Lørdag 6. januar 2018
Ny miljøkurs

• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen, ikke er en individuell rettighetsbestemmelse, men et vern om felles interesser, en såkalt «grunnsetning» som utløser tiltaksplikt. Retten avviste denne fortolkningen, med henvisninger til forarbeidene, og dommen slår entydig fast at §112 må ses på som en rettighetsbestemmelse. Staten fikk imidlertid støtte for at det i slike saker må være en høy terskel for etterprøving. Hensynet til myndighetenes legitime behov for handlingsrom, løpende faglige og politiske vurderinger og demokratisk fattede vedtak i Stortinget må ivaretas.

• I behandlingen av selve saken, om 23. konsesjonsrunde var i strid med Grunnloven, slo retten fast at det ikke var grunnlag for å trekke inn utslipp i utlandet, ettersom det følger av folkerettslige forpliktelser, både under Kyotoprotokollen og Parisavtalen, at hvert land er ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium. Noen plikt til å treffe tiltak for å kompensere for effekten av råvareeksport har verken Norge eller andre land. Når det gjelder miljøkonsekvenser av 23. konsesjonsrunde, mener retten at utslipp fra virksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag til totalbelastningen. Risikoen for oljeutblåsning og skadepotensial for sjøfugl anses som begrenset. Retten legger vekt på at spørsmål knyttet til 23. konsesjonsrunde har vært oppe til votering i Stortinget ikke mindre enn tre ganger, i 2014, 2015 og 2016. Retten mener også at flere av spørsmålene miljøorganisasjonene har reist, ikke er egnet for rettslig prøving fordi det handler om sammensatte problemstillinger som behandles bedre gjennom politiske prosesser. Dommen vil føre til en debatt i miljøbevegelsen om det rettslige sporet er veien å gå videre i klimakampen. Vi håper miljøbevegelsen nå vil avslutte dette kapitlet og i stedet konsentrere seg helt og fullt om å få politisk gjennomslag i befolkningen og i demokratisk folkevalgte organer. Det er den sikreste veien til seier.

Lørdag 20. januar 2018
• Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger finner seg i trakassering som begrenser deres handlingsrom og frie livsutfoldelse. Håpet er...
Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk