Tirsdag 23. januar 2018
Vikarbruk

• Aftenposten meldte i går at sykehusene leier inn vikarer for 900 millioner kroner i året. Siden 2012 har de brukt 4,3 milliarder kroner på å innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Akershus universitetssykehus (Ahus) er blant dem som bruker aller mest på å leie inn sykepleiervikarer. Bare landets største, Oslo universitetssykehus, har brukt mer. Hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus sier til Aftenposten at stor bruk av vikarer går på bekostning av kvaliteten. De har ikke samme kompetanse som fast ansatte, og mye av arbeids­kapasiteten til de faste går med til å lære opp nye vikarer. Forbunds­leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener de høye tallene viser at adgangen til innleie av helsepersonell nå misbrukes.

• Sykepleierforbundet peker på at mange sykehus opererer med altfor lav grunnbemanning, noe som gir seg utslag i høyere sykefravær. Når det er for få på jobb, blir folk raskere utslitt, og sykefraværet går i været. Det er en generell tendens i hele helsesektoren at det er mange deltidsstillinger, høyt sykefravær, utstrakt bruk av vikarer og for lav grunnbemanning. I noen kommuner er sykefraværet i helsesektoren kronisk høyt. Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde for eksempel sykefravær på over 15 prosent en periode. Det skjøt typisk nok i været etter en kraftig nedbemanningsprosess. Solveig Ose i Sintef har, basert på en undersøkelse blant sykehusansatte, gitt et bilde av en sektor preget av høyt sykefravær, høy uføregrad, mye utskiftinger og lav avgangsalder. «For lav bemanning, brudd på arbeidstidsbestemmelser, ikke tid til pauser, dårlig arbeidsorganisering og for kort tid til å hvile mellom skift» framstår som hyppige problemer.

• Det er en direkte sammenheng mellom underbemanning, stort arbeidspress og høyt sykefravær. Sykehusene og andre deler av helsesektorens utstrakte bruk av vikarer er til glede for få andre enn bemanningsbransjen. Aftenposten melder at Ahus nå arbeider med å bygge opp et eget bemanningssenter, der målet er økt bruk av egne og faste ansatte og mindre bruk av vikarer og ekstern innleie. Det er i tilfelle et skritt i riktig retning.

Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.
Mandag 12. februar 2018
• I forrige uke ble en mann i slutten av 20-åra skutt på Holmlia i Oslo. Mannen overlevde, men hendelsen føyer seg inn i en rekke voldsepisoder fra samme område som knyttes opp mot gjengmiljøet: I januar ble to personer knivstukket, og i...
Lørdag 10. februar 2018
• Idrettsutøvere fra Nord- og Sør-Korea gikk bak et felles flagg under åpningsseremonien for vinter-OL i Pyeongchang i går. De to landene stiller også felles lag for kvinner i ishockey. Kim Yo-jong, søster til Nord-Koreas leder, Kim Jong-un,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk