Fredag 5. januar 2018
Truer staten

• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for øvrig. Det siste kapitlet i denne historien er en omfattende sak Esa har reist mot Norge om skattefritak og statens konkursgaranti overfor offentlig sektor – en sektor som for øvrig ikke omfattes av EØS-avtalen. Eftas overvåkere argumenterer for at dette likevel rammes av EØS-bestemmelser med henvisning til artikkel 61 i avtalen, der det heter at statlig støtte ikke skal vri konkurransen til fordel for enkelte foretak. Esa hevder at stat, fylker, kommuner og helseforetak blir begunstiget når de driver «økonomisk virksomhet» der det også finnes private aktører. Begunstigelsen ligger i at de ikke betaler skatt og har garanti mot å gå konkurs, noe som gjør at disse virksomhetene for eksempel kan ta opp lån på gunstigere betingelser enn private.

• Norge har i svarbrev til Esa framholdt at skatteunntak og statsgaranti er godt begrunnet fordi offentlig virksomhet har til oppgave å utføre offentlige tjenester, og disse har ikke til formål å skape overskudd. Hvis det blir overskudd, faller midlene tilbake til det offentlige. Helseforetakene er en del av det samlede offentlige helsevesenet og er derfor ikke skattepliktig. De blir finansiert over statsbudsjettet og deres virksomhet kan ikke regnes som økonomisk aktivitet.

• Som Klassekampen skriver i dag, vil det om kort tid komme en innstilling fra en offentlig nedsatt arbeidsgruppe som vil legge fram forslag til hvordan Norge skal forholde seg til Esas krav. Hvis Norge skulle akseptere kravene, ville det vært svært oppsiktsvekkende i en internasjonal sammenheng. Hele offentlig sektor kan være i faresonen hvis dette går igjennom, og for norske kommuner kan det bli katastrofalt. Denne saken må opp på den politiske dagsordenen, og Finansdepartementet må engasjere seg. Næringsdepartementet kan ikke alene behandle en sak som i stor grad berører hele framtida for offentlig sektor og statens skatteinntekter.

Lørdag 20. januar 2018
• Metoo-kampanjen har vært en høyst påkrevet og svært oppmuntrende kvinnepolitisk mobilisering, der tusenvis av kvinner har markert at de ikke lenger finner seg i trakassering som begrenser deres handlingsrom og frie livsutfoldelse. Håpet er...
Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk