Torsdag 12. april 2018
STOLER IKKE PÅ REGJERINGEN: Arbeiderpartiets Hadia Tajik og Arild Grand mener det er viktig at Stortinget gjør egne utredninger om viktige EU-saker.
Ap stoler ikke på regjeringen i EU-sak:
Skeptisk til nytt EU-byrå
TØFFERE LINJE: Ap stoler ikke på departementenes utredning av EU-saker. De bestiller nå en uavhengig utredning av EUs kommende arbeidsmarkedsbyrå.

arbeidsliv

EUs energibyrå Acer har delt Arbeiderpartiet på midten, og deler av grunnplanet er så misfornøyd med ledelsen at nestleder Hadia Tajik har blitt vraket som 1. mai-taler i Haugesund og Sauda.

EUs nye arbeidsmarkedsbyrå er fortsatt bare på tegnebrettet, men kanskje har partiet Acer friskt i minne når partiledelsen nå anlegger en skeptisk tone til både EU og regjeringens intensjoner med det nye byrået.

Tajik og stortingskollega Arild Grande har bedt Stortingets utredningsseksjon undersøke konsekvensene Arbeidsmarkedsbyrå kan få for Norge.

Fakta

EUs arbeids­markedsbyrå:

• EU-kommisjonen foreslo i mars at det skal opprettes et nytt arbeidsmarkedsbyrå: European Labour Authority.

• Planen er at EU skal ta en større rolle for å sikre sosial rettferdighet i Europa, og ikke bare bry seg om økonomi.Byrået er et av flere forslag.

• Byrået skal åpne neste år og være i full sving i 2023. Det er relevant for EØS-avtalen og vil derfor påvirke Norge.

• Forslaget skal behandles blant annet i EU-parlamentet. Det er usikkert hva det endelig vil ende opp som, og om det vil få myndighet til å overstyre de nasjonale myndighetene.

Vil være tidligere ute

– Det er rett og slett viktig å få ordentlig klarhet i hva man ser for seg fra EU sin side, sier Tajik.

De to mener regjeringen og Stortinget kommer for seint på banen i EU-saker, og at departementenes utredninger kan være farget av regjeringens politikk.

– All erfaring hittil med EØS-saker tilsier at Stortinget kommer altfor seint på banen. Norsk politikk har i for liten grad søkt å utnytte handlingsrommet til å påvirke prosesser som går i EU, og ofte begynner debatten i Norge når den er avsluttet i EU, sier Grande.

Han mener man ikke kan utelukke at vurderingene fra departementene er farget av regjeringens politiske syn.

– I Acer-saken så vi at Justisdepartements lovavdeling måtte gjøre om sin vurdering etter påtrykk utenfra. Både den og andre saker viser at regjeringen ikke gjør en god nok jobb i å orientere Stortinget, og derfor er det behov for at Stortinget gjør denne utredningsjobben selv, fortsetter han.

Som eksempel på regjeringens ettergivenhet viser Grande også til at regjeringen i utgangspunktet trodde at momsfritaket for nettaviser var i strid med EØS-avtalen. Da Stortinget likevel vedtok fritaket, godtok EØS-avtalens overvåkingsorgan Esa saken.

Tema i Stortinget

EU-kommisjonen kom i mars med forslaget om å opprette et nytt europeisk arbeidsmarkedsbyrå. Det skal blant annet sørge for bedre informasjon om plikter og rettigheter for ansatte og bedrifter som krysser grensene, bedre samarbeid mellom nasjonale arbeidslivsmyndigheter og avgjøre uenigheter mellom medlemslandene på området.

Målet er å ha byrået klart til neste år, men saken skal behandles av EU-parlamentet. Det er fortsatt usikkert hva forslaget munner ut i.

Forslaget er merket som EØS-relevant, og vil derfor påvirke Norge.

Tajik sier at de vil ha fordeler og ulemper grundig belyst før partiet tar stilling til byrået.

– Vi har diskutert saken med folk i fagbevegelsen som kan mye om dette, og tilbakemeldingen er at potensialet er stort, og at byrået kan bli et viktig verktøy til å bekjempe sosial dumping på tvers av landegrensene. Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er vanskelig å bekjempe på grunn av ulike jurisdiksjoner og fordi de kriminelle flytter seg mellom landegrensene, sier hun.

Samtidig kan byrået innebære ulemper for Norge, frykter Tajik.

– Det kan være at noen ønsker å drive dette i retning av at det skal lages reguleringer fra annet hold enn norsk. Og i Norge og i de skandinaviske landene har vi en høy standard på lønns- og arbeidsvilkår, og vi vil løfte standarden i Europa, ikke senke den i Norge. Det må være denne dynamikken som gjelder dersom vi skal syns at dette er akseptabelt, sier hun.

Ap-nestlederen tok i går opp temaet i Stortingets spørretime. Tajik klagde på at regjeringen var for seine med å informere Stortinget i EU-saker. Hun krevde en garanti fra arbeidsminister Anniken Haugli (H) om å bli holdt informert, og det fikk hun.

– Jeg kan garantere at jeg skal være imøtekommende og informere Stortinget på et tidlig tidspunkt, svarte Haugli, som også sa de allerede har drøftet saken med EU og gitt uttrykk for at Norge ikke ønsker en løsning som utfordrer norsk suverenitet.

Vil utnytte EØS-rommet

Partiledelsen i Ap har aldri gått inn for et veto mot noe EU-direktiv, men dagens nestleder sier at de ikke kan godta hva som helst som kommer fra Brussel.

– Vi skal ikke være noe ekspedisjonskontor for Brussel, der det de lager, sendes til oss for at vi skal sette stempel på sakene, og så er alt i orden. Det er viktig for oss å bruke alle muligheter for å fremme sosialdemokratisk politikk innenfor EØS-samarbeidet.

stiann@klassekampen.no

Torsdag 19. juli 2018
VERSTING: Cruisetrafikken er miljø­svinet alle vil til livs. Men ikkje eitt av dei 100 cruiseskipa som er under planlegging verda over, siktar mot null­utslepp.
Onsdag 18. juli 2018
VERRE: Meieri­giganten Tine fryktar mjølkemangel dersom mykje storfe blir slakta på grunn av fôrmangel. Tine vil ha krisemøte med bøndene og regjeringa.
Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk