Torsdag 11. januar 2018
ETTER MATEN: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) heldt takk for maten-tale etter gallamiddagen under NHOs årskonferanse. Då serverte han godbiten om satsing på kompetanseheving.
Kunnskapsministeren vil ha storsatsing på kompetanseheving i arbeidslivet:
Lovar livslang læring
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.

NHOs årskonferanse

Timar etter at LO-sjef Hans Christian Gabrielsen understreka behovet for ei kompetansereform under sitt innlegg på NHOs årskonferanse, svarte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) på bestillinga.

Under takk for maten-talen sa kunnskapsministeren seg einig i at Noreg treng ei kompetansereform.

Til Klassekampen stadfestar Isaksen at han er godt i gang med arbeidet.

– Det eine konkrete politiske poenget i middagstalen var at me treng ei systematisk reform for livslang læring, altså ei kompetanse­reform. Dette bør bli ei av dei store velferdsreformene i Noreg for det neste tiåret, seier Isaksen.

– Dette bør bli ei av dei store satsingane i denne regjeringsperioden.

Fakta

NHOs årskonferanse:

• Årleg konferanse som samlar breidda i norsk næringsliv til ein dagslang konferanse i Oslo.

• Tema under årets konferanse var verdien av arbeid, sysselsetting, inkludering og verdi- og jobbskaping.

• Ei rekke næringslivstoppar og blant andre statsminister Erna Solberg (H) heldt foredrag.

Har lagt eit grunnlag

Verdien av arbeid var tema under NHOs årskonferanse. Isaksen seier at arbeidslivet står midt i store endringar.

– Det er automatisering, digitalisering og globalisering. Me har ikkje råd til å halda oss til ein politikk som ikkje klarer å utnytta kompetansen i befolkinga til det fulle og vidareutvikla kompetansen. Dette er bakgrunnen for at det er behov for ei kompetansere­form, seier han.

Ifølge Isaksen er målet å heva kompetansen både blant arbeidstakarar og dei som står utanfor arbeidslivet.

Har lagt grunnlaget

Kunnskapsministeren seier regjeringa har lagt grunnlaget for ei reform. Han viser til at myndigheitene og partane i arbeidslivet er blitt einige om ein nasjonal kompetanse­strategi, og at det er sett ned eit kompetansepolitisk råd som skal følga opp strategien. Vidare det det sett ned eit kompetansebehovsutval, leia av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo, som skal greia ut kva kompetanse næringslivet treng framover.

Isaksen viser også til at regjeringa har sett i gang to forsøk med kortare opplæringstilbod innanfor vaksenopplæringa og fag- og yrkesopplæringa, og styrka finansieringa av eit opplæringstilbod i basisferdigheiter.

Eit sett av endringar

Isaksen understrekar at ei kompetansereform vil innebera eit sett av tiltak, og at det vil involvera både arbeids­livet og den formelle delen av utdanningssektoren, altså universitet, høgskular og fagskular. Han vil vurdera ei refusjonsordning for bedrifter som investerer i kompetanseheving av arbeidstakarar, etter modell frå skattefrådragsordninga Skattefunn. Ordninga skal motivera bedrifter til å satsa på forsking og utvikling, og gir skattefrådrag.

– I lys av Hans-Christian Gabrielsen innlegg på NHOs årskonferanse i går, så høyrest det ut som du leverer på bestilling frå LO her?

– Nei, eigentleg ikkje. Eg har ikkje noko imot å levera på bestilling frå LO, men dette har me snakka om lenge. Erna Solberg hadde eit stort utspel i valkampen. Det me jobbar med no, er det eg meiner kan bli ein stor velferdsreform for heile det norske samfunnet.

Også Ap lova i valkampen ei kompetansereform.

– Er det stor forskjell Ap og Høgre si kompetansereform?

– Eg meiner me har meir konkrete forslag, som Kompetansefunn, seier Isaksen.

Regjeringspartia er i forhandlingar med Venstre om ei ny regjeringsplattform på Jeløya i Moss. I går var det nestleiarane i Høgre som stilte til forhandlingar.

– Diskuterer de dette på Jeløya?

– Eg er ikkje der, men statsministeren løfta sjølv opp kompetansepolitikk som ein av Høgres store saker i valkampen. Eg er ikkje uroa for at dette ikkje er ein av tinga som blir snakka om i Moss. Men eg sit ikkje å ventar på ny regjeringsplattform.

Det lukkast ikkje Klassekampen å få ein kommentar frå LO-sjefen i går.

annekarih@klassekampen.no

Lørdag 20. januar 2018
OPPVASK: Framtredende norske feminister støtter oppvasken i de politiske partiene, men advarer mot å glemme den seksuelle trakasseringen ellers i samfunnet.
Fredag 19. januar 2018
UENIG OM JUSSEN: Per Andreas Bjørgan mener det er uheldig å gjøre dyptgripende endringer av offentlig sektor på grunn av svært teoretisk forståelse av EU-retten.
Torsdag 18. januar 2018
KLATRAR: No skal Torbjørn Røe Isaksen lære seg inntektssida på statsbudsjettet. – Eg ser han gjerne som Høgre-leiar og statsminister i framtida, seier fylkesleiar.
Onsdag 17. januar 2018
GRUVESJOKK: Ola Elvestuen blir ny miljøminister, men Venstre får ikkje stoppa at omstridt gruveavfall går ut i Førde­fjorden. – Ikkje til å tru, seier Natur og Ungdom.
Tirsdag 16. januar 2018
FOTEN NED: Knut Arild Hareide meiner vi ikkje har råd til store skattelettar i åra som kjem. Regjeringserklæringa er ei av dei vagaste han har lese.
Mandag 15. januar 2018
TRYGD: Beza betalte 300.000 kroner til staten, men fikk ikke trygd da barna ble født, eller da han mistet jobben.
Lørdag 13. januar 2018
STANS: Unge Høgre innfører umiddelbar alkoholforbod på ubestemt tid etter Riise-saka. Ungdomspartia er delt om alkoholbruk på partisamlingar.
Fredag 12. januar 2018
SPLITTER: Samme uke som partisekretær Kjersti Stenseng gikk beinhardt ut mot Hans Kristian Amundsen, ble han i et lukket møte på Stortinget tatt varmt i forsvar av klubblederen for Aps stortingsansatte, Ingunn Yssen.
Torsdag 11. januar 2018
STASING: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) takka for maten under NHOs gallamiddag. I same slengen lova han ei heilt ny reform.
Onsdag 10. januar 2018
BREMS: Selv om norsk økonomi går bedre, bør ikke arbeidstakerne forvente et bedre lønnsoppgjør i år. Det mener flere topper i norsk næringsliv.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk