Onsdag 11. april 2018
NRK trengs

• Kommersielle medieaktører som Schibsted, Dagbladet, Modern Times Group, Nettavisen, TV 2, Amedia og Polaris har framholdt med styrke at NRK har fått en for dominerende stilling, noe som hindrer private aktører fra å hente inntekter gjennom brukerbetaling. På denne bakgrunnen har Kulturdepartementet bedt Medietilsynet utrede om NRKs tilbud bidrar til innholds- og mediemangfold og om innholdet, særlig digitalt, svekker aktører som lever av egne inntekter. Medietilsynets rapport slår entydig fast at slik er det ikke.

• Et viktig poeng med en allmennkringkaster er å sikre at mediemarkedet ikke utsettes for markedssvikt som kan oppstå fordi det som selger, ikke nødvendigvis er identisk med det som tjener folks informasjonsbehov best. Medietilsynet framholder at kommersielle medier er særlig utsatt for kommersialisering, eierkonsentrasjon og homogenisering av innhold. I rapporten framgår det at NRK, spesielt i distrikts- og regiondekningen, leverer stoff som ikke andre tilbyr. Distriktsprofilen er NRKs sterkeste bidrag til mediemangfoldet. Samtidig unngår NRK å konkurrere med lokalavisene. Sammen med nisjemedier og lokalmedier er NRK en motvekt til homogeniseringen i det populære mediesegmentet med aktører som TV 2, Dagbladet, VG og Nettavisen.

• Medietilsynets konklusjon er at NRK utøver et begrenset konkurransepress på de kommersielle aktørene. Disse er også i ferd med å lykkes digitalt, uten at NRKs tilbud har vært til hinder for det. Det er ikke NRKs tilstedeværelse som påvirker betalingsviljen digitalt. Tilsynet mener derfor ikke det er grunnlag for å legge begrensninger på NRKs virksomhet på nett og foreslår heller at det iverksettes tiltak som kan hjelpe mediene gjennom den vanskelige overgangsfasen de befinner seg i. Medietilsynets rapport er overbevisende. NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet. De kommersielle mediene er offer for en forenklet fordom når de legger skylda på NRK for manglende inntjening. Det eneste skjer hvis NRK svekkes, er at det totale medietilbudet blir mindre og dårligere.

Fredag 20. april 2018
• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til...
Torsdag 19. april 2018
• Venstre har gjennomført en bemerkelsesverdig reise fra stiftelsen i 1884 til i dag. Skiftet som har skjedd bare det siste året, er like forunderlig – fra å love å holde Frp ute av regjering til å invitere Frp-leder Siv Jensen til...
Onsdag 18. april 2018
• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt...
Tirsdag 17. april 2018
• SVs landsstyre vedtok lørdag at partiet går inn for forbud mot rituell omskjæring av gutter ved å innføre en aldersgrense på 15 år. Tidligere har Fremskrittspartiet vedtatt det samme, og som Klassekampen skriver i dag, kjemper krefter i...
Mandag 16. april 2018
Jon Michelet er død, 73 år gammel. Et på alle måter stort menneske er gått bort. Det som først og fremst karakteriserte Jon, var hans raushet og omtenksomhet for alle som kom i hans vei. Når man gikk på gata sammen med...
Lørdag 14. april 2018
• Det skrives utallige bøker om populisme og såkalt eliteforakt blant folk flest. Færre er opptatt av det motsatte og kanskje mer utbredte fenomenet: elitemiljøers forakt for vanlige folk og deres evne til å ta fornuftige beslutninger. Ikke så sjelden...
Fredag 13. april 2018
• Det skrives utallige bøker om populisme og såkalt eliteforakt blant folk flest. Færre er opptatt av det motsatte og kanskje mer utbredte fenomenet: elitemiljøers forakt for vanlige folk og deres evne til å ta fornuftige beslutninger. Ikke...
Torsdag 12. april 2018
• Det er ventet at beslutningen om å angripe Syria på grunn av det påståtte gassangrepet i Douma, er nær forestående. I en twittermelding i går skrev USAs president Donald Trump: «Russland lover å skyte ned alle missiler som avfyres mot...
Onsdag 11. april 2018
• Kommersielle medieaktører som Schibsted, Dagbladet, Modern Times Group, Nettavisen, TV 2, Amedia og Polaris har framholdt med styrke at NRK har fått en for dominerende stilling, noe som hindrer private aktører fra å hente inntekter gjennom...
Tirsdag 10. april 2018
• Regjeringen foreslår at Posten bare skal levere post annenhver dag fra 2020. Ifølge Postens regnestykker vil dette redusere selskapets kostnader med 500 millioner kroner årlig. For mediene og spesielt lokalavisene vil dette forslaget være...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk