Lørdag 23. desember 2017
TROND TIDS TALE: Ap-nestleiar Trond Giske må leve med lågare tillit framover – om han i det heile teke blir sitjande. Foto: Tom Henning Bratlie
Kjelder i Arbeidarpartiet er lei av bråket:
Vil at Giske skal fråtre
Line Oma
Jonas Gahr Støre
NOK ER NOK: Stadig fleire meiner Trond Giske har fått nok sjansar. Jonas Gahr Støre vil ikkje ta sjølvkritikk på at han ikkje tok tak i sakene tidlegare.

#METOO

Nesten dagleg kjem det no nye skuldingar om at Ap-nestleiar Trond Giske har brote regelverket mot seksuell trakassering i Arbeidarpartiet.

Klassekampen har snakka med ei rekkje kjelder som seier at nok er nok. Dei meiner tilliten til Giske er borte, og at han ikkje kan halde fram i partileiinga.

Desse ønskjer ikkje å stå fram med namn, men fleire understrekar at det er alvorleg, og at det forsterkar den krisa partiet allereie er inne i.

To landstyremedlemer, Hans-Erik Ringkjøb og Stanley Wirak, seier dei har tillit til at partileiinga handterer dette på ein god måte.

– Støre har takla dette godt. Eg stoler på dømekrafta til Jonas og har full tillit til han.

Ingen av dei ville uttale seg om det som konkret blei teke opp på møtet torsdag kveld.

Ein som vil gå ope ut med kritikken, er Line Oma, leiar for bydelutvalet i Gamle Oslo.

«Jeg vet hvorfor det er så pinlig stille i partiet om dagen: Det er fordi ingen har gjort jobben sin. Jens har ikke gjort jobben sin. Jonas har ikke gjort jobben sin. Anniken, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, har ikke gjort jobben sin. Raymond, tidligere partisekretær, har ikke gjort jobben sin. Vi andre i organisasjonen har ikke gjort jobben vår. Vi har stilltiende gitt vår aksept til elefanten i rommet»

Fakta

Striden i Arbeiderpartiet:

• Dagens Næringsliv har i fleire artiklar skrive om varsel om oppførselen til Ap-nestleiar Trond Giske.

• Onsdag skreiv avisa at Jonas Gahr Støre hadde kalla Giske inn på teppet for å konfrontere han med minst fire nye varsel.

• Møtet fann stad torsdag. I etterkant orsaka Trond Giske oppførselen sin.

• Støre slo fast at kvinner har opplevd «ubehageligheter av seksuell karakter» frå Giske, men bad han ikkje trekkje seg.

• Onsdag gjekk òg ei gruppe partitoppar frå Oslo Ap ut i VG og åtvara mot «giftig parti­kultur» i eit opprop om seksuell trakassering.

Oma ønskte ikkje fredag å kommentere kritikken ytterlegare overfor Klassekampen.

Vil revidere retningslinene

Frode Jacobsen, leiar for Oslo Ap, meiner det er på tide å sjå på dagens retningsliner mot seksuell trakassering.

– Kva konsekvensar bør brot på Arbeidarpartiets retningsliner få?

– Det har eg lyst til å diskutere internt før eg uttalar meg om det, seier Jacobsen.

I dag inneheld ikkje retningslinene noko punkt om konsekvensar for den som bryt dei.

– Er det ein veikskap ved retningslinene?

– Eg trur det er naudsynt å gå gjennom retningslinene vi har, for å sjå om dei er gode nok, seier han.

Står svakare

Fredag morgon inviterte Støre til ein pressekonferanse på Stortinget. Der sa han mellom anna at «Giske ikkje har mykje å gå på». Til Klassekampen seier Støre at han ikkje oppfattar at han som leiar kunne ha teke tak i saka på ein betre måte tidlegare.

– Det har i årevis versert historier om Giske i Ap. Har du tidlegare teke ansvar og sjekka ut om dei var sanne?

– Eg spør gjerne mine medarbeidarar og dei eg arbeider tett med om det er noko eg bør vite om fortid eller notid av ein karakter som gjeld liva deira, eller kva dei har gjort eller ikkje gjort. Det gjeld også han, seier Støre

– Men har du teke leiaransvaret over ein lengre periode enn desse vekene i ei så alvorleg sak som uønskt seksuell merksemd frå Giskes side?

– Eg har ikkje hatt informasjon om uønskt seksuell merksemd frå namngjevne personar i partiet. Kva som er av rykte og omtalar i samfunnet, får vi forholde oss til.

– Men du har aldri gjort noko for å sjekke ut om det stemte?

– Nei, men der er prinsippet at om vi skal handtere det, med mindre du kjem over noko sjølv som du må gå inn i, så er det eit varsel som må kome som vi kan handsame og halde oss til. Då kan du sikre skikkeleg oppfølging av den som varslar og den som blir varsla om.

– Ser du i ettertid at du kunne gjort meir for at unge kvinner i ditt eige parti kunne få sleppe den oppførselen dei har blitt utsett for gjennom mange år?

– Altså, eg har vore partileiar sidan 2014.

– Det er nokre år no.

– Ja, det er riktig. Eg har lagt vekt på å følgje dei prinsippa vi har for omgang i partiet. Eg har arbeidd med Anniken Huitfeldt om det. Eg har arbeidd med AUF som har rydda opp i forhold som gjeld alkoholservering for unge. Men politikk er for nokon eit altoppslukande arbeid som går mellom arbeid, det sosiale og private lag. Eg kan ikkje vere til stades alle dei plassane, men forventar at folk opptrer i tråd med kva vi kan vente i partiet.

politikk@klassekampen.no

Onsdag 19. september 2018
SNUDDE: Etter «nærmere dialog med departementet» stokket forsvarssjefen om på innstillingen til ny sjef i Heimevernet. Dermed rykket Eirik Kristoffersen opp fra bunnen til toppen av lista.
Tirsdag 18. september 2018
MEGAPROSJEKT: Equinor søker Enova om 2,5 milliarder i støtte for å elektrifisere to oljefelt med havvind. Det tilsvarer hele Enovas støttepott i fjor.
Mandag 17. september 2018
HØVLAR: Kutt i sjukehusbudsjett skal spara millionar. No åtvarar både tillitsvalde og direktørar om at det går ut over pasientar og arbeidsvilkår.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Lørdag 15. september 2018
LOVBRUDD: Juss­professor Geir Ulfstein mener Norge brøt FN-mandatet for Libya-operasjonen.
Fredag 14. september 2018
BOMBER: 9. mai 2011 sa Jonas Gahr Støre til Stortinget at Gaddafi ikke var et mål for krigen. Omtrent samtidig deltok Norge i bombingen av diktatorens hovedkvarter.
Torsdag 13. september 2018
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.
Onsdag 12. september 2018
ASYL: Storbylagene vil at Arbeiderpartiet skal snu om returer av sårbare grupper. I dag kommer migrasjonsutvalgets innstilling om asylpolitikk.
Tirsdag 11. september 2018
NY FRIST: Unge Høyre-leder Sandra Bruflot ber regjeringen innføre foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap. Hun får følge av Unge Venstre, mens FpU er i tenkeboksen.
Tirsdag 11. september 2018
OPPGITT: Tillitsvalgte i Aleris Ungplan og Boi mener Fagforbundet har «glemt dem på gulvet» i striden.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk