Tirsdag 23. januar 2018
HJELP: Elever ved Godlia skole i Oslo var hjelpemannskap da vaktmester Imbran Zenuni skulle montere stoler. Zenuni synes det var en morsom utfordring å bidra til opplæring. I bakgrunnen skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og rektor Øystein Bibow Hansen.
Oslo-byrådet stanser prosess med konkurranseutsetting av skolevaktmestre:
Satser på egne vaktmestre
SNUR: Byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private. Byråd Inga Marte Thorkildsen har tro på at skolene må ha vaktmestrene som del av eget lag.

Utdanning

– En fast vaktmester er viktig personell, alle skoler fortjener å ha det. En vaktmester må kunne sin skole og kjenne detaljene, sier Imbran Zenuni til Klassekampen.

Han er vaktmester ved Godlia skole i Oslo, en jobb han har hatt i fem år og som han stortrives i.

– Jeg har daglig kontakt med barna. De er så opptatt av å ha en god skole at det er helt utrolig. De gir meg tilbakemeldinger hele tida. De sier «vaktmester, det er en lampe som ikke fungerer» og slikt, forteller han.

Rett etter at Zenuni fikk jobben, innførte det daværende borgerlige byrådet i Oslo en ny politikk: Vaktmestrene skulle ikke lenger jobbe for hver enkelt skole, men for Undervisningsbygg. Og over tid skulle oppgavene settes ut til private firma.

Per i dag har om lag en firedel av skolene i Oslo vaktmestertjenester fra Neas Teknisk Drift.

Det blir det nå endring på. Det rødgrønne byrådet har besluttet å ikke videreføre avtalen med Neas, men ta vaktmestrene tilbake til det offentlige. Kommunen har en opsjonsavtale om å videreføre Neas-kontrakten, som de ikke vil utløse siste år av avtalen. Den utløper dermed i slutten av april.

Fakta

Skolevaktmestre:

• I 2014 besluttet daværende byråd for kunnskap og utdanning i Oslo Anniken Hauglie (H) å omorganisere vaktmestertjenesten ved skolene i Oslo.

• Undervisningsbygg tok over vaktmestertjenesten ved nye skoler og rehabiliterte skoler. Vaktmestre ansatt ved skolene fortsatte i jobb til de sluttet i jobben. Over tid skulle tjenesten settes ut til private.

• Oslo inngikk kontrakt med Neas Teknisk Drift, som i dag har ansvar for vaktmester­tjenestene ved om lag en firedel av skolene. Denne avtalen har byrådet i Oslo nå besluttet å ikke videreføre.

Viktig del av laget

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) understreker overfor Klassekampen at endringen ikke skyldes misnøye med Neas.

– Det finnes mange flinke vaktmestre i Neas. Det er organiseringen som betyr noe.

– Hvorfor gjør dere denne endringen?

– For det første er det en forenkling. Gjennom å ha en fast vaktmester slipper skolene å skrive i detalj alt som skal utføres i en kontrakt. For det andre kan vi bruke vaktmestrene som en ressurs i skolen, de blir en del av laget. For det tredje bygger vi kompetanse gjennom tilstedeværelse, sier Thorkildsen.

Tilgjengelig kunnskap

Rektor ved Godlia skole, Øyvind Bibow Hansen, sier han er svært glad for at de fikk ansatt Zenuni før den nye ordningen kom på plass.

– Det er en stor fordel å ha en vaktmester som kan huset, og som er tilgjengelig på skolen hver dag. Det er ikke det samme å bestille tjenester, sier han.

Hansen mener det er flere grunner enn bare de praktiske oppgavene som gjør det nyttig å ha en egen vaktmester.

– Det er god økonomi i å vedlikeholde et bygg hele tida. Jeg tror vi sparer penger på det. Og verdien vaktmester har både for dem som jobber her og for elevene, kan ikke måles i penger. Elevene får også være med ham til å gjøre oppgaver iblant, og det å ha ham her betyr også at barna får sett flere yrkesgrupper. Å få barn til å velge yrkesfag, ikke bare studiespesialisering er viktig, sier han.

Ønsker valgfrihet

Thorkildsen har nå satt i gang et arbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg om hvordan vaktmesterordningen skal organiseres når Neas-kontrakten utløper.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, mener skolene må få valgfrihet rundt vaktmestertjenestene.

– Vi mener det bør være opp til skolene hvordan dette organiseres. Om skolene er fornøyde med dagens ordning, bør de kunne ha noe liknende, i mindre skala. Det kan også henge sammen med hva slags bygg de har, sier Begum til Klassekampen.

paalh@klassekampen.no

Mandag 20. august 2018
BLØFF: I en ny forskningsartikkel viser Sindre Farstad at det ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb. Professor kaller forestillingen om eldrebølge en bløff.
Lørdag 18. august 2018
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.
Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Torsdag 9. august 2018
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk