Lørdag 27. januar 2018
AVDRAMATISERER: – Jeg har vanskelig for å tro at noen skifter seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan, sier biskop Bernt Eidsvig. FOTO: SIV DOLMEN
En kommunal handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold splitter landets to biskoper:
Biskoper i skeiv strid
KRASS: Biskop Berislav Grgic har skrevet et krast høringssvar. 8FOTO: KATOLSK.NO
HOMOFILI: Den katolske biskopen i Troms frykter at kommunen påvirker barn til å bli homofile. Oslo-biskop Bernt Eidsvig tror ikke det er avgjørende hva kommunen sier.

trossamfunn

«Med den indoktrinering som handlingsplanen 2017-2021 legger opp til, undergraver man katolske foreldres frihet. Assosiasjonen går til ateistiske stater som i sin tid ville utrydde religionen».

Det skriver biskop Berislav Grgic i Troms stift i et krast høringssvar til kommunens handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Her hevder biskopen at seksualitet ikke er en rettighet, og at handlingsplanen er menneskerettsstridig indoktrinering som vil pålegge et unødvendig press om seksuell legning som kan få «unaturlige» konsekvenser.

«Det sees bort fra hvor formbart menneske er når overordnede normer tas bort. Det sees også bort fra overmakten det offentlige har til å styre formingen av unge mennesker på tvers av det foreldre måtte ønske, på tvers av religion og ikke minst på tvers av det en person selv naturlig ville ha ønsket om ikke han/hun var satt under føringer fra det offentlige», heter det i høringssvaret, som først ble omtalt av avisa iTromsø.

Fakta

Den katolske kirke:

• Den katolske kirke i Norge er inndelt i Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift. Til sammen er det 36 menigheter i disse stiftene.

• Tromsø stift ledes av biskop Berislav Grgic, opprinnelig fra Bosnia-Hercegovina. De to andre stiftene ledes av biskop Bernt Eidsvig.

• Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke, under ledelse av paven og bispekollegiet.

• Biskopene må være i enhet med paven.Kilde: katolsk.no

Ønsker skeive velkommen

Nå får Berislav Krgic motstand fra den andre katolske biskopen i Norge, Bernt Eidsvig, som har Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift som sitt ansvarsområde.

Han tar derimot handlingsplanen med stor ro og sier at homofile selvsagt har en plass i den katolske kirka og at skeive kan føle seg velkommen.

– Er du enig med Troms i at en slik plan kan påvirke barn til å bli homofile?

– Jeg har vanskelig for å tro at noen skifter seksuell legning på grunn av en kommunal handlingsplan. Det ville også overraske meg om planen hadde dette til hensikt.

Biskopens råd er likevel at kommunene må være tilbakeholdende.

– Om slike planer faller innenfor en kommunes rimelige innflytelsessfære, er imidlertid en annen sak. Hvis en kommune ba om mitt råd, ville jeg anbefale tilbakeholdenhet, sier Eidsvig.

I Tromsø har Skeiv ungdom og ordfører Kristin Røymo (Ap) reagert kraftig på høringsbrevet og fordommer fra den katolske kirka.

– Jeg leser en redsel i høringssvaret, sier ordfører Røymo til iTromsø.

Vil ikke røre ekteskapet

I går omtalte Klassekampen Facebook-gruppen «Katolsk kirke for alle». De vil ha en mer likestilt katolsk kirke – hvor også homofile og lesbiske skal føle seg hjemme.

– Det er forferdelig å tenke på at mange får sitt forhold til Gud ødelagt på grunn av fordommer, sa Andrea Thuen, en av initiativtakerne, til Klassekampen.

Når det gjelder initiativet «Katolsk kirke for alle», som vil åpne kirken for personer med skeiv seksuell orientering, er Eidsvig i utgangspunktet positiv. Han holder likevel fast på at ekteskapet er forbeholdt mann og kvinne.

– Kontakt mellom troende ser jeg i utgangspunktet positivt på. Jeg er imidlertid ikke enig i at personer av samme kjønn kan inngå ekteskap. Ekteskapet har alltid vært mellom en kvinne og en mann, i alle kulturer. Den katolske kirke regner et ekteskapet mellom to døpte som et sakrament, sier han.

– Hva med samboerskap mellom to av samme kjønn?

– Samboerskap, om det er mellom en mann og en kvinne, eller personer av samme kjønn, er ikke i overensstemmelse med Kirkas lære. Her appellerer vi til de troendes samvittighet. Vi har selvsagt ingen maktmidler til rådighet, og ønsker heller ikke slike, sier Eidsvig.

– Har den katolske kirka blitt mer åpen med pave Frans?

– Frans er nok den første pave som uttrykkelig sier at han ikke setter seg til doms over homofiles valg. Han er ikke den første som betoner at de homofile selvsagt har sin plass i kirken.

– Kan skeive føle seg hjemme i den katolske kirka?

– De både kan det – og gjør det, muligens med noen unntakelser.

– Men ifølge «Katolsk kirke for alle» er det tabubelagt å være skeiv, og en høy terskel for å være åpen homofil og katolikk?

– Her tror jeg det er mer et spørsmål om kultur enn religion. Det ville være trist om homofile eller andre, for den saks skyld, måtte føle seg uønsket.

Eidsvig åpner for at man kan ha en stilling i den katolske kirka som homofil.

– Vi har intet yrkesforbud for homofile. Vi forutsetter lojalitet til kirken og vår lære, ikke nødvendigvis enighet på alle punkter.

– Kan man være prest som homofil?

– Av legning, ja. Sølibatsbudet er ikke diskriminerende, det skiller ikke mellom heterofile og homofile. Sølibatet gjelder med noen få unntakelser, for eksempel kan gifte prester som har vært ordinert i Den norske kirke også bli prester hos oss.

Biskop Grgic har ikke ønsket å la seg intervjue. Klassekampen har vært i kontakt med Ulrik Sverdrup-Thygeson ved Tromsø stift, som har avvist vår forespørsel om intervju. Han bekrefter likevel at Tromsø stift frykter at det skal bli flere homofile personer på grunn av kommunens handlingsplan.

aseb@klassekampen.no

Fredag 25. mai 2018
SAMME SKOLE: 21-åringen som er siktet for drapsforsøk på en 18-åring på Holmlia har hatt et langt opphold på koranskole i Somalia. Ifølge politiet var offeret elev på den samme skolen.
Torsdag 24. mai 2018
SINNE: Alta Frp krever gransking, og fylkeslederen i Finnmark Frp mener helseminister Bent Høie må gå etter luft­ambulansekrisa.
Onsdag 23. mai 2018
KJØPER: Nordkapp kommune prøver forgjeves å kjøpe den lukrative turistattraksjonen Nordkapp-platået. I dag er det folkemøte i Honningsvåg for å øke presset på grunneier Finnmarkseiendommen.
Tirsdag 22. mai 2018
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.
Lørdag 19. mai 2018
SKUTT NED: Et krav om at pilotene skulle få beholde jobbene i luftambulanseanbudet, kunne vært lovstridig, mener Helse Nord. Men der tar de feil, sier eksperter på anskaffelser.
Fredag 18. mai 2018
VARSEL: Utdanningsetaten har ved fleire høve slått fast at dei ikkje har fått varsel om manglande ytringsfridom i Osloskolen. Svara frå deira eigen undersøking syner noko anna.
Onsdag 16. mai 2018
SMELL: Opposisjonen rasar mot regjeringas forsvarsbudsjett. Ap seier ja takk til å finne nye fleirtal i Stortinget – på tvers av forliket med regjeringa.
Tirsdag 15. mai 2018
ID: Alle bør få fri på muslimenes helligdag id, mener leder av Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke. – Det er bare å kondolere, sier Mazyar Keshvari (Frp).
Mandag 14. mai 2018
KRASJ: Partene i luftambulansekrisa skal møtes, men løsningen er i det blå. Flygerforbundet advarer om at pilot- og teknikermangel vil bety at bered­skapen bryter sammen.
Lørdag 12. mai 2018
PÅ VIPPEN: KrF åpner for å støtte anbudsstopp i luftambulanse­tjenesten.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk