Lørdag 10. mars 2018
Ulike kulturer

• Kommentator Kjetil Wiedswang forklarer de vanskelige brexit-forhandlingene med de ulike politiske kulturene på kontinentet og på De britiske øyer. Storbritannia er et land uten grunnlov, med en århundrelang muntlig politisk kultur med stor tro på pragmatiske kompromisser. Ifølge Wiedswang har den britiske eliten store problemer med å forstå hvorfor EU avviser en politisk avtale så lenge begge parter vil tjene økonomisk på det. Tyskland er derimot opptatt av å få alt spikret fast i bindende paragrafer, noe Wiedswang forklarer med rettssammenbruddet på 1930-tallet. Samtidig er EUs administrasjon bygget opp med et svært sterkt byråkrati i den franske tradisjonen fra Napoleon. Wiedswang har interessante betraktninger her, selv om kjernen i konflikten er ulike ambisjoner for hva det europeiske samarbeidet skal omfatte. Britene har ønsket seg en løsere union, der nasjonalstatene spiller en større rolle, mens de politiske elitene i Tyskland og Frankrike vil ha en stadig tettere union, en føderal stat.

• I mange europeiske land får EU-skeptiske partier økt oppslutning. Ved valget i Italia søndag stemte flertallet av dem som gikk til stemmeurnene, på EU-kritiske partier. I mange sentraleuropeiske land er det også sterk uvilje mot for sterk overstyring fra Brussel. Også i nordiske land som Danmark er det mange som mener EU truer selvråderetten. I flere land er dette også et klassespørsmål, idet store deler av arbeiderklassen frykter en svekkelse av nasjonalstaten, som har vært garantisten for velferd og jobbsikkerhet. De sosialdemokratiske partienes lojalitet til EU-prosjektet har ført til at mange av deres velgere har kommet på vandring. EU-føderalistenes svar på denne politiske utviklingen er å intensivere arbeidet for «en stadig tettere union ettersom framgang for populistene ses på som et eksempel på hvor farlig nasjonalstatene er. Dermed oppstår det en negativ spiral, der velgerne presses ytterligere til høyre. Den eneste løsningen er å senke ambisjonene for EU-prosjektet og tilbakeføre mer makt til nasjonalstatene. Da kan også venstresida og arbeiderbevegelsen gjenvinne sin rolle som talerør for befolkningens breie lag.

Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...
Torsdag 7. juni 2018
• I dag er det offisiell åpning av utstillingen «Gerhard Munthe. Eventyrlig design» på Nasjonalgalleriet i Oslo. I morgen åpnes salene for publikum. Gerhard Munthe (1849–1929) var inspirert av utenlandske retninger som art nouveau og...
Onsdag 6. juni 2018
• Pew Research Centre kom nylig med rapporten «Being Christian in Western Europe». Vårt Land har skrevet om undersøkelsen som er gjennomført i 15 vesteuropeiske land. Den viser blant annet at aktive kirkegjengere i Norge er mest...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk