Lørdag 3. februar 2018
Potemkin

• Diskusjonen om Norges tilslutning til EUs overnasjonale byrå for samarbeid mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter, Acer, viser at Norges forhold til EU blir mer og mer bisart. Det er klare bestemmelser som regulerer suverenitetsavgivelse i Grunnloven. I paragraf 115 åpnes det for overføring av myndighet på et saklig begrenset område, men da bare til en organisasjon Norge er tilsluttet. I slike tilfeller kreves det tre firedels flertall på Stortinget. I sentrale politiske miljøer er likevel iveren etter å underordne seg EU så stor at de gang på gang må ty til Potemkins kulisser for å skjule grunnlovsstridig suverenitetsavståelse.

• Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier i et intervju med Nationen at arvesølvet vil forbli norsk selv om vi tilslutter oss EUs overnasjonale energibyrå, men han benekter ikke at Acer kan fatte bindende vedtak ved uenighet mellom berørte nasjonale reguleringsmyndigheter. Dette gjelder, som Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen tidligere har påpekt i Klassekampen, i første rekke uenighet om utbygging av og tilgang til infrastruktur som er påkrevd for grensekryssende handel med energi. For å omgå Grunnloven, som bare åpner for å overføre myndighet til organisasjoner som Norge er tilsluttet, har regjeringen fabrikkert det jussprofessor Eivind Smith har kalt «postbokskonstruksjoner» for å omgå de faktiske forhold. Formelt skal Eftas overvåkingsmyndighet Esa, som Norge er med i, fatte vedtakene, men det er snakk om blåstempling av Acers beslutninger. Vedtakene skal ikke adresseres til nasjonale myndigheter underlagt regjeringens og Stortingets kontroll, men til en nyopprettet enhet i NVE, som altså er bundet av vedtak fra EUs energibyrå. «Et EU-organ kamuflert som et norsk forvaltningsorgan», sier Eivind Smith. Norske myndigheter vil ikke kunne gripe inn mot iverksettelse av et uønsket vedtak uten å måtte bryte norsk lov. Den største trusselen mot rettsstatlige prinsipper i dagens Norge handler om denne formen for grunnlovsstridig underkastelse under EU, som myndighetene etter fattig evne forsøker å kamuflere med reine prokuratortriks.

Lørdag 26. mai 2018
• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over...
Fredag 25. mai 2018
• Den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal ble 4. mars i år funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Begge er nå utskrevet fra sykehus. Skripal ble i 2006 dømt til 13...
Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk