Tirsdag 9. januar 2018
Beklager: Rektor Jørn Mortensen ved Kunsthøgskolen i Oslo vil gi en uforbeholden unnskyldning til dem som har opplevd seksuell trakassering ved skolen.
Flere reagerer på at Kunsthøgskolen i Oslo ikke har grepet inn overfor ansatt som er anklaget for trakassering:
Ble varslet i flere tiår
Toril Johansson
Ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere tiår fått høre at en ansatt skal ha drevet seksuell trakassering. Det første varselet skal ha kommet ­allerede i 1995.

#metoo

Rett før jul sendte Kunnskapsdepartementet et uvanlig krast brev til Kunsthøgskolen i Oslo (Khio). Departementet hadde fått varsler om at en ansatt skal drevet seksuell trakassering over lang tid.

I brevet skriver ekspedisjonssjef Toril Johansson at «departementet ser svært alvorlig på saken» og at de forutsetter at Khio vurderer konsekvenser for den ansatte og eventuelt politianmeldelse. Saken ble først omtalt i nettavisa Khrono.

Jørn Mortensen, rektor ved Khio, sier at skolen nå har fått høre at det ble varslet om den ansatte allerede i skoleåret 1995/1996.

– Vi har fått vite at det er blitt varslet til skolen tidligere, men vi visste ikke om varsler så langt tilbake som til 1990-tallet. Nå undersøker vi dette for å se hva som er blitt gjort, sier Mortensen, som tiltrådte som rektor i 2015.

Fakta

Trakassering ved kunsthøgskole:

• Like før jul mottok Kunnskapsdepartementet et varsel om seksuell trakassering ved Kunsthøgskolen i Oslo (Khio).

• Varslerne har fortalt at det har foregått seksuell trakassering ved Khio i en årrekke, og varselet dreier seg om en og samme person.

• 22. desember sendte departementet et brev til Khio der de ber skolen vurdere konsekvenser for den ansatte og eventuelt politianmeldelse.

• Nettavisa Khrono skrev først om saken før helga.

• Rektor Jørn Mortensen har fått høre at det ble varslet om den ansatte allerede i 1995.

– Helt sjokkert

Klassekampen har snakket med flere personer som forteller at det ved flere anledninger er blitt meldt fra til ledelsen om en og samme ansatt ved Kunsthøgskolen i Oslo. Vi har ikke fått bekreftet at vedkommende er samme person som Kunnskapsdepartementet nå har fått varsler om.

En studentrepresentant skal ha varslet om den ansatte i skoleåret 1995/1996, og det skal ha dreid seg om upassende seksuell oppmerksomhet overfor enkelte studenter.

Klassekampen kjenner også til at to kvinner skal ha meldt fra til daværende dekan om samme person for over ti år siden. De to skal informert dekanen om upassende seksualisert atferd.

– Jeg forstår ikke at det ikke er blitt gjort noe som helst med den personen. Jeg er egentlig helt sjokkert, sier en av kvinnene.

Hun forteller at hun selv har opplevd å bli antastet av vedkommende. Episoden skjedde ikke ved Khio.

– Det er ille at én person har gjort så mye skade. Folk er redde for å si ifra fordi det er vanskelig å få jobb. Det kan ikke være sånn, sier hun.

Klassekampen har vært i kontakt med tre kvinner i miljøet som har reagert på oppførselen til vedkommende og som er kritiske til at Khio ikke har grepet inn.

– Jeg er kjempeglad for at Kunnskapsdepartementet tar tak. Dette er tydeligvis noe som har pågått over flere år, sier en av dem.

Har mottatt nytt varsel

I sitt brev viser Kunnskaps­departementet til at tidligere ledelse ved Khio skal ha blitt varslet om seksuell trakassering, «men uten at det har fått konsekvenser og uten at atferden har opphørt».

Rektor Jørn Mortensen forteller at Khio nå er i full gang med å utrede saken. Khio skal orientere departementet om videre oppfølging innen fredag denne uka.

I går meldte VG at Kunnskapsdepartementet har fått et nytt varsel om seksuell trakassering ved Khio, knyttet til samme sak.

– Klassekampen har snakket med flere som er svært kritiske til at Khio ikke har grepet inn overfor den ansatte tidligere. Hva vil du si til det?

– I den grad det er grepet inn, er det snakk om personalsaker, og de er unntatt offentlighet. Men jeg vil samtidig si at dersom det stemmer at det ikke er reagert, er dette kritikkverdig, sier Jørn Mortensen.

– Departementet skriver at varslerne forteller at det har foregått seksuell trakassering over lang tid. Hvordan kan dette ha pågått så lenge uten at skolen har grepet inn?

– I varselet anføres det at det har pågått over lang tid, og utredningen vår vil kunne avdekke det.

– Fortjener unnskyldning

– Hva tenker du om at noen nå er gått til det skritt å varsle Kunnskapsdepartementet?

– Jeg forstår at det er et uttrykk for manglende tillit til institusjonen, og jeg skal uttrykke ydmykhet for at de ser seg nødt til å varsle overfor eierne våre.

– Har Khio gjort jobben sin i denne saken?

– Det vi er blitt kjent med til nå, viser at Khio ikke har gjort jobben sin. Omfanget og alvorlighetsgraden er av en sånn art at jeg tar sterkt avstand fra det. De som har opplevd dette, fortjener en uforbeholden unnskyldning.

– Dere er bedt av Kunnskapsdepartementet om å vurdere politianmeldelse, er det aktuelt?

– Ja, det kan være aktuelt. I løpet av helga har vi fått noe mer informasjon direkte til institusjonen som er av en sånn art at vi må vurdere det. Men det vil utredningen vise.

– Var du kjent med at vedkommende var anklaget for upassende seksuell oppførsel overfor studenter før du fikk varselet fra departementet?

– Jeg kan dessverre ikke kommentere spesifikke personalsaker, da de er omfattet av taushetsplikt. Men i min periode på Khio har det vært reagert overfor ansatte ved noen anledninger, også i forbindelse med saker som er knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet.

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å svare på om departementet har fått vite om varsler fra 1995/1996.

«Vi har blitt varslet om flere tilfeller av seksuell trakassering som skal ha foregått over en lengre periode ved Khio. Vi ser svært alvorlig på saken, og vi er svært opptatt av å ivareta varslernes anonymitet. Det betyr at det er begrenset hvor detaljerte vi kan være på innholdet i varslene», skriver hun i en e-post.

– Hvor vanlig er det at departementet griper inn i personalsaker ved en utdanningsinstitusjon?

«Det har ikke skjedd tidligere i min tid som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet at vi har fått varsler om seksuell trakassering på denne måten.»

Klassekampen har vært i kontakt med læreren som det skal ha blitt varslet om i 1995 og som blir anklaget for seksuell trakassering gjennom en årrekke. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Personen i ledelsen som skal ha blitt varslet i 1995/1996, ønsker heller ikke å kommentere saken.

mari.vollan@klassekampen.no

Tirsdag 16. januar 2018
Regjeringen vil bevare Nasjonal­galleriet som visningssted for kunst. Arkitekt Fredrik Torp mener bygget bør vies til eldre kunst.
Mandag 15. januar 2018
Kunsthøgskolen i Oslo er preget av fryktkultur og usunne maktforhold, sier tidligere student Inés Belli. Hun mener yrkesetikk må inn i alle kunstfagene.
Lørdag 13. januar 2018
I dag er det stiftelsesmøte for den nye forfatterforeningen Norske forfattere. Initiativtaker Jan Ove Ekeberg varsler at de vil kreve en del av vederlagsmidlene fra bibliotekutlån.
Fredag 12. januar 2018
Kjønnsperspektiver er nesten fraværende på jusstudiet i Oslo, viser en ny rapport. Vold mot kvinner er blant temaene som ikke står på pensum.
Torsdag 11. januar 2018
Flere aktører i kulturlivet håper Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kulturminister. Også opposisjonen tror at en Venstre-statsråd vil gi bedre kår for kulturlivet.
Onsdag 10. januar 2018
Språkrådet frykter at manglende norskkrav til nyansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil gjøre det vanskelig å sikre norsk fagspråk.
Tirsdag 9. januar 2018
Ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere tiår fått høre at en ansatt skal ha drevet seksuell trakassering. Det første varselet skal ha kommet ­allerede i 1995.
Mandag 8. januar 2018
Det er smertefullt å få avslag fra For­fatterforeningen. Likevel må terskelen for medlemskap forbli høy, sier Hanne Ørstavik.
Lørdag 6. januar 2018
Politikerskandaler er en viktig del av demokratiet, men de stiller sterke krav til presseetikk, sier medievitere.
Fredag 5. januar 2018
Morgenbladet ruster opp på nett med hjelp fra sju nye ansatte. Det kan utløse rundt tolv millioner kroner i pressestøtte.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk