Onsdag 18. april 2018
Økt støtte

• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt Norsk Tidsskrift, har fått svekket betydning de siste årene, men mange av dem spiller fremdeles en viktig rolle. Analysen drøfter spesielt de tre tidsskriftene Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift, Kunstkritikk og Samtiden. De to første er spesialiserte tidsskrifter for henholdsvis scenekunst og bildekunst, mens Samtiden er Norges største og eldste allmennkulturelle tidsskrift. Alle norske tidsskrifter sliter med økonomien. I perioden 2012 til 2016 fikk tidsskriftene i gjennomsnitt 324.000 kroner, 65.000 kroner per år, i støtte fra Kulturrådet og offentlige institusjoner. De etablerte tidsskriftene sliter like mye som nyetablerte. En viktig grunn til den vanskelige situasjonen er at de offentlige tildelingene har vært relativt konstante, mens løssalgsinntekter og støtte fra institusjoner som Fritt Ord har gått ned, samtidig som portoutgiftene har økt betydelig. Driftsresultatene viser at en stor del av tidsskriftene i dag ikke har et tilstrekkelig inntektsmessig grunnlag for drift.

• Offentlig støtte til tidsskriftene har en lang historie i Norge helt fra forrige århundreskifte. Da Norsk kulturråd hadde sin første tildeling på midten av 1960-tallet, fikk litteraturtidsskriftet Vinduet, Torolv Solheims Fossegrimen og ukebladet Magasinet for alle støtte. Forfatterne bak analysen av tidsskriftene foreslår nå en endring av støtten. De ønsker å styrke tidsskriftstøtten betraktelig, samtidig som dynamikken mellom etablerte og utfordrertidsskrift opprettholdes. De foreslår en støtte på rundt én million kroner til et sjikt av etablerte tidsskrift i en slags eliteordning. Her skal det stilles krav om egenfinansiering, salgs- og annonseinntekter og støtte fra eier. Ordningen bør omfatte 12–15 tidsskrift, samtidig som nye kan komme inn. En tredel av plassene lyses ut hvert år. Tidsskriftene spiller en viktig rolle som arenaer for langsom refleksjon og kritikk. De er like viktige i en digital tidsalder. Vi hilser forslaget om en forsterket støtte velkommen.

Lørdag 26. mai 2018
• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over...
Fredag 25. mai 2018
• Den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal ble 4. mars i år funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Begge er nå utskrevet fra sykehus. Skripal ble i 2006 dømt til 13...
Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk