Torsdag 18. januar 2018
Brexit-strid

• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på avtalens virkeområde. Ifølge The Guardian har det vært gjentatte henvendelser fra «Oslo» om frykten for at Storbritannia får en for god avtale, noe som vil føre til forsterkede krav i Norge om endringer av EØS-avtalen. En høyere embetsmann i Brussel skal ha sagt at nordmennene følger brexit-forhandlingene tett for å påse at EUs forhandlere ikke gir etter for britenes krav. Den britiske avisa, som selv er sterk motstander av brexit, framstiller dette som et nytt hinder for statsminister Theresa Mays ambisjoner om å forhandle fram et «dypt og spesielt partnerskap» mellom Storbritannia og EU. The Guardian viser til Sps gode resultat ved siste valg og Frps åpning for reforhandling som et uttrykk for styrken i den norske motstanden.

• Klassekampen skrev om saken i går, og Utenriksdepartementet (UD) avviser den blankt. «Den anonyme påstanden om at Norge skal påvirke EU til å gi Storbritannia en dårligere avtale enn de ellers ville fått, stemmer ikke», er svaret fra UDs presseavdeling. Det er knapt mulig for Norge å gjøre annet enn å avvise påstandene, men posisjonen The Guardian påpeker, er likevel gjenkjennelig. Den norske regjeringen har konsekvent gitt uttrykk for at den vil holde seg til EØS-sporet. Den har ikke noe ønske om å koble seg på britene hvis de skulle klare å få en bedre avtale enn Norge. Med dette utgangspunktet er det åpenbart at en avtale mellom London og Brussel som hadde gitt Storbritannia tilbake råderetten over egen lovgivning, ville ha skapt et politisk problem for norske EØS-tilhengere. Likevel er den norske posisjonen ikke i nasjonens interesse. Det er brei enighet om at EØS-avtalen svekker norsk folkestyre og suverenitet. Enhver oppmykning vil være et demokratisk framskritt. En god avtale for britene vil i neste omgang gi EØS-landene mulighet til å oppnå tilsvarende fordeler. Brussel ønsker selvfølgelig ikke en slik utvikling, men Norge har ingen interesse av å være et ekko av EUs forhandlere.

Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...
Tirsdag 7. august 2018
• Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har brutt sikkerhetsinstrukser og retningslinjer for statsråder, først ved at han ikke meldte fra om endrete ferieplaner før to dager etter at han ankom Iran og så ved å ta med seg jobbtelefonen til...
Mandag 6. august 2018
• Én av ti nordmenn regnes for å være såkalte nyhetsvegrere. Hvor bekymringsfullt er dette? Svaret kommer kanskje an på ståsted. At journalister, redaktører og medie­vitere begråter utviklingen, er forståelig, og kan minne om hvordan andre...
Lørdag 4. august 2018
• Fra og med september innfører Frankrike totalforbud mot bruk av mobiltelefon i skolen. Mobilbruk vil bli forbudt i både klasserom og skolegårder, og forbudet gjelder fra skolestart og helt fram til utgangen av fransk collège, året elevene...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk