Lørdag 6. januar 2018
Ny miljøkurs

• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen, ikke er en individuell rettighetsbestemmelse, men et vern om felles interesser, en såkalt «grunnsetning» som utløser tiltaksplikt. Retten avviste denne fortolkningen, med henvisninger til forarbeidene, og dommen slår entydig fast at §112 må ses på som en rettighetsbestemmelse. Staten fikk imidlertid støtte for at det i slike saker må være en høy terskel for etterprøving. Hensynet til myndighetenes legitime behov for handlingsrom, løpende faglige og politiske vurderinger og demokratisk fattede vedtak i Stortinget må ivaretas.

• I behandlingen av selve saken, om 23. konsesjonsrunde var i strid med Grunnloven, slo retten fast at det ikke var grunnlag for å trekke inn utslipp i utlandet, ettersom det følger av folkerettslige forpliktelser, både under Kyotoprotokollen og Parisavtalen, at hvert land er ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium. Noen plikt til å treffe tiltak for å kompensere for effekten av råvareeksport har verken Norge eller andre land. Når det gjelder miljøkonsekvenser av 23. konsesjonsrunde, mener retten at utslipp fra virksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag til totalbelastningen. Risikoen for oljeutblåsning og skadepotensial for sjøfugl anses som begrenset. Retten legger vekt på at spørsmål knyttet til 23. konsesjonsrunde har vært oppe til votering i Stortinget ikke mindre enn tre ganger, i 2014, 2015 og 2016. Retten mener også at flere av spørsmålene miljøorganisasjonene har reist, ikke er egnet for rettslig prøving fordi det handler om sammensatte problemstillinger som behandles bedre gjennom politiske prosesser. Dommen vil føre til en debatt i miljøbevegelsen om det rettslige sporet er veien å gå videre i klimakampen. Vi håper miljøbevegelsen nå vil avslutte dette kapitlet og i stedet konsentrere seg helt og fullt om å få politisk gjennomslag i befolkningen og i demokratisk folkevalgte organer. Det er den sikreste veien til seier.

Lørdag 21. juli 2018
• På søndag har det gått sju år siden dagen da Anders Behring Breivik drepte 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya. Fortsatt har vi som nasjon ikke blitt enige om hvordan historien om 22. juli skal fortelles. Debatten som oppsto...
Fredag 20. juli 2018
• Dragkampen om sjukehusutbyggjinga i Oslo-området er av nasjonal interesse. Det står om milliardsummar som vil påverke helsebudsjetta i mange år, det gjeld sjukehustilbod for ein stor del av folkesetnaden, og det er ikkje minst døme på...
Torsdag 19. juli 2018
• Om man lytter til H/Frp/V-regjeringen er utviklingen i politiet god: De har fått mer penger, mer mannskap, og kan få mer trøkk på arbeid mot ulike typer kriminalitet. Den såkalte nærpolitireformen, der antallet politidistrikt reduseres fra...
Onsdag 18. juli 2018
• I sommer seiler Klassekampen langs kysten av Finnmark i treskuta Goxsheim. I dag legger vi til kai i Hammerfest, og på vår ferd fra Kirkenes til Tromsø arrangerer vi en rekke debatter og folkemøter. Uansett hva vi debatterer, er det en sak...
Tirsdag 17. juli 2018
• I en legendarisk scene i Quentin Tarantinos film «Reservoir Dogs» («De hensynsløse») fra 1992 sitter en gruppe gangstere på kafé, der de har spist frokost og diskutert et ran. Når de skal gå, sponser sjefen maten, men ber hver enkelt bidra...
Mandag 16. juli 2018
• Et bilde av havna i Bergen på en vindstille og vakker sommerdag har skapt debatt: Bildet, som først ble publisert i Bergens Tidende, viser et grått røykteppe som stiger opp fra en rekke cruiseskip og tåkelegger Bergen sentrum. Skyen...
Lørdag 14. juli 2018
• Det begynte ikke bra. Allerede på flyturen over Atlanterhavet startet president Donald Trump ordkrigen med sine europeiske Nato-allierte: «Nato-land må betale MER, USA må betale MINDRE. Veldig urettferdig!» tvitret presidenten i kjent...
Fredag 13. juli 2018
• I andre kvartal i år hadde flyselskapet Norwegian et resultat på 369,6 millioner kroner før skatt. Det er det beste i selskapets historie, og pilene peker oppover. Folk flyr mer, og flere velger å fly med Norwegian. I torsdagens utgave av...
Torsdag 12. juli 2018
• Medan feriefolk flest nyt den varmaste sommaren i manns minne over store delar av landet, opplever bøndene i Midt-Norge og i aust og sør den verste tørkesommaren sidan 1947. Det betyr at dei færraste i næringa har opplevd noko liknande.
Onsdag 11. juli 2018
• I oppstyret etter avgangen til den britiske ministeren David Davis mandag kveld, hadde BBC følgende glipp: Under en sending med overskriften «Brexit-minister går av», snek det seg inn nyheter fra redningsoperasjonen i Thailand der det ble...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk