Onsdag 14. februar 2018
Paragraf 115

• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk tilslutning innebærer suverenitetsavståelse, som krever behandling etter Grunnlovens paragraf 115 og tre firedels flertall på Stortinget. Departementet sier til Klassekampen at den nye gjennomgangen gjelder opprettelsen av Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Dette nye organet skal motta pålegg fra Acer via Eftas overvåkingsorgan, Esa, og skal være fullstendig fristilt fra norske myndigheter. Jussprofessor Eivind Smith har karakterisert konstruksjonen som «et EU-organ kamuflert som et norsk forvaltningsorgan».

• Tilslutning til Acer og EUs tredje energimarkedspakke berører helt fundamentale suverenitetsspørsmål for Norge. Vannkrafta har vært livsgrunnlaget for viktige deler av norsk industri. Barbro Auestad, som står i spissen for kampen mot norsk underleggelse under Acer, er selv ansatt ved aluminiumsverket Hydro Sunndal. Til Nationen sier hun at verket på Sunndalsøra har tilnærmet null utslipp, mens konkurrentene i Midtøsten og Asia produserer aluminium med gass- og kullkraft. Med EUs overnasjonale energiunion vil prisene øke, noe som vil føre til at den kraftkrevende norske industrien kan bli utkonkurrert av produsenter med betydelig større utslipp. Da står produksjon og industriplasser på steder som Lista, Kvinesdal, Husnes, Karmøy, Årdal Høyanger, Glomfjord, Odda, Sunndal og Mo i fare.

• Konsesjonslovene ble vedtatt i Norge for å stoppe store utenlandske firma i å kjøpe opp og kontrollere vannkraft og andre norske naturressurser. Det har vært en forutsetning for industrireisingen i Norge. En underleggelse under Acer vil føre til en reversering av det som var målet med konsesjonslovene, og reguleringsmyndigheten RME vil ikke være et organ for Norge, men for EU. Stortinget har derfor ikke noe annet valg enn å behandle denne suverenitetsavståelsen etter Grunnlovens paragraf 115, som krever tre firedels flertall.

Artikkelen er oppdatert: 14. februar 2018 kl. 08.23
Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk