Mandag 26. februar 2018
Barsel

• Når det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen åpner om fem år, vil det ha færre barselrom i forhold til fødestuer enn i dag. Årsaken er at sykehuset ønsker at 40 prosent av kvinnene skal sendes hjem seks til åtte timer etter fødsel. Også andre store sykehus plan­legger å kutte i liggetida for barselkvinner, skriver Dagsavisen. Nå advarer fagfolk i barsel­omsorgen om at det å sende kvinner og barn hjem så raskt etter fødsel kan få dramatiske konsekvenser. De viser til tilfeller der alvorlige blødninger, fødselsdepresjon og hjertefeil ikke blir oppdaget fordi mor og barn er sendt hjem.

• Da planene på Haukeland ble presentert for to år siden, fortalte sykehuset at endring av barsel­tilbudet sprang ut av ønsker hos familiene. I et prøveprosjekt hadde sykehuset sendt kvinner og nyfødte hjem seks timer etter fødselen, for så å følge opp med hjemme­besøk. Spørreundersøkelser viste at familiene var fornøyd med tilbudet, ifølge sykehuset. Det er imidlertid ikke denne modellen som nå legges til grunn rundt i landet. I stedet skal ansvaret for barseloppfølging flyttes fra syke­husene til kommunene, og der står ikke barselteam klare til å ta over oppgavene. Direktør Susanne Albrechtsen ved kvinneklinikken ved Haukeland sier til Dagsavisen at «kommunene er selvstendige enheter. De må selv finne ut hvordan dette tilbudet skal være».

• Det handler, som så ofte før, om penger. I tråd med Samhandlingsreformen skal antall dyre liggedøgn på sykehusene ned og erstattes med billigere oppfølging i kommunene. På denne måten blir barsel­omsorgen en salderingspost, og kvinner og nyfødte får dårligere oppfølging i en svært sårbar fase for at sykehusbudsjettene skal gå i pluss. Skribent Madeleine Schultz skriver i en artikkel i Agenda magasin om egen barseltid at hun til slutt betalte en privat amme­hjelper for å få nødvendige råd og støtte, etter mangelfull oppfølging fra Ullevål sykehus. Slik skapes et delt helsetilbud, hvor de som kan betale, får oppfølgingen som burde vært alle til del. Til syvende og sist påvirker det også skatteviljen.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk