Onsdag 14. mars 2018
GLATT ACER-FØRE FOR RACER-STØRE: Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil seie ja til EUs tredje energimarknadspakke – men på vilkår. Her er han saman med mellom anna energipolitisk talsperson Espen Barth Eide på landsstyremøtet i Oslo.
Senterpartiet meiner Acer-motstand gjer det lettare å lage raudgrøn blokk i 2021:
Vil byggje lag mot Acer
Trygve Slagsvold Vedum
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.

KAMPEN OM KRAFTA

Arbeidarpartiet vil samarbeide tettare med SV og Senterpartiet, og ha betre kontakt med «grasrota i LO», skreiv Klassekampen i gårsdagens utgåve.

Jonas Gahr Støre kan starte med å snu i Acer-saka, svarer Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum:

– Vi samarbeider nært med Ap allereie, men nett no er jo Ap i ferd med å samarbeide nært med Høgre, Frp og EU i energipolitikken, som vel er den største saka no. Her bør dei lytte til si eiga grasrot.

Sp-leiaren syner sjølvsagt til den krevjande saka om innlemminga av EUs tredje energimarknadspakke og EUs energibyrå, Acer. Stortinget handsamar etter planen saka 22. mars.

For Vedum har Aps politikk mykje meir å seie enn kva vedtak dei gjer om samarbeid, seier han.

– Alle dei aktørane dei nemner i vedtaket, har sagt klart og tydeleg nei til Acer, seier Vedum.

Fakta

Acer:

• Regjeringas framlegg om tilslutning til EUs tredje energimarknadspakke, inkludert EUs omstridde energibyrå Acer, har skapt stor debatt.

• Motstandarane fryktar tapt råderett over vasskrafta og høgare straumpris for industrien. Tilhengarane meiner frykta er grunnlaus.

• Aps stemmer vil avgjere saka på Stortinget. Leiinga er for, men ei rekkje fylkeslag og over halvparten av ordførarane i partiet, i tillegg til LO, er imot.

• Saka blir avgjort på Stor­tinget 22. mars.

Set ikkje hardt mot hardt

Samstundes er Vedum klar på at Sp vil felle den sitjande regjeringa og setje inn ei Ap- og Sp-basert regjering. Han vil ikkje skape noka uro om det, seier han.

– Kva med SV, korleis er forholdet til dei?

– Det er godt. Vi samarbeider med dei i fleire saker, og er ueinige om andre. Vårt fremste mål er å kaste den sitjande Høgre-, Frp- og Venstre-regjeringa, og så får vi sjå kva slags samanslutning som må til.

Strenge krav

I går og i dag er Arbeidarpartiet samla til landsstyremøte på Folkets hus i Oslo.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre gjekk ut av manus då han snakka om at Ap aldri vil godta ein avtale som endrar på at krafta er offentleg styrt.

– Over halvparten av ordførarane dine har sagt nei i eit opprop, og stadig fleire fylkeslag seier det same. Undervurderte du motstanden i eige parti?

– Eg er ikkje overraska over at våre lokalpolitikarar, særleg dei som er tett på industri og kraftforedling, er urolege for den råderetten vi skal ha over kraftressursane. Eg tek det på alvor. Eg har snakka med mange av dei. Men mi oppgåve på Stortinget er å finne ut kva handlingsalternativa våre er. Det er då eg seier at det dei vil ta vare på, og som fører til at dei seier nei – det er vi einige om. Min jobb er å finne ut kva vårt handlings­alternativ er. Kva kan vi sikre, også når det gjeld EØS-avtalen og det samarbeidet vi har med Europa, og korleis kan vi forsikre oss om at det ikkje blir stilt spørsmål ved det i framtida, seier Støre til Klassekampen.

– Ei av oppsummeringane etter valnederlaget i haust, var at i fleire saker meinte Ap å vere eit ansvarleg forliksparti, men enda opp med å gje fleirtal for høgrepolitikk. Er dette den neste saka i den rekkja?

– Vi må halde oss til sakas innhald og få gjennomslag for vår politikk. Det er det viktige for oss. Spørsmål om nasjonal suverenitet, eigarskap og utviklingsrett vil vi ha slått fast for å kunne vidareføre eit europeisk samarbeid. Vi har hatt det sidan nittitalet. Vi må avgjere om vi kan ha det i framtida, seier Støre, og legg til:

– For meg er ikkje det høgre- eller venstrepolitikk – det er arbeidarpartipolitikk.

Tonar ned sentrumsflørten

I fråsegna landsstyret etter planen skal vedta, står det at Ap har «gode erfaringer med å samarbeide med SV og Senterpartiet», og vil «søke nært samarbeid med disse partiene». I fjor heldt Støre ein tale der SV knapt var tema, medan han erklærte sin kjærleik til sentrumspartia – og særleg KrF.

– Kva har endra seg?

– I dette Stortinget tek vi utgangspunkt i sjansane for samarbeid. Samarbeidet med SV og Senterpartiet gjev oss flest høve til gjennomslag, men Ap lukkar ikkje døra til parti som gjev oss andre gjennomslag enn blåblå politikk. Det eg sa for eit år sidan om at Ap er opne for samarbeid med sentrum for å stoppe blåblå politikk – det står ved lag. Venstre har valt side ved å gå i regjering med Frp. KrF har valt distanse ved å gå i opposisjon. Erfaringa sidan valet har synt at vi finn mange gode løysingar med dei. Det vil vi halde fram med.

– LO har vore tydelege på at de skal peike på den raudgrøne blokka. Har det vore viktig for deg?

– Det har eg lytta til. Eg har også lytta til at LO og Mette Nord har streka under at det er viktig å halde god kontakt med KrF, fordi dei er på vippen, seier Støre.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Lørdag 9. juni 2018
SENTRUM: Høyre snuser på 30-tallet på Klassekampens juni-måling, men er fortsatt av­hengig av kriserammede KrF for flertall.
Onsdag 6. juni 2018
OPTIMIST: Tilbakegangen i Bergen er stor for Ap, men partiet har heng på Høgre. Byrådsleiar Harald Schjelderup har tru på fire nye år.
Mandag 4. juni 2018
RESSURSMANGEL: SV meiner kommunane får ei ekstrarekning på «eit tresifra tal millionar» for dei innbyggjarane som treng mest hjelp. Endringa har tilbakeverkande kraft.
Lørdag 2. juni 2018
URO: Tomrommet etter Trond Giske, politisk uenighet mellom Nord- og Sør-Trøndelag og skandaler i Trondheim har svekket Arbeiderpartiets største partilag.
Fredag 1. juni 2018
TAL SOM TEL: Sp har fått 15 varsel. To av sakene er framleis ikkje ferdig handsama, seier partiets generalsekretær.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk