Tirsdag 24. april 2018
EU-skepsis

• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og Ungarn, har også fått mange i Brussel til å kreve raskere takt i den overnasjonale EU-integreringen. I et intervju med danske Weekendavisen maner professor Catherine de Vries ved Essex University i Storbritannia til forsiktighet. Hun forsker på europeernes holdninger til EU og er aktuell med boka «Euroscepticism and the Future of European Integration» (Oxford University Press).

• På grunnlag av omfattende analyser av folks holdninger i alle EUs medlemsland viser de Vries at EU-skepsisen tar ulike former i forskjellige land. Hun har delt EU-skepsisen inn i tre kategorier. Den ene gruppa er «exit-skeptikere» som vil ut av unionen fordi deres eget land oppfattes som bedre på økonomi, demokrati eller statsstyring. Den andre kategorien er «regime-skeptikere», som ikke vil ut av EU fordi de mener unionen tjener økonomien og miljøet. De er likevel skeptiske til EU-systemet fordi den nasjonale suvereniteten eller demokratiet svekkes. Regimekritikerne finner man ofte i Nord-Europa, i land som Danmark, Sverige, Storbritannia og Nederland. Når de måler EU opp mot egne nasjonale demokratier, kommer EU til kort. Den tredje gruppa kaller hun «politikk-kritikere». De er først og fremst mot EU-politikken. Slike skeptikere finnes i Sentral-Europa og i søreuropeiske land som Spania, Hellas og Italia, og de kan være spesielt uenige i EUs økonomiske politikk eller flyktningpolitikken.

• Etter brexit jublet mange i Brussel over at andelen som var skeptisk til EU gikk ned, men Catherine de Vries mener støtten til ytterligere integrasjon er overdrevet. Andelen som ville melde seg ut, gikk ned etter brexit, men hvis man også tar med regime- og politikk-skeptikerne, er det fremdeles 60 prosent som er skeptiske til EU. Derfor er ikke EUs tradisjonelle svar på kriser – mer integrasjon – svaret denne gang. Det vil ikke svekke EU-skepsisen, men tvert imot øke den.

Lørdag 26. mai 2018
• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over...
Fredag 25. mai 2018
• Den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal ble 4. mars i år funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Begge er nå utskrevet fra sykehus. Skripal ble i 2006 dømt til 13...
Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk