Torsdag 22. februar 2018
Gjengvold

• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten begått av ungdom under 18 år økte kraftig i 2017. Totalt ble det registrert 744 førstegangsforhold for personer under 18 år, mot 257 året før. 365 av disse tilfellene gjaldt barn under 15 år. Økningen skjer hovedsakelig innenfor områdene skadeverk, vinning, vold og narkotika. I Oslo har politiet meldt om en urovekkende utvikling, spesielt i østlige bydeler, der det er eksempler på at unge helt ned til 12–13 år blir rekruttert som løpegutter for kriminelle og til salg av narkotika. På Holmlia i Oslo har det vært flere hendelser med bruk av våpen.

• Politiet forteller at det er en økende tendens til at ungdom som har vært involvert i alvorlige hendelser, nekter å gi opplysninger til politiet, selv om de har vært utsatt for vold. Det handler om æreskultur innad i miljøene og frykt for represalier. «Jeg er ikke enig i beskrivelsen om at det er lovløst i Oslo. Samtidig skjønner jeg at politifolkene på gateplan fortviler. De møter fullstendig respektløse gjenger, som er så truende mot innbyggerne at ingen vil prate med politiet», sier Oslo Aps Jan Bøhler.

• Det finnes ingen rask løsning på denne typen problemer. Her kreves det langvarig, tålmodig arbeid som må involvere sosiale tiltak, aktivitetstilbud, politi og tilstedeværende voksne. Et stort problem er at ungdom som faller ut av skolen, ikke får tilbud om jobb eller andre tiltak der de kan tjene egne penger. I mangel av tilbud søker de seg til kriminelle gjenger. Det trengs også flere fritidsklubber i utsatte områder. Dette må kombineres med aktivt og forebyggende politiarbeid overfor gjengene. Jan Bøhler har påpekt at dette arbeidet har blitt nedprioritert etter at egne seksjoner mot organisert kriminalitet ble lagt ned som følge av politireformen. Skal gjengkriminaliteten stoppes, kreves det spesialiserte enheter med politifolk som jobber mot organisert kriminalitet. Det holder ikke å rykke ut etter at det har skjedd en ny voldsepisode.

Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...
Fredag 8. juni 2018
• Ap har i dag en oppslutning et sted i overkant av 20 prosent, mens Høyre er blitt Norges største parti uten særlige tegn til styringsslitasje. Hvis denne situasjonen vedvarer, kan det også få betydning for partiene i sentrum. KrF sliter...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk