Lørdag 3. februar 2018
Potemkin

• Diskusjonen om Norges tilslutning til EUs overnasjonale byrå for samarbeid mellom nasjonale energireguleringsmyndigheter, Acer, viser at Norges forhold til EU blir mer og mer bisart. Det er klare bestemmelser som regulerer suverenitetsavgivelse i Grunnloven. I paragraf 115 åpnes det for overføring av myndighet på et saklig begrenset område, men da bare til en organisasjon Norge er tilsluttet. I slike tilfeller kreves det tre firedels flertall på Stortinget. I sentrale politiske miljøer er likevel iveren etter å underordne seg EU så stor at de gang på gang må ty til Potemkins kulisser for å skjule grunnlovsstridig suverenitetsavståelse.

• Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier i et intervju med Nationen at arvesølvet vil forbli norsk selv om vi tilslutter oss EUs overnasjonale energibyrå, men han benekter ikke at Acer kan fatte bindende vedtak ved uenighet mellom berørte nasjonale reguleringsmyndigheter. Dette gjelder, som Eirik Holmøyvik og Halvard Haukeland Fredriksen tidligere har påpekt i Klassekampen, i første rekke uenighet om utbygging av og tilgang til infrastruktur som er påkrevd for grensekryssende handel med energi. For å omgå Grunnloven, som bare åpner for å overføre myndighet til organisasjoner som Norge er tilsluttet, har regjeringen fabrikkert det jussprofessor Eivind Smith har kalt «postbokskonstruksjoner» for å omgå de faktiske forhold. Formelt skal Eftas overvåkingsmyndighet Esa, som Norge er med i, fatte vedtakene, men det er snakk om blåstempling av Acers beslutninger. Vedtakene skal ikke adresseres til nasjonale myndigheter underlagt regjeringens og Stortingets kontroll, men til en nyopprettet enhet i NVE, som altså er bundet av vedtak fra EUs energibyrå. «Et EU-organ kamuflert som et norsk forvaltningsorgan», sier Eivind Smith. Norske myndigheter vil ikke kunne gripe inn mot iverksettelse av et uønsket vedtak uten å måtte bryte norsk lov. Den største trusselen mot rettsstatlige prinsipper i dagens Norge handler om denne formen for grunnlovsstridig underkastelse under EU, som myndighetene etter fattig evne forsøker å kamuflere med reine prokuratortriks.

Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk