Lørdag 6. januar 2018
Ny miljøkurs

• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen, ikke er en individuell rettighetsbestemmelse, men et vern om felles interesser, en såkalt «grunnsetning» som utløser tiltaksplikt. Retten avviste denne fortolkningen, med henvisninger til forarbeidene, og dommen slår entydig fast at §112 må ses på som en rettighetsbestemmelse. Staten fikk imidlertid støtte for at det i slike saker må være en høy terskel for etterprøving. Hensynet til myndighetenes legitime behov for handlingsrom, løpende faglige og politiske vurderinger og demokratisk fattede vedtak i Stortinget må ivaretas.

• I behandlingen av selve saken, om 23. konsesjonsrunde var i strid med Grunnloven, slo retten fast at det ikke var grunnlag for å trekke inn utslipp i utlandet, ettersom det følger av folkerettslige forpliktelser, både under Kyotoprotokollen og Parisavtalen, at hvert land er ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium. Noen plikt til å treffe tiltak for å kompensere for effekten av råvareeksport har verken Norge eller andre land. Når det gjelder miljøkonsekvenser av 23. konsesjonsrunde, mener retten at utslipp fra virksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag til totalbelastningen. Risikoen for oljeutblåsning og skadepotensial for sjøfugl anses som begrenset. Retten legger vekt på at spørsmål knyttet til 23. konsesjonsrunde har vært oppe til votering i Stortinget ikke mindre enn tre ganger, i 2014, 2015 og 2016. Retten mener også at flere av spørsmålene miljøorganisasjonene har reist, ikke er egnet for rettslig prøving fordi det handler om sammensatte problemstillinger som behandles bedre gjennom politiske prosesser. Dommen vil føre til en debatt i miljøbevegelsen om det rettslige sporet er veien å gå videre i klimakampen. Vi håper miljøbevegelsen nå vil avslutte dette kapitlet og i stedet konsentrere seg helt og fullt om å få politisk gjennomslag i befolkningen og i demokratisk folkevalgte organer. Det er den sikreste veien til seier.

Fredag 27. april 2018
• «Kan vi stole på norsk presse nå», spør Anki Gerhardsen i spalta «Medierevisjonen» i Aftenposten. Hun viser til den pågående saken om den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg, som nå sitter fengslet i Russland siktet for...
Torsdag 26. april 2018
• Den franske økonomen Thomas Piketty er aktuell med en ny forskningsrapport, som ble presentert over to sider i gårsdagens Klassekampen. I den tegner han opp et bilde av nye valgmønster i Vesten, som forskyver politikken og våre...
Onsdag 25. april 2018
• Klassekampen har i flere artikler avslørt at den syriske opprørsgruppa Den revolusjonære kommandohæren (MaT), som norske spesialsoldater har trent og gitt «operativ støtte» til, hele tida har hatt som mål å bekjempe Assad-regimet. Slike...
Tirsdag 24. april 2018
• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og...
Mandag 23. april 2018
• Den danske regjeringen lanserte 1. mars en politikkpakke for å bryte opp gettoområder. Ifølge planen «Ét Danmark uden parallel­samfund» er gettoer områder med høy andel innvandrere, hvor flere er straffedømte enn i andre om­råder, hvor...
Lørdag 21. april 2018
• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller...
Fredag 20. april 2018
• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til...
Torsdag 19. april 2018
• Venstre har gjennomført en bemerkelsesverdig reise fra stiftelsen i 1884 til i dag. Skiftet som har skjedd bare det siste året, er like forunderlig – fra å love å holde Frp ute av regjering til å invitere Frp-leder Siv Jensen til...
Onsdag 18. april 2018
• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt...
Tirsdag 17. april 2018
• SVs landsstyre vedtok lørdag at partiet går inn for forbud mot rituell omskjæring av gutter ved å innføre en aldersgrense på 15 år. Tidligere har Fremskrittspartiet vedtatt det samme, og som Klassekampen skriver i dag, kjemper krefter i...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk