Mandag 5. mars 2018
Integrering

• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) og kommunenes interesseorganisasjon KS har av en eller annen merkelig grunn kommet fram til at kommuner med færre enn 5000 innbyggere som hovedregel ikke skal ha mulighet til å bosette flyktninger. Kommunestørrelse tillegges 70 prosent vekt, arbeidsmarkedet 20 prosent og resultater fra introduksjonsprogrammet 10 prosent. Kommuner med under 5000 innbyggere skal kun unntaksvis kunne bosette flyktninger. Nationen, som har fulgt saken tett, har dokumentert hvor fullstendig tåpelig denne byråkratiske beslutningen er. Et resultat er for eksempel at Vinje kommune i Telemark ikke lenger er kvalifisert til å bosette flyktninger. Kommunen fikk i 2008 en pris fra Amnesty for sitt integreringsarbeid. Resultatene i kommunen er imponerende. Sju av ti flyktninger som har bodd i Vinje i mer enn fem år, er i arbeid. Nationen viser til at tallene for større kommuner som Skien og Porsgrunn er dårligere. Ordføreren i Vinje, Jon Rikard Kleven (Sp), sier til Nationen at det er en arbeidsledighet på 0,7 prosent i kommunen, og behovet for arbeidskraft er stort. En annen kommune som rammes av den byråkratiske forordningen, er Aure i Møre og Romsdal. Der er ifølge Nationen åtte av ti lengeboende flyktninger i jobb. Aures ordfører Ingunn Golmen (Sp) påpeker at kommunen vil miste muligheten til befolkningsøkning og få færre arbeidsplasser som følge av de nye kriteriene.

• I den grad kommuners størrelse skal tas hensyn til, bør snarere små distriktskommuner prioriteres framfor store kommuner i de tettest befolkede delene av landet. Her er det allerede en stor andel innbyggere med innvandrerbakgrunn, og mange steder har allerede flere integreringsutfordringer knyttet til skole og oppvekstmiljø. Mange mindre kommuner kan på sin side vise til gode erfaringer. Flyktningene følges tettere opp, og mulighetene for språkopplæring, integrering og arbeid er til stede. Størrelse på kommunen bør i det hele tatt ikke være et kriterium for bosetting av flyktninger, men i stedet kommunenes dokumenterte resultater med å få flyktninger i arbeid og integrere dem i lokalsamfunnet.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk