Torsdag 12. april 2018
VIL OPPHEVE VEDTAK: Cappelens advokat Olav Kolstad (nummer to fra venstre), Aschehougs advokat Anders Ryssdal (til venstre), konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm og advokat Sigurd Holter Torp, som også representerer Cappelen Damm, møttes i retten i går.
• Konkurransetilsynet er ikke enig med seg selv i Interpress-saken • Direktør Lars Sørgard erklært inhabil
Møter seg selv i døra
Før Lars Sørgard tiltrådte som konkurransedirektør, gikk han langt i å forsvare storforlagene som nå er ilagt bøter for ulovlig boikott av Interpress.

Bøker

En topptung forsamling ledere fra Forlags-Norge stilte i går i Oslo tingrett, der den lenge varslede rettssaken mellom forlagene Aschehoug, Gyldendal og Cappelen Damm og Konkurransetilsynet omsider åpnet.

Forlagene møter i retten for å overbevise om at de ikke har samarbeidet om en boikott av distributøren Interpress, som var eid av Reitan-gruppen inntil de sluttet med bøker i 2014, slik Konkurransetilsynet hevder.

Men ble boikotten framprovosert av Reitan selv? Mistanken om boikott oppsto etter at de fire forlagene i 2014 fikk beskjed av Reitan-eide Narvesen om at de måtte distribuere gjennom Interpress hvis de skulle selge bøker i Narvesens kiosker. Det sa alle forlagene nei til, noe som fikk Reitan til å klage Aschehoug, Gyldendal, Cappelen Damm og Schibsted inn for Konkurransetilsynet.

Kort tid etter at Konkurransetilsynet åpnet sak mot forlagene, skrev NHH-professor Lars Sørgard en kronikk i Dagens Næringsliv der han hevdet at Reitan trolig hadde brukt konkurranseloven som brekkstand i kampen om distribusjon av bøker.

«Hvorfor kan Reitan holde på slik, mens forlagene samtidig utsettes for razzia», spurte Sørgard i kronikken.

Han konkluderte med at så lenge bokkjøperne ikke ble skadelidende, burde ikke konkurranseloven brukes i det som i realiteten var en kamp om distribusjon av bøker.

Fakta

Forlag i retten:

• I april 2014 gjennomførte Konkurransetilsynet en razzia mot forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted og Aschehoug.

• Bakgrunnen var mistanke om brudd på konkurranseloven i forbindelse med distribusjon av bøker.

• I mars i fjor konkluderte Konkurransetilsynet med at mistanken om ulovlig samarbeid var berettiget, og idømte forlagene bøter på i alt 32 millioner kroner.

• Cappelen, Gyldendal og Aschehoug er uenig i grunnlaget for vedtaket og har gått til sak. Rettssaken startet i går.

I dag er Sørgard ikke lenger NHH-professor, men direktør i Konkurransetilsynet. Han er meldt inhabil i forlagssaken, og vil ikke kommentere kronikken overfor Klassekampen. Ifølge Konkurransetilsynet er årsaken til inhabiliteten at Sørgard har tilknytning til en av eierne i Vigmostad & Bjørke, som nå eier Schibsted forlag.

– Meget godt poeng

Ikke overraskende vinner Sørgards argumentasjon fra 2014 gehør hos Aschehougs advokat Anders Ryssdal, som er partner i Glittertind.

– Sørgard hadde et meget godt poeng da han sa at konkurranse­loven ikke burde vært anvendt på dette forholdet. Det er ikke blitt framlagt noen bevis for at prisingen av bøker er blitt påvirket av hvordan distribusjonen skjer. Denne saken dreier seg om hvert forlags frihet til å distribuere bøkene sine slik de ønsker, sier Ryssdal.

Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynet, vil ikke kommentere påstandene i direktør Sørgards kronikk direkte. Han sier at tilsynet har etterforsket og kommet til at forlagene har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress.

– Det har de gjort på en måte som er i strid med konkurranseloven, sier Nese.

– Dere er kritiske til at bokbransjen har unntak fra konkurranseloven gjennom bokavtalen. Er dere spesielt ute etter forlagene?

– Det er ikke noen hemmelighet at vi er kritisk til bokavtalen, men dette dreier seg om forhold som ikke har med den å gjøre. Det er vår oppgave å etterforske mulige brudd på konkurranseloven, både i bokmarkedet og andre markeder, og det har vi gjort her.

Styrker denne saken argumentet for en boklov, fordi forlagene med den ville ha vært pålagt mer åpenhet?

– Konkurransetilsynet er kritisk til at bokbransjen skal ha unntak fra konkurranse­loven. Det er utgangspunktet, men jeg vil ikke kommentere dette utover det.

Frikjenner Reitan

Om det stemmer at Reitan gikk inn for å bruke «konkurransereglene som en brekkstang i kampen om distribusjonen av bøker», slik Sørgard antydet i sin kronikk, ville det likevel være helt legitimt. Det hevder jussprofessor Erling Hjelmeng, som er spesialist på konkurranserett.

– Kollektiv boikott er forbudt. Forlagene samarbeidet, og det burde de ikke ha gjort. Man kan like eller ikke like forretningsmetodene til Reitan, men det å svare på en uønsket forretningsatferd med å gå inn i et ulovlig samarbeid, er problematisk uansett, sier Hjelmeng.

Han sier at forlagene ikke ville ha brutt med konkurranse­loven hvis de uavhengig av hverandre bestemte om de ville handle med Interpress eller ikke.

– Men så lenge det stemmer at forlagene tok kontakt med hverandre om dette, har de gått for langt.

Klassekampen har vært i kontakt med Reitan-gruppen, som ikke ønsker å kommentere saken.

kultur@klassekampen.no

Torsdag 19. juli 2018
Mer offentlig-privat samarbeid og utvidede åpningstider for teatre og museer. Det er blant forslagene til en ny satsing på kultur­turisme i Norge.
Onsdag 18. juli 2018
Samlaget likte dårlig at bøkene om Lothepus ble solgt til halv pris av en liten nettbokhandler. Nå har innehaveren sendt brev til Finanstilsynet for å komme til bunns i om bokbransjen har rett til å stoppe ham.
Tirsdag 17. juli 2018
Utenriksreporter Kadafi Zaman er løslatt fra fengsel i Pakistan. – Pressekortet er ikke lenger et hvitt flagg, sier TV 2s klubb­leder.
Mandag 16. juli 2018
Omlegging av nytt frekvensbånd for trådløse mikrofoner kan føre til store utgifter for kulturaktører over hele landet.
Lørdag 14. juli 2018
Det privateide Astrup Fearnley Museet fikk sju millioner kroner i overskudd fra en lukket auksjonsmiddag for spesielt inviterte samlere og kunst-topper.
Fredag 13. juli 2018
På Dilling i Østfold er arkeologer i gang med det største utgravnings­prosjektet i Norge. Funnene viser at det også i jern­alderen eksisterte sosial lagdeling.
Torsdag 12. juli 2018
TV 2 er ikke for­pliktet til å sende kultur-, vitenskaps- og minoritetsprogrammer når kanalen blir allmennkringkaster igjen.
Onsdag 11. juli 2018
Viljen til det kompliserte er et av Hamsunsenterets mest interessante trekk.
Tirsdag 10. juli 2018
Akademiske forlag tjener milliarder på at forskningsartikler forblir bak en betalingsmur. Nå jobber Norge for nye lisensavtaler.
Mandag 9. juli 2018
Norsk barnebok­institutt arbeider for å få på plass en masterutdanning innen skrivekunst.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk