òg?

– Det er heilt klart upopulært, men eg starta ikkje i politikken for å stå for det som er populært – eg står for det som er riktig. Eg meiner at dette er det riktige standpunktet. Og så har eg litt trua på veljarane, eg då. Eg trur dei ser utfordringane til velferdsstaten og at vi må gjere noko. Då må også utgiftene bli redusert.

– Trur du at ditt syn får gjennomslag i Frp på sikt?

– På sikt håpar eg det.

– Men i 2020?

– Det er vanskeleg å seie, men eg håpar det.

Seier nei til bøneropforbod

I helga skal Frp ta stilling til om partiet ønskjer å forby bønerop. FpU er imot:

– Den same resolusjonen var oppe på FpU-landsstyret i vår. Vårt landsstyre valde å røyste den ned, altså ikkje vedta den. FpU-standpunktet i den saka er altså at vi er mot eit forbod. Eg synst ikkje at ein skal forby alt ein ikkje liker, så eg kjem til å røyste mot den resolusjonen.

– Den ligg kanskje an til å få fleirtal?

– Det blir spanande å sjå. Vi har arbeidd mest med filming av munnleg eksamen og med assistert befrukting for einslege fram mot dette lands­møtet.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 22. januar 2019
SV I VINDEN: Medlemmene strømmer til opposisjonspartiene etter opprettelsen av den borgerlige firepartiregjeringen. Hos SV er veksten dobbelt så stor som hos Ap.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 4. januar 2019
NEKT: Frps Åshild Bruun-Gundersen avviser at abortlova kan bli endra i regjeringsforhandlingane. Same kva Siv Jensen og dei andre kjem fram til, vil ho stå fritt til å røyste mot i Stortinget.
Fredag 21. desember 2018
KLAR: Tidligere statsminister Kåre Willoch mener sanksjonsregimet mot Russland må ha en utløpsdato. Han ønsker en realistisk tilnærming til Russland.
Onsdag 19. desember 2018
KRAV: Sterke ­krefter i KrF jobber for at partiet skal kreve utviklingsministeren og et nytt ut­viklingsdepartement i ny regjering.
Tirsdag 18. desember 2018
TILBAKE: Arbeiderpartiet i Troms og Finnmark går inn i fylkessammenslåingen med planene klare for en rask omgjøring.
Mandag 17. desember 2018
FRAMTIDSFRYKT: Nordmenn flest uroar seg mest for klimaendringar og svekka velferdsstat, ifølge eit notat frå tankesmia Agenda.
Onsdag 12. desember 2018
VOLDTEKT: Høyres justispolitiske talsperson Peter Frølich mener minstestraffen for voldtekt er for høy. Han vil løfte diskusjonen inn i regjeringsforhandlingene med KrF, Frp og Venstre.
Torsdag 6. desember 2018
PROFIL: Unge Venstre-leiar ­Sondre Hansmark seier Abid Raja er blant dei einaste som profilerer Venstre sin eigen politikk.