Onsdag 17. januar 2018
Oppblåst sak

• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning. Eftas overvåkingsorgan, Esa, har også åpnet en sak mot Norge der det foreslås at kommuner oppretter separate selskaper for offentlig næringsvirksomhet, et krav de blågrønne åpenbart støtter.

• Tidligere direktør i avdelingen for konkurranse og statsstøtte i Esa, Per Andreas Bjørgan, har i en utredning for LO langt på vei avvist grunnlaget for Esas sak mot Norge. Han påpeker at det fra EU-kommisjonen og EU-domstolen knapt finnes spor av noen krav om at kommersiell virksomhet skal drives i egne selskaper. Esa synes å ha inntrykk av at norske kommuner i stor skala driver økonomisk grenseoverskridende aktivitet, noe Bjørgan hevder er uriktig. Han viser til at det er solid praksis for at kommunale idrettsanlegg, svømmehaller, kommunal parkering, museer og kulturarrangementer helt faller utenfor statsstøttereglene. Det samme gjelder finansiering av helse- og sosialsektoren, barnehager og utdanning. Alle kulturaktiviteter som tilbys som et ledd i et offentlig tilbud og er finansiert av det offentlige, er ikke-økonomiske tjenester, også om de tilbys et betalende publikum. Det er for eksempel ikke slik at billettsalg til svømmehaller endrer karakteren av den offentlig tjenesten som ikke er bygget eller drevet for profitt.

• Bjørgan har ikke funnet noen tilfeller der EU-kommisjonen har reist sak med krav om at det opprettes separate selskaper for offentlig næringsvirksomhet. Det er heller ikke noe allment krav om utskilling av slik virksomhet. Han hevder derfor at Esas forslag bygger på overforenklede og teoretiske synspunkter. Spørsmålet er om det i det hele tatt er noen økonomisk aktivitet norske kommuner fremdeles driver i egenregi som rammes av statsstøttereglene. De borgerlige partiene har her blåst opp et problem som i svært liten grad eksisterer. Norske kommuner kan trygt fortsette med å drive svømmehaller og kulturaktiviteter i offentlig regi.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...