Tirsdag 23. januar 2018
HJELP: Elever ved Godlia skole i Oslo var hjelpemannskap da vaktmester Imbran Zenuni skulle montere stoler. Zenuni synes det var en morsom utfordring å bidra til opplæring. I bakgrunnen skolebyråd Inga Marte Thorkildsen og rektor Øystein Bibow Hansen.
Oslo-byrådet stanser prosess med konkurranseutsetting av skolevaktmestre:
Satser på egne vaktmestre
SNUR: Byrådet i Oslo avslutter ordningen med å sette ut vaktmesterne ved skolene til private. Byråd Inga Marte Thorkildsen har tro på at skolene må ha vaktmestrene som del av eget lag.

Utdanning

– En fast vaktmester er viktig personell, alle skoler fortjener å ha det. En vaktmester må kunne sin skole og kjenne detaljene, sier Imbran Zenuni til Klassekampen.

Han er vaktmester ved Godlia skole i Oslo, en jobb han har hatt i fem år og som han stortrives i.

– Jeg har daglig kontakt med barna. De er så opptatt av å ha en god skole at det er helt utrolig. De gir meg tilbakemeldinger hele tida. De sier «vaktmester, det er en lampe som ikke fungerer» og slikt, forteller han.

Rett etter at Zenuni fikk jobben, innførte det daværende borgerlige byrådet i Oslo en ny politikk: Vaktmestrene skulle ikke lenger jobbe for hver enkelt skole, men for Undervisningsbygg. Og over tid skulle oppgavene settes ut til private firma.

Per i dag har om lag en firedel av skolene i Oslo vaktmestertjenester fra Neas Teknisk Drift.

Det blir det nå endring på. Det rødgrønne byrådet har besluttet å ikke videreføre avtalen med Neas, men ta vaktmestrene tilbake til det offentlige. Kommunen har en opsjonsavtale om å videreføre Neas-kontrakten, som de ikke vil utløse siste år av avtalen. Den utløper dermed i slutten av april.

Fakta

Skolevaktmestre:

• I 2014 besluttet daværende byråd for kunnskap og utdanning i Oslo Anniken Hauglie (H) å omorganisere vaktmestertjenesten ved skolene i Oslo.

• Undervisningsbygg tok over vaktmestertjenesten ved nye skoler og rehabiliterte skoler. Vaktmestre ansatt ved skolene fortsatte i jobb til de sluttet i jobben. Over tid skulle tjenesten settes ut til private.

• Oslo inngikk kontrakt med Neas Teknisk Drift, som i dag har ansvar for vaktmester­tjenestene ved om lag en firedel av skolene. Denne avtalen har byrådet i Oslo nå besluttet å ikke videreføre.

Viktig del av laget

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) understreker overfor Klassekampen at endringen ikke skyldes misnøye med Neas.

– Det finnes mange flinke vaktmestre i Neas. Det er organiseringen som betyr noe.

– Hvorfor gjør dere denne endringen?

– For det første er det en forenkling. Gjennom å ha en fast vaktmester slipper skolene å skrive i detalj alt som skal utføres i en kontrakt. For det andre kan vi bruke vaktmestrene som en ressurs i skolen, de blir en del av laget. For det tredje bygger vi kompetanse gjennom tilstedeværelse, sier Thorkildsen.

Tilgjengelig kunnskap

Rektor ved Godlia skole, Øyvind Bibow Hansen, sier han er svært glad for at de fikk ansatt Zenuni før den nye ordningen kom på plass.

– Det er en stor fordel å ha en vaktmester som kan huset, og som er tilgjengelig på skolen hver dag. Det er ikke det samme å bestille tjenester, sier han.

Hansen mener det er flere grunner enn bare de praktiske oppgavene som gjør det nyttig å ha en egen vaktmester.

– Det er god økonomi i å vedlikeholde et bygg hele tida. Jeg tror vi sparer penger på det. Og verdien vaktmester har både for dem som jobber her og for elevene, kan ikke måles i penger. Elevene får også være med ham til å gjøre oppgaver iblant, og det å ha ham her betyr også at barna får sett flere yrkesgrupper. Å få barn til å velge yrkesfag, ikke bare studiespesialisering er viktig, sier han.

Ønsker valgfrihet

Thorkildsen har nå satt i gang et arbeid mellom Utdanningsetaten og Undervisningsbygg om hvordan vaktmesterordningen skal organiseres når Neas-kontrakten utløper.

Saida Begum, fraksjonsleder for Høyre i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, mener skolene må få valgfrihet rundt vaktmestertjenestene.

– Vi mener det bør være opp til skolene hvordan dette organiseres. Om skolene er fornøyde med dagens ordning, bør de kunne ha noe liknende, i mindre skala. Det kan også henge sammen med hva slags bygg de har, sier Begum til Klassekampen.

paalh@klassekampen.no

Tirsdag 22. mai 2018
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.
Lørdag 19. mai 2018
SKUTT NED: Et krav om at pilotene skulle få beholde jobbene i luftambulanseanbudet, kunne vært lovstridig, mener Helse Nord. Men der tar de feil, sier eksperter på anskaffelser.
Fredag 18. mai 2018
VARSEL: Utdanningsetaten har ved fleire høve slått fast at dei ikkje har fått varsel om manglande ytringsfridom i Osloskolen. Svara frå deira eigen undersøking syner noko anna.
Onsdag 16. mai 2018
SMELL: Opposisjonen rasar mot regjeringas forsvarsbudsjett. Ap seier ja takk til å finne nye fleirtal i Stortinget – på tvers av forliket med regjeringa.
Tirsdag 15. mai 2018
ID: Alle bør få fri på muslimenes helligdag id, mener leder av Norges kristelige studentforbund Ingvild Yrke. – Det er bare å kondolere, sier Mazyar Keshvari (Frp).
Mandag 14. mai 2018
KRASJ: Partene i luftambulansekrisa skal møtes, men løsningen er i det blå. Flygerforbundet advarer om at pilot- og teknikermangel vil bety at bered­skapen bryter sammen.
Lørdag 12. mai 2018
PÅ VIPPEN: KrF åpner for å støtte anbudsstopp i luftambulanse­tjenesten.
Fredag 11. mai 2018
FEKK RÅD: Alt i 2015 peikte det regjeringsoppnemnte Akuttutvalet på risikoen ved operatørbytte i lufta­mbulansen. Frp-politikar krev at helseministeren ryddar opp.
Onsdag 9. mai 2018
NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.
Tirsdag 8. mai 2018
SISTE SJANSE: I morgen skal stortingsgruppa i Ap ta stilling til Andøya-spørsmålet på nytt. Tilhengerne av flybasen mener den ble lagt ned på tynt fakta­grunnlag.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk