Mandag 23. april 2018
KRITISERER AGENDA: Manifest-leder Magnus Marsdal kritiserer at LO-finansierte Agenda har laget et notat i samarbeid med NHO.
Manifest kritiserer at tankesmie-konkurrent utreder hvordan folk skal stå lenger i jobb for NHO:
Agenda jobber for NHO
Sigrid Hagerup Melhuus
Kaia Storvik
TENKETANKER: Manifest-leder Magnus Marsdal mener Agenda blir kjøpt for å spre NHOs verdenssyn når tenketanken lager rapport om at folk må jobbe lenger i framtida.

arbeidsliv

I forbindelse med NHOs årskonferanse i vinter, har Tankesmien Agenda på oppdrag fra arbeidsgiverorganisasjonen lagd notatet «Attraktive i arbeidsmarkedet hele livet – Hva skal til for at flere jobber lengre?».

Rapporten starter med setningen «Alle er enige i at vi må stå lengre i jobb dersom vi skal sikre velferd og velstand i framtida». Daglig leder i landets andre tenketank på venstresida, Magnus Marsdal i Manifest tankesmie, mener notatet bidrar til å fremme NHOs verdenssyn, og han tror ikke at det er tilfeldig at NHO valgte Agenda til oppdraget.

– Det er mye mer verdifullt for NHO å få sin virkelighetsbeskrivelse gjentatt av LO-ledelsens tankesmie, Agenda, enn av sin egen tankesmie, Civita, sier han.

Fakta

Tankesmier:

• Manifest tankesmie og Agenda tankesmie er to tenketanker som plasserer seg på venstresida. Manifest er organisert som en forening, mens Agenda er et aksjeselskap eid av LO og Trond Mohn.

• Manifest opplyser på sin nettside at de hovedsaklig er finansiert av organisasjoner i fagbevegelsen, samt mindre bidrag fra enkeltpersoner SV, Rødt, AUF og Rød Ungdom.

• Agenda opplyser i sin årsrapport for 2017 at deres inntekter kommer fra samarbeids- og prosjektpartnere i fagbevegelsen, andre frivillige organisasjoner, arbeidsgiverforeninger, private bedrifter, samt organisasjoner i offentlig sektor.

Kritiserer rapport

Marsdal mener rapportforfatterne undervurderer at det for mange vil være umulig øke antallet år i arbeidslivet.

– I Agendas notat ser det ut til at uførhet og arbeidsslitasje er et forsvinnende problem, fordi «færre yrker er tungt fysisk belastende» og de eldste i arbeid «har stadig bedre helse». I virkelighetens Norge ender rundt fire av ti kvinner uten høyere utdanning på uføretrygd, sier han.

Ifølge Frifagbevegelse.no gir LO åtte millioner kroner i støtte i året til Agenda. Marsdal syns ikke rapporten bærer nok preg av å komme fra en organisasjon finansert av fagbevegelsen.

– Mange LO-medlemmer vil nok ha vanskelig for å kjenne seg igjen i Agendas virkelighetsbeskrivelse. Det gjelder også påstanden om at «alle er enige» om pensjonsreformens intensjoner. Hvorfor er det innlysende at vi skal presse eldre ansatte til å jobbe lengst mulig samtidig som unge holdes ute? Sysselsettingen blant menn i alderen 20 til 24 år falt dramatisk fra 72 til 64 prosent det siste tiåret.

Marsdal vil imidlertid understreke at han ikke mener venstresidas tenketanker ikke kan samarbeide med NHO generelt.

– Det er selvsagt legitimt å samarbeide med NHO, og jeg har selv stått på scenen under NHOs årskonferanse. Men det er vanskelig å se hvorfor en LO-finansiert tankesmie bør lansere «policy-notat» som er betalt og påvirket av NHO sentralt.

Er uenige med NHO

Leder i Agenda, Kaia Storvik, sier at det er uproblematisk å samarbeide med andre aktører, inkludert arbeidsgiverorganisasjoner der det er naturlig.

– Vi tenker at samarbeid med andre styrker, ikke svekker oss. Det gjør at vi får innspill, kritikk og tilgang på kunnskap og kompetanse som vi ellers ikke ville fått. Dette er ikke noe vi gjør fordi vi må, men fordi vi opplever det som en styrke, og vi er glade for at så mange vil samarbeide med oss. Selvsagt gjør dette det også mulig å gjøre mer enn det vi ellers hadde kunnet, sier hun.

Storvik sier at tenketanken ikke skriver rapporter på oppdrag, og at de alltid eier konklusjonene. Agenda delfinansierer også alle prosjekter.

I selve notatet går Agenda-medarbeiderne Sigrid Hagerup Melhuus og Sigrun Aasland gjennom hvorfor enkelte arbeidsgivere kvier seg for å ansette eldre arbeidstakere. Og én teori kan forkastes.

– Noe av resultatet er stikk i strid med NHOs egne analyser, nemlig at seniorgoder svekker attraktiviteten til eldre arbeidstakere. Det mener vi er helt feil, sier hun, og viser til undersøkelser og andres forskning, sier Melhuus.

Derimot kan store lønnsforskjeller gjøre at eldre arbeidstakere blir dyrere for bedriftene og de dermed blir mindre attraktive, hevder Melhuus.

– Lønnsveksten bør være brattere tidlig i karrieren når folk har dyre lån og forsørger barn, for så bremse når man blir eldre. Det vil gjøre eldre arbeidstakere mer attraktive, sier hun.

Melhuus forstår lite av at Marsdal kritiserer notatet på pensjonsspørsmål.

– Leser man notatet, ser man at pensjon ikke har vært et tema i det hele tatt. Notatet er rettet mot arbeidsgiverne, og handler om hvorfor noen velger å la være å ansatte en gruppe arbeidstakere som er en kjemperessurs, sier hun.

Gjør oppdrag for andre

Marsdal forteller at Manifest som regel ikke får betalt for oppdrag, men nevner at de har produsert en film om kraftpolitikk som fagforbundet Industri Energi var med å finansiere.

Agenda har inntekter fra en rekke eksterne aktører. I sin åsrapport for 2017 skriver de at de har inntekter fra samarbeids- og prosjektpartnere i fagbevegelsen, næringslivet og i offentlig sektor. Blant dem er Norgesgruppen, Virke og Barne- og likestillingsdepartementet.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 23. april 2018 kl. 10.31
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk