Tirsdag 23. januar 2018
Vikarbruk

• Aftenposten meldte i går at sykehusene leier inn vikarer for 900 millioner kroner i året. Siden 2012 har de brukt 4,3 milliarder kroner på å innleie av leger, sykepleiere og annet helsepersonell. Akershus universitetssykehus (Ahus) er blant dem som bruker aller mest på å leie inn sykepleiervikarer. Bare landets største, Oslo universitetssykehus, har brukt mer. Hovedtillitsvalgt Torgeir Birkeland ved Ahus sier til Aftenposten at stor bruk av vikarer går på bekostning av kvaliteten. De har ikke samme kompetanse som fast ansatte, og mye av arbeids­kapasiteten til de faste går med til å lære opp nye vikarer. Forbunds­leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund mener de høye tallene viser at adgangen til innleie av helsepersonell nå misbrukes.

• Sykepleierforbundet peker på at mange sykehus opererer med altfor lav grunnbemanning, noe som gir seg utslag i høyere sykefravær. Når det er for få på jobb, blir folk raskere utslitt, og sykefraværet går i været. Det er en generell tendens i hele helsesektoren at det er mange deltidsstillinger, høyt sykefravær, utstrakt bruk av vikarer og for lav grunnbemanning. I noen kommuner er sykefraværet i helsesektoren kronisk høyt. Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde for eksempel sykefravær på over 15 prosent en periode. Det skjøt typisk nok i været etter en kraftig nedbemanningsprosess. Solveig Ose i Sintef har, basert på en undersøkelse blant sykehusansatte, gitt et bilde av en sektor preget av høyt sykefravær, høy uføregrad, mye utskiftinger og lav avgangsalder. «For lav bemanning, brudd på arbeidstidsbestemmelser, ikke tid til pauser, dårlig arbeidsorganisering og for kort tid til å hvile mellom skift» framstår som hyppige problemer.

• Det er en direkte sammenheng mellom underbemanning, stort arbeidspress og høyt sykefravær. Sykehusene og andre deler av helsesektorens utstrakte bruk av vikarer er til glede for få andre enn bemanningsbransjen. Aftenposten melder at Ahus nå arbeider med å bygge opp et eget bemanningssenter, der målet er økt bruk av egne og faste ansatte og mindre bruk av vikarer og ekstern innleie. Det er i tilfelle et skritt i riktig retning.

Lørdag 26. mai 2018
• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over...
Fredag 25. mai 2018
• Den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal ble 4. mars i år funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England sammen med sin 33 år gamle datter Julia. Begge er nå utskrevet fra sykehus. Skripal ble i 2006 dømt til 13...
Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk