Lørdag 28. april 2018
DRONNING: Med Sylvi Listhaug ute av regjering og inn i helsekomiteen på Stortinget, er partileiar Siv Jensen igjen tilbake som dronninga av Frp – inntil vidare.
• FpU gjer kutt i sjukeløn til ei hovudsak i Frp mot 2020 • Seier nei til forbod mot bønerop:
Varslar kamp om sjukeløn
Undersak

Kritiserte Støre

Siv Jensen ble rørt til tårer av applausen hun fikk da hun fredag åpnet Frps landsmøte. Da tårene var tørket, gikk hun til angrep på Arbeiderpartiet:

– Jonas Gahr Støre ble ikke statsminister, og Hadia Tajik ble ikke justisminister. Det er en seier i seg selv, sa Frp-lederen, tydelig stolt over at Frp ble gjenvalgt etter å ha sittet fire år i regjering.

– Velgerne ville ikke ha en ny regjering, de ville ha mer av Frps politikk, fortsatte hun – selv om flertallet av velgerne stemte på et parti som ville felle regjeringen og Frps oppslutning gikk tilbake.

Siv Jensen mener en «feig innvandringspolitikk» er en viktig grunn til at Ap tapte valget, og omtalte Støre som en «svak leder» som «står i spagat i mange viktige saker», som innvandring. Nylig avgåtte justisminister Sylvi Listhaug har derimot «gjort en strålende jobb i regjering». Og så gjentok hun det som etter hvert har blitt et vanlig angrep på Ap fra regjeringshold:

– Arbeiderpartiet er ikke lenger i stand til å styre dette landet.

Jensen slapp også en nyhet: Regjeringen setter av midler til 700 nye sykehjemsplasser i revidert nasjonalbudsjett og lover alle sykehjem penger til eget kjøkken og kokk. Jensen inviterte til tettere samarbeid med LO, men sa samtidig:

– Det er vanskelig å samarbeide med en organisasjon som aktivt støtter opp under et annet politisk parti og fôrer Arbeiderpartiet med ressurser og valgkamppenger.

politikk@klassekampen.no

KUTTGUT: FpU-leiaren vil snu Frp i sjukelønssaka. Han trur partiet blir med på kutt.

Eit eige Frp-utval diskuterer no velferdsytingar. Utvalsleiar Erlend Wiborg ville ikkje seie til Klassekampen tidlegare i veka kva han meinte om det kanskje mest pikante spørsmålet: kutt i sjukeløn. Ein av medlemene som er open om sitt standpunkt, er FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Noko av det eg kjem til å kjempe hardast for i det utvalet, er at vi får redusert sjukeløna, seier Svendsrud til Klassekampen.

Fakta

Frp-landsmøtet:

• I helga held Frp landsmøte på Gardermoen.

• I år er det ikkje vedtak av partiprogram, men landsmøtet kan gle seg over ei rekkje fråsegner dei kan få vedta. Reduksjon av sukkeravgifta, forbod mot bønnerop, mindre regulering av motorisert ferdsel i utmark, kamp for FM-nettet, legalisering av kasinodrift, meir kommunal styring av arealpolitikken, filming av munnleg eksamen – og kamp for miljøet – er noko av det Frp i helga kan vedta.

• I tillegg er det val. Siv Jensen er innstilt til leiarvervet for ein ny periode.

Færre sjuke

Og han varslar bråk om han ikkje vinn fram:

– Det meiner eg er noko av det aller viktigaste. Og om eg ikkje får fleirtal, skal eg i alle fall ta dissens på det.

– Kvifor er det så viktig for deg?

– Vi greier ikkje å få ein berekraftig velferdsstat utan å redusere på nokre av velferdsgoda. Då kan vi framleis ha ei av verdas beste sjukelønsordningar, samstundes som ein får redusert utgiftene ein del.

Han håpar kutta vil gjere at folk blir mindre sjuke:

– Vonleg vil ein då sjå ein reduksjon i sjukefråveret. Hadde vi berre greidd å redusere sjukefråveret ned til svensk nivå, hadde vi spart om lag 20 milliardar kroner.

Og kutt i utgiftene hastar.

– Utgiftene aukar meir enn inntektene. Vi smørar statsbudsjettet med oljepengar, og det er klart at det går bra no – men eg trur ikkje det går så veldig bra i 2060. På eitt eller anna tidspunkt må vi kutte i sjukeløna. Spørsmålet er om vi skal gjere det i 2021 eller i 2041, seier FpU-formannen.

– Mitt inntrykk er at mange Frp-arar kan snakke på bakgrunn om at dei vil kutte i sjukeløna, men dei tør ikkje gå ut med det, av frykt for å tape veljarar. Er det ditt inntrykk òg?

– Det er heilt klart upopulært, men eg starta ikkje i politikken for å stå for det som er populært – eg står for det som er riktig. Eg meiner at dette er det riktige standpunktet. Og så har eg litt trua på veljarane, eg då. Eg trur dei ser utfordringane til velferdsstaten og at vi må gjere noko. Då må også utgiftene bli redusert.

– Trur du at ditt syn får gjennomslag i Frp på sikt?

– På sikt håpar eg det.

– Men i 2020?

– Det er vanskeleg å seie, men eg håpar det.

Seier nei til bøneropforbod

I helga skal Frp ta stilling til om partiet ønskjer å forby bønerop. FpU er imot:

– Den same resolusjonen var oppe på FpU-landsstyret i vår. Vårt landsstyre valde å røyste den ned, altså ikkje vedta den. FpU-standpunktet i den saka er altså at vi er mot eit forbod. Eg synst ikkje at ein skal forby alt ein ikkje liker, så eg kjem til å røyste mot den resolusjonen.

– Den ligg kanskje an til å få fleirtal?

– Det blir spanande å sjå. Vi har arbeidd mest med filming av munnleg eksamen og med assistert befrukting for einslege fram mot dette lands­møtet.

politikk@klassekampen.no

Torsdag 24. mai 2018
SINNE: Alta Frp krever gransking, og fylkeslederen i Finnmark Frp mener helseminister Bent Høie må gå etter luft­ambulansekrisa.
Onsdag 16. mai 2018
SMELL: Opposisjonen rasar mot regjeringas forsvarsbudsjett. Ap seier ja takk til å finne nye fleirtal i Stortinget – på tvers av forliket med regjeringa.
Fredag 11. mai 2018
FEKK RÅD: Alt i 2015 peikte det regjeringsoppnemnte Akuttutvalet på risikoen ved operatørbytte i lufta­mbulansen. Frp-politikar krev at helseministeren ryddar opp.
Tirsdag 8. mai 2018
SISTE SJANSE: I morgen skal stortingsgruppa i Ap ta stilling til Andøya-spørsmålet på nytt. Tilhengerne av flybasen mener den ble lagt ned på tynt fakta­grunnlag.
Mandag 7. mai 2018
REAGERER: Statsråden har ansvar for sikkerheten også når plattformer bygges i Sør-Korea, mener Ap.
Lørdag 28. april 2018
KUTTGUT: FpU-leiaren vil snu Frp i sjukelønssaka. Han trur partiet blir med på kutt.
Fredag 20. april 2018
KARAKTERER: Norge er flinkere til å innføre EU-regler enn EU-landene selv. Kun fire direktiver gjenstår, viser nye tall fra Esa.
Torsdag 19. april 2018
SKODDEHEIMEN: Utanriksopposisjonen på Stortinget vil ha svar om militsane i Syria.
Tirsdag 17. april 2018
FORSLAG: I SV skapar fleirtalet mot omskjering steile frontar. Både i Raudt og Miljøpartiet Dei Grøne kjem forslag om aldersgrense mot omskjering på agendaen i mai.
Mandag 16. april 2018
KRIG: Venstres leder Trine Skei Grande er nå fast medlem i regjeringens sikkerhetsutvalg. Hun lover åpen debatt om nye internasjonale operasjoner i ­Stortinget.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk