Fredag 20. april 2018
Regnestykket

• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til landets apoteker på kort varsel forhindres. Legemiddelgrossister må i dag kunne levere legemidler til apotekene innen 24 timer hvor som helst i landet. Apotekenes forsendelser av legemidler til pasienter vil også lide. Mange apotek leverer medisiner direkte til personer som ikke har mulighet til å oppsøke apotekene selv. Nationen refererer høringsuttalelsen fra Apotekerforeningen, der heter det at «slik forsendelse er nødvendig for å sikre legemidler til pasienter som på grunn av alder eller sykdom eller lang reisevei, ikke har anledning til å oppsøke apotek». Helseforetakene Helse Midt-Norge og Sykehuset i Innlandet skriver i sine høringssvar at de må kunne sende biologiske prøver hver dag.

• Flere kommuner, fylkeskommuner og private aktører er sterkt kritiske til å halvere antallet postdager. Hvis det må kuttes, går de fleste høringssvarene inn for at postleveringen i spredtbygde strøk opprettholdes, mens man eventuelt reduserer den i tettbygde strøk der det finnes alternative distribusjonskanaler, skriver Nationen. I høringssvaret fra Sør-Troms regionråd heter det for eksempel: «Forslaget vil gjøre det enda mer krevende for bedrifter på bygdene. Breibånd er heller ikke tilfredsstillende utbygd og kan derfor ikke kompensere for reduksjonen i postleveringen».

• Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) er også bekymret. Det er uaktuelt at dette vil slå godt ut for Distrikts-Norge, sier hun til Nationen. Agdestein understreker at Posten har et samfunnsoppdrag som ikke bare handler om lønnsomhet. Posten har nøyaktig anslått hva de vil spare på endringen: 500 millioner kroner årlig. Det som overhodet ikke er kostnadsberegnet, er virkningene for Distrikts-Norge. Regjering og storting kan ikke ta stilling til dette spørsmålet utelukkende ut fra hva Posten vil spare. De negative konsekvensene for innbyggerne og næringslivet må også tas med i regnestykket.

Lørdag 26. mai 2018
• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over...
Fredag 25. mai 2018
• Den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal ble 4. mars i år funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Begge er nå utskrevet fra sykehus. Skripal ble i 2006 dømt til 13...
Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk