Lørdag 6. januar 2018
Ny miljøkurs

• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den såkalte miljøparagrafen, ikke er en individuell rettighetsbestemmelse, men et vern om felles interesser, en såkalt «grunnsetning» som utløser tiltaksplikt. Retten avviste denne fortolkningen, med henvisninger til forarbeidene, og dommen slår entydig fast at §112 må ses på som en rettighetsbestemmelse. Staten fikk imidlertid støtte for at det i slike saker må være en høy terskel for etterprøving. Hensynet til myndighetenes legitime behov for handlingsrom, løpende faglige og politiske vurderinger og demokratisk fattede vedtak i Stortinget må ivaretas.

• I behandlingen av selve saken, om 23. konsesjonsrunde var i strid med Grunnloven, slo retten fast at det ikke var grunnlag for å trekke inn utslipp i utlandet, ettersom det følger av folkerettslige forpliktelser, både under Kyotoprotokollen og Parisavtalen, at hvert land er ansvarlig for klimagassutslipp på sitt territorium. Noen plikt til å treffe tiltak for å kompensere for effekten av råvareeksport har verken Norge eller andre land. Når det gjelder miljøkonsekvenser av 23. konsesjonsrunde, mener retten at utslipp fra virksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag til totalbelastningen. Risikoen for oljeutblåsning og skadepotensial for sjøfugl anses som begrenset. Retten legger vekt på at spørsmål knyttet til 23. konsesjonsrunde har vært oppe til votering i Stortinget ikke mindre enn tre ganger, i 2014, 2015 og 2016. Retten mener også at flere av spørsmålene miljøorganisasjonene har reist, ikke er egnet for rettslig prøving fordi det handler om sammensatte problemstillinger som behandles bedre gjennom politiske prosesser. Dommen vil føre til en debatt i miljøbevegelsen om det rettslige sporet er veien å gå videre i klimakampen. Vi håper miljøbevegelsen nå vil avslutte dette kapitlet og i stedet konsentrere seg helt og fullt om å få politisk gjennomslag i befolkningen og i demokratisk folkevalgte organer. Det er den sikreste veien til seier.

Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...
Onsdag 10. oktober 2018
• I morgen er det 25 år siden drapsforsøket på forlegger William Nygaard i Dagaliveien i Oslo. De færreste hadde forventet at saken ville ta en ny vending like før den strafferettslige foreldelsesfristen gikk ut, men i går tok politiet ut...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk