Mandag 22. januar 2018
SMELLER TIL: Musikernes Fellesorganisasjon frykter at forsvarskorps blir nedlagt på grunn av kutt i budsjettene. Her er Hans Majestet Kongens Garde i gang med å varme opp publikum under fjorårets Holmenkollen skifestival. 8FOTO: BERIT ROALD, NTB SCANPIX
• Forsvarets korps rammes av budsjettkutt • I strid med Stortingets vedtak, ifølge fagforening
Slår alarm for korpsene
Undersak

Kutter ikke antall korps

Forsvarsdepartementet vil overholde Stortingets forutsetning om å ikke redusere antall korps i Forsvarets musikk, men sier at det er opp til forsvarssjefen å bestemme hvor mange årsverk som skal være tilknyttet de ulike korpsene.

«Det er forsvarssjefen som har myndighet til å drive virksomhetsstyring av Forsvarets musikk. Dette inkluderer organisasjonsutvikling, budsjettfordeling korpsene imellom og årsverksramme», svarer pressevakt i Forsvarsdepartementet, Marita Hundershagen.

Forsvarsdepartementet bestrider også at Stortinget har lagt til grunn at det ikke skal kuttes i antall årsverk ved korpsene.

«Stortinget har vedtatt et budsjett for forsvarssektoren for 2018 som innebærer i hovedsak en videreføring av dagens nivå for korpsene, med unntak av nedtrekk som følge av omorganiseringen som Stortinget vedtok.»

Hans Ole Rian i Musikernes Fellesorganisasjon mener Forsvarsdepartementets tar feil.

– Det er ikke første gang vi opplever at forsvarssjefen finner inndekning i sine budsjetter, uten å sjekke først hva Stortinget har forutsatt i sine vedtak.

Forsvarets korps blir skåret ned til beinet og vil ikke lenger ha råd til å leie inn dirigenter og solister, frykter Musikernes Fellesorganisasjon. 25 millioner kroner mangler på årets budsjett.

Musikk

– Disse korpsene er Forsvarets ansikt ut mot det sivile samfunnet og viktige kulturinstitusjoner i seg selv, sier Hans Ole Rian, leder for Musikernes Fellesorganisasjon (MFO).

For to år siden ville Forsvarsdepartementet legge ned to av Forsvarets fem korps, Marinemusikken i Horten og Luftforsvarets musikkorps i Trondheim. Forslaget ble stanset av Stortinget, som krevde at samtlige fem forsvarskorps skulle fortsette. Men på tross av vedtaket må korpsene stramme kraftig inn på livreima.

Forsvarets musikk, som er fellesstab for alle de fem korpsene, vil i år være underfinansiert med 24,5 millioner kroner. Dette går fram av en konsekvensanalyse som Forsvarets musikk har gjennomført av årets budsjettildeling, og som MFO også har fått tilgang til. Etter planen skal tolv årsverk bort innen årets utløp.

– Hvis disse kuttene blir gjennomført, vil ikke korpsene lenger ha mulighet til å arrangere konserter på samme nivå som i dag. De vil ikke engang få råd til å leie inn dirigenter eller eksterne solister, frykter Rian.

Fakta

Forsvarets musikk:

• Forsvarets musikk er fellesstab for forsvarets fem korps.

• De fem korpsene er: Forsvarets Stabsmusikkorps (Oslo), Sjøforsvarets musikkorps (Bergen), Luftforsvarets musikkorps (Trondheim), Forsvarets Musikkorps i Nord-Norge (Harstad) og Kongelige Norske Marines Musikkorps (Horten), også kalt Marinemusikken.

• Fra i år er fire av korpsene finansiert med midler fra Kulturdepartementet (40 prosent) og Forsvarsdepartementet (60 prosent).

Ikke råd til dirigenter

I fjor høst kunngjorde daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) at 2018 får offisiell status som «Musikkorpsenes år», i anledning 100-årsjubileet til Norges Musikkorps Forbund og 200-årsjubileet for norske militærkorps.

«Korpsbevegelsen er en viktig del av det frivillige kulturlivet i Norge», uttalte Helleland i en pressemelding.

Tillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Ola Ellefsen, synes det er paradoksalt at regjeringen samme år bidrar til å svekke landets forsvarskorps.

– Vi har ikke engang råd til å hyre inn vikarer eller dirigenter hvis noen er syke. Fordi det bare er én korpsmusiker for hver stemme i et verk, har det hendt at vi må avlyse konserten, sier Ellefsen, som jobber som tubaist i Luftforsvarets musikkorps i Trondheim.

– Hvis vi må kutte enda mer, blir situasjonen på grensen til det absurde. Vi kan jo ikke bare spille fortere for å holde tritt med alle effektiviseringskravene.

Krever svar

Om lag 40 prosent av alle profesjonelle blåsere og slagverkere er ansatt i et av forsvarskorpsene, ifølge MFO. De fleste av de 153 musikerne har mastergrad eller tilsvarende fra Musikkhøyskolen.

Forsvarets musikk inviterer til konserter, går i 17. mai-tog og samarbeider med kulturskoler over hele landet.

– Korpsene er den delen av Forsvarets virksomhet som er mest synlig for sivilbefolkningen. Korpsene er en veldig god ambassadør for Forsvaret, og vi har mottatt Kulturrådets ærespris og flere utenlandske musikkpriser. Men vi trenger et minimum av bevilgninger for å levere på et forsvarlig nivå, sier Ellefsen.

I langtidsplanen for forsvarssektoren har Stortinget lagt til grunn at Forsvarets musikk skulle videreføres på samme nivå som før. Et flertall med de rødgrønne partiene og KrF presiserte under behandlingen av statsbudsjettet i fjor at verken antall årsverk eller antall korps skulle røres.

Men musikernes fagforeninger frykter at korpsene må kutte i antall konserter og øvingstimer som følge av forsvarssjefens interne prioriteringer.

– Det er på tide at Stortinget avklarer hvem det er som faktisk bestemmer over disse bevilgningene, om det er stortingsflertallet eller forsvarssjefen, sier Hans Ole Rian.

Fra og med i år bidrar Kulturdepartementet med 40 prosent av bevilgningene til fire av de fem korpsene. Resten bevilges over Forsvarsdepartementets budsjett.

SV på Stortinget har stilt skriftlig spørsmål til kulturministeren om saken.

– Regjeringen har ikke fulgt opp et soleklart vedtak og må holdes til ansvar for dette, påpeker Freddy André Øvstegård, kulturpolitisk talsperson for SV.

Krever egen budsjettpost

Øvstegård krever at bevilgningen til Forsvarets musikk blir synliggjort som en egen post på statsbudsjettet, og ikke ender opp som en salderingspost for forsvarssjefen.

– Når Forsvaret må kutte på alle områder for å ivareta landets forsvarsevne, må ikke korpsene også bidra?

– Vi prioriterer mer penger til å øke forsvarsevnen, men det er en debatt som ikke hører hjemme her. Forsvarets musikk er en tradisjonsrik institusjon med røtter 400 år tilbake i tid. Det vil være ekstremt synd om forsvarssjefen med sine budsjettprioriteringer tar livet av denne tradisjonen, sier Øvstegård til Klassekampen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 22. januar 2018 kl. 08.40
Fredag 25. mai 2018
Kulturpolitikerne liker dårlig at ­Cappelen Damms salgskanaler har en overvekt av titler fra eget forlag.
Torsdag 24. mai 2018
Siden årtusenskiftet er antallet politiske skandaler i nordiske medier tredoblet. Og det er de personorienterte sex­skandalene som har økt mest.
Onsdag 23. mai 2018
Etter én uke med journaliststreik i NRK har nærmere halvparten av seerne og lytterne forsvunnet.
Tirsdag 22. mai 2018
Svenske Bonnier, som eier halvparten av Cappelen Damm, bruker markedsmakten sin i Sverige til å gjøre seg selv større, sier Pelle Andersson i Ordfront.
Lørdag 19. mai 2018
Det er ikke bare i Coop-butikkene Cappelen Damm prioriterer forlagets egne bøker. Også i Tanums bokklubber og i strømmetjenesten Storytel gjør eierforlaget reint bord.
Fredag 18. mai 2018
Minst fire norske antikvariater har lagt ned siden 2015, og stadig flere driver bare på nett. I bransjen er de uenige om det er fare på ferde.
Onsdag 16. mai 2018
Strømmetjenesten Spotify straffer artister med slett moral. – Skremmende ny makt og myndighet, sier musikkprofessor.
Tirsdag 15. mai 2018
Norsk Komponistforening tar grep og åpner for at eksterne kan sitte i ­stipendkomiteen til Statens kunstnerstipend.
Mandag 14. mai 2018
Kunstneren Jacqueline de Jong var med på å skape slagordene som ble brukt under studentopprøret i 1968. Nå er hun aktuell med utstilling i Oslo.
Lørdag 12. mai 2018
Norske elever vil få en fattigere undervisning hvis kommunene må betale for strømming av film og musikk på skolene, sier KS.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk