Tirsdag 23. januar 2018
Vikarbruk

• Aftenposten meldte i går at sykehusene leier inn vikarer for 900 millioner kroner i året. Siden 2012 har de brukt 4,3 milliarder kroner på å innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Akershus universitetssykehus (Ahus) er blant dem som bruker aller mest på å leie inn sykepleiervikarer. Bare landets største, Oslo universitetssykehus, har brukt mer. Hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus sier til Aftenposten at stor bruk av vikarer går på bekostning av kvaliteten. De har ikke samme kompetanse som fast ansatte, og mye av arbeids­kapasiteten til de faste går med til å lære opp nye vikarer. Forbunds­leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener de høye tallene viser at adgangen til innleie av helsepersonell nå misbrukes.

• Sykepleierforbundet peker på at mange sykehus opererer med altfor lav grunnbemanning, noe som gir seg utslag i høyere sykefravær. Når det er for få på jobb, blir folk raskere utslitt, og sykefraværet går i været. Det er en generell tendens i hele helsesektoren at det er mange deltidsstillinger, høyt sykefravær, utstrakt bruk av vikarer og for lav grunnbemanning. I noen kommuner er sykefraværet i helsesektoren kronisk høyt. Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde for eksempel sykefravær på over 15 prosent en periode. Det skjøt typisk nok i været etter en kraftig nedbemanningsprosess. Solveig Ose i Sintef har, basert på en undersøkelse blant sykehusansatte, gitt et bilde av en sektor preget av høyt sykefravær, høy uføregrad, mye utskiftinger og lav avgangsalder. «For lav bemanning, brudd på arbeidstidsbestemmelser, ikke tid til pauser, dårlig arbeidsorganisering og for kort tid til å hvile mellom skift» framstår som hyppige problemer.

• Det er en direkte sammenheng mellom underbemanning, stort arbeidspress og høyt sykefravær. Sykehusene og andre deler av helsesektorens utstrakte bruk av vikarer er til glede for få andre enn bemanningsbransjen. Aftenposten melder at Ahus nå arbeider med å bygge opp et eget bemanningssenter, der målet er økt bruk av egne og faste ansatte og mindre bruk av vikarer og ekstern innleie. Det er i tilfelle et skritt i riktig retning.

Mandag 20. august 2018
• Det pågår nå en kampanje for å få Norge inn i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Rådet har 15 medlemmer, hvorav fem er faste: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De er ikke på valg og kan nedlegge veto mot forslag de er...
Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk