Torsdag 4. januar 2018
PÅ JOBB: Bygningsarbeiderne i Bjørvika i Oslo bidrar til den heftige byggeaktiviteten i området. To av tre vil nå forby vikarbyrå i byggebransjen.Foto: Christopher Olssøn
• To av tre vil forby vikarbyråer i byggebransjen • Feil virkemiddel, mener NHO
Flertall mot vikarbyrå
SKEPTISKE: Et solid flertall i folket vil kaste vikarbyråene ut av byggebransjen. I vår skal Stortinget ta stilling.

Arbeidsliv

I høst leverte både Ap, SV og Rødt inn ulike forslag som tar sikte på å forby bruk av bemanningsselskaper i byggebransjen. En fersk meningsmåling utført av Sentio på oppdrag for Klassekampen tyder på at forslaget har sterk støtte i folket:

Hele 63 prosent er enten helt eller delvis enige i at man bør innføre forbud. Kun 10 prosent er helt uenige.

– Situasjonen i byggebransjen er ikke mulig å ignorere lenger. Det er tallene her et uttrykk for, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Fakta

Vikarbyråer i byggebransjen:

• På oppdrag for Klassekampen har Sentio spurt et representativt utvalg på 1000 personer om de er enige i følgende utsagn: «Det bør innføres et forbud mot bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen for å hindre svekking av lønns- og arbeidsvilkår.»

• 31 prosent var helt enige, 32 prosent noe enige, 15 prosent noe uenige, og 10 prosent helt uenige. 12 prosent svarte vet ikke.

• Eldre personer, og de som stemmer på partier på venstresida, er mest enige med utsagnet. De med lavere inntekter er mer enige enn de med høye.

Feil virkemiddel

NHO Service og Handel organiserer mange av de store bemanningsselskapene i Norge. Ifølge deres statistikk står byggebransjen for hele 32 prosent av alle fakturerte timer fra vikarbyråer, med en samlet omsetning på rundt 1,2 milliarder kroner årlig. Fagsjef Even Hagelien er ikke glad for tallene i Sentio-undersøkelsen.

– Forbud er helt feil virkemiddel. Bemanningsbransjen er gjennomregulert og er pålagt å betale samme lønn som bedriftene som leier inn fra dem, sier han til Klassekampen.

Han sier NHO jobber for et seriøst arbeidsliv, men mener hovedproblemet er håndheving, ikke at reglene er for dårlige.

– Om reglene ikke følges opp, hjelper det ikke å lage nye. Vi får ikke et seriøst arbeidsliv av disse forslagene. Dette vil først og fremst treffe de seriøse aktørene, som driver ordentlig.

Om Stortinget skulle følge folkemeningen og innføre et forbud, spår Hagelien trøbbel.

– Et forbud ville bety mye for bransjen og føre til en del konkurser og økt arbeidsløshet, men også skape store problemer for byggebransjen og svekke entreprenørene. Grunnen til at bemanningsbransjen har vokst i bygg og anlegg, er et stort behov for arbeidskraft, sier han.

Har alternativer

Krogstad avviser at et forbud vil lamme byggebransjen.

– Det ene er at man kan tilby folk jobb i virksomhetene. Det andre er at det er utrolig mye dårlig ledelse og planlegging som kamufleres gjennom å ty til bemanningsbransjen. Når bedriftene tar en større del av produksjonen selv, tvinger det fram bedre planlegging. Så det ville faktisk bidra til høyere kvalitet og produktivitet i bransjen, sier han.

I NHO-foreningen Byggenæringens landsforening (BNL) tolker de resultatet av undersøkelsen litt annerledes enn Hagelien.

– Undersøkelsen forteller at folk ser at det er problemer. Vi har sett en utvikling som har bekymret oss, der det har blitt stadig mer ansettelse av folk uten garantilønn. Det gjør at det er folk på samme arbeidsplass med ulike vilkår. Vi kan ikke ha regler som gjør at du slipper unna med en annen kostnad fordi du ikke betaler lønn mellom oppdrag, sier BNL-direktør Jon Sandnes.

Ser til Tyskland

Flere som har tatt til orde for et forbud, har pekt på Tyskland, som har et slikt forbud. Men Sandnes mener de underslår andre sider ved den tyske modellen.

– De har regulert låning av arbeidskraft fra andre bedrifter, og de har muligheter for å ansette midlertidig i to år. Dermed har bedriftene verktøy. Et ensidig forbud kan vi ikke leve med, vi må ha metoder som sikrer fleksibilitet, sier han.

Jubel i SV

– Det er utrolig kule tall, sier Nicholas Wilkinson, stortingsrepresentant for SV.

– Det viser at folk ser problemene regjeringen ikke ser. Forskjellene øker, og mange fanges i et utrygt arbeidsliv med grov utnyttelse. Det vil folk ha slutt på, og det bør regjeringen lytte til.

Ap og Rødts forslag er rettet spesifikt mot byggebransjen, mens SVs forslag innebærer en generell begrensning på hele bemanningsbransjen.

– Vi ser jo, blant annet med Orange Helse-saken, at det foregår grov utnyttelse også i andre bransjer, sier Wilkinson.

Selskapet Orange Helse leverte helse- og pleietjenester til Bergen kommune, men avtalen med den private velferdsaktøren ble avsluttet da alvorlige brudd på norsk arbeidslovgivning ble kjent.

– Er det ikke mer sannsynlig å få gjennom et mer begrenset forslag, som Rødt eller Ap sitt, enn et generelt forbud mot bemanningsselskaper?

– Hva som er mulig å få gjennom, ser vi på på Stortinget. Vi vil stemme på alle forslag som vil føre til bedre situasjon.

paalh@klassekampen.no

Tirsdag 9. januar 2018
UROLIG: Sysselsettingsandelen i be­folkningen kryper stadig nedover. NHO-direktør Kristin Skogen Lund mener det er på tide å se på hvordan velferdsordningene fungerer.
Fredag 5. januar 2018
PRESSER PÅ: Etter press fra Esa vurderer regjeringen å lage regler om at offentlige tjenester må skilles ut i egne selskap. Barne­hager og treningsanlegg kan være utsatt.
Torsdag 4. januar 2018
SKEPTISKE: Et solid flertall i folket vil kaste vikarbyråene ut av byggebransjen. I vår skal Stortinget ta stilling.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk