Fredag 5. januar 2018
Truer staten

• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for øvrig. Det siste kapitlet i denne historien er en omfattende sak Esa har reist mot Norge om skattefritak og statens konkursgaranti overfor offentlig sektor – en sektor som for øvrig ikke omfattes av EØS-avtalen. Eftas overvåkere argumenterer for at dette likevel rammes av EØS-bestemmelser med henvisning til artikkel 61 i avtalen, der det heter at statlig støtte ikke skal vri konkurransen til fordel for enkelte foretak. Esa hevder at stat, fylker, kommuner og helseforetak blir begunstiget når de driver «økonomisk virksomhet» der det også finnes private aktører. Begunstigelsen ligger i at de ikke betaler skatt og har garanti mot å gå konkurs, noe som gjør at disse virksomhetene for eksempel kan ta opp lån på gunstigere betingelser enn private.

• Norge har i svarbrev til Esa framholdt at skatteunntak og statsgaranti er godt begrunnet fordi offentlig virksomhet har til oppgave å utføre offentlige tjenester, og disse har ikke til formål å skape overskudd. Hvis det blir overskudd, faller midlene tilbake til det offentlige. Helseforetakene er en del av det samlede offentlige helsevesenet og er derfor ikke skattepliktig. De blir finansiert over statsbudsjettet og deres virksomhet kan ikke regnes som økonomisk aktivitet.

• Som Klassekampen skriver i dag, vil det om kort tid komme en innstilling fra en offentlig nedsatt arbeidsgruppe som vil legge fram forslag til hvordan Norge skal forholde seg til Esas krav. Hvis Norge skulle akseptere kravene, ville det vært svært oppsiktsvekkende i en internasjonal sammenheng. Hele offentlig sektor kan være i faresonen hvis dette går igjennom, og for norske kommuner kan det bli katastrofalt. Denne saken må opp på den politiske dagsordenen, og Finansdepartementet må engasjere seg. Næringsdepartementet kan ikke alene behandle en sak som i stor grad berører hele framtida for offentlig sektor og statens skatteinntekter.

Fredag 27. april 2018
• «Kan vi stole på norsk presse nå», spør Anki Gerhardsen i spalta «Medierevisjonen» i Aftenposten. Hun viser til den pågående saken om den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg, som nå sitter fengslet i Russland siktet for...
Torsdag 26. april 2018
• Den franske økonomen Thomas Piketty er aktuell med en ny forskningsrapport, som ble presentert over to sider i gårsdagens Klassekampen. I den tegner han opp et bilde av nye valgmønster i Vesten, som forskyver politikken og våre...
Onsdag 25. april 2018
• Klassekampen har i flere artikler avslørt at den syriske opprørsgruppa Den revolusjonære kommandohæren (MaT), som norske spesialsoldater har trent og gitt «operativ støtte» til, hele tida har hatt som mål å bekjempe Assad-regimet. Slike...
Tirsdag 24. april 2018
• Etter den britiske folkeavstemningen om EU sa president for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker at EU nå måtte ta nye skritt mot en stadig tettere union. Den politiske utviklingen i sentraleuropeiske land, som Tsjekkia, Slovakia, Polen og...
Mandag 23. april 2018
• Den danske regjeringen lanserte 1. mars en politikkpakke for å bryte opp gettoområder. Ifølge planen «Ét Danmark uden parallel­samfund» er gettoer områder med høy andel innvandrere, hvor flere er straffedømte enn i andre om­råder, hvor...
Lørdag 21. april 2018
• Det er noe kafkask over prosessen som nå er igangsatt mot lektor Simon Malkenes. Han jobber selv på Ulsrud videregående skole i Oslo, som på grunn av inntaks­systemet er blitt den store skole­taperen. Her samles elever med de aller...
Fredag 20. april 2018
• Forslaget om å redusere postleveringen til et fåtall dager i uka vil ramme avisene hardt. Likevel er det ikke bare mediebransjen som vil lide. Apotekerforeningen har advart mot at legemiddelgrossistenes mulighet for å levere varer til...
Torsdag 19. april 2018
• Venstre har gjennomført en bemerkelsesverdig reise fra stiftelsen i 1884 til i dag. Skiftet som har skjedd bare det siste året, er like forunderlig – fra å love å holde Frp ute av regjering til å invitere Frp-leder Siv Jensen til...
Onsdag 18. april 2018
• Det foreligger nå en grundig analyse av kulturtidsskriftene i Norge. Paul Bjerke og Lars J. Halvorsen har vært redaktører for prosjektet som er gjennomført på oppdrag fra Norsk kulturråd. Noen allmenntidsskrifter, som Samtiden og Nytt...
Tirsdag 17. april 2018
• SVs landsstyre vedtok lørdag at partiet går inn for forbud mot rituell omskjæring av gutter ved å innføre en aldersgrense på 15 år. Tidligere har Fremskrittspartiet vedtatt det samme, og som Klassekampen skriver i dag, kjemper krefter i...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk