Lørdag 23. desember 2017
TROND TIDS TALE: Ap-nestleiar Trond Giske må leve med lågare tillit framover – om han i det heile teke blir sitjande. Foto: Tom Henning Bratlie
Kjelder i Arbeidarpartiet er lei av bråket:
Vil at Giske skal fråtre
Line Oma
Jonas Gahr Støre
NOK ER NOK: Stadig fleire meiner Trond Giske har fått nok sjansar. Jonas Gahr Støre vil ikkje ta sjølvkritikk på at han ikkje tok tak i sakene tidlegare.

#METOO

Nesten dagleg kjem det no nye skuldingar om at Ap-nestleiar Trond Giske har brote regelverket mot seksuell trakassering i Arbeidarpartiet.

Klassekampen har snakka med ei rekkje kjelder som seier at nok er nok. Dei meiner tilliten til Giske er borte, og at han ikkje kan halde fram i partileiinga.

Desse ønskjer ikkje å stå fram med namn, men fleire understrekar at det er alvorleg, og at det forsterkar den krisa partiet allereie er inne i.

To landstyremedlemer, Hans-Erik Ringkjøb og Stanley Wirak, seier dei har tillit til at partileiinga handterer dette på ein god måte.

– Støre har takla dette godt. Eg stoler på dømekrafta til Jonas og har full tillit til han.

Ingen av dei ville uttale seg om det som konkret blei teke opp på møtet torsdag kveld.

Ein som vil gå ope ut med kritikken, er Line Oma, leiar for bydelutvalet i Gamle Oslo.

«Jeg vet hvorfor det er så pinlig stille i partiet om dagen: Det er fordi ingen har gjort jobben sin. Jens har ikke gjort jobben sin. Jonas har ikke gjort jobben sin. Anniken, leder av Arbeiderpartiets kvinnenettverk, har ikke gjort jobben sin. Raymond, tidligere partisekretær, har ikke gjort jobben sin. Vi andre i organisasjonen har ikke gjort jobben vår. Vi har stilltiende gitt vår aksept til elefanten i rommet»

Fakta

Striden i Arbeiderpartiet:

• Dagens Næringsliv har i fleire artiklar skrive om varsel om oppførselen til Ap-nestleiar Trond Giske.

• Onsdag skreiv avisa at Jonas Gahr Støre hadde kalla Giske inn på teppet for å konfrontere han med minst fire nye varsel.

• Møtet fann stad torsdag. I etterkant orsaka Trond Giske oppførselen sin.

• Støre slo fast at kvinner har opplevd «ubehageligheter av seksuell karakter» frå Giske, men bad han ikkje trekkje seg.

• Onsdag gjekk òg ei gruppe partitoppar frå Oslo Ap ut i VG og åtvara mot «giftig parti­kultur» i eit opprop om seksuell trakassering.

Oma ønskte ikkje fredag å kommentere kritikken ytterlegare overfor Klassekampen.

Vil revidere retningslinene

Frode Jacobsen, leiar for Oslo Ap, meiner det er på tide å sjå på dagens retningsliner mot seksuell trakassering.

– Kva konsekvensar bør brot på Arbeidarpartiets retningsliner få?

– Det har eg lyst til å diskutere internt før eg uttalar meg om det, seier Jacobsen.

I dag inneheld ikkje retningslinene noko punkt om konsekvensar for den som bryt dei.

– Er det ein veikskap ved retningslinene?

– Eg trur det er naudsynt å gå gjennom retningslinene vi har, for å sjå om dei er gode nok, seier han.

Står svakare

Fredag morgon inviterte Støre til ein pressekonferanse på Stortinget. Der sa han mellom anna at «Giske ikkje har mykje å gå på». Til Klassekampen seier Støre at han ikkje oppfattar at han som leiar kunne ha teke tak i saka på ein betre måte tidlegare.

– Det har i årevis versert historier om Giske i Ap. Har du tidlegare teke ansvar og sjekka ut om dei var sanne?

– Eg spør gjerne mine medarbeidarar og dei eg arbeider tett med om det er noko eg bør vite om fortid eller notid av ein karakter som gjeld liva deira, eller kva dei har gjort eller ikkje gjort. Det gjeld også han, seier Støre

– Men har du teke leiaransvaret over ein lengre periode enn desse vekene i ei så alvorleg sak som uønskt seksuell merksemd frå Giskes side?

– Eg har ikkje hatt informasjon om uønskt seksuell merksemd frå namngjevne personar i partiet. Kva som er av rykte og omtalar i samfunnet, får vi forholde oss til.

– Men du har aldri gjort noko for å sjekke ut om det stemte?

– Nei, men der er prinsippet at om vi skal handtere det, med mindre du kjem over noko sjølv som du må gå inn i, så er det eit varsel som må kome som vi kan handsame og halde oss til. Då kan du sikre skikkeleg oppfølging av den som varslar og den som blir varsla om.

– Ser du i ettertid at du kunne gjort meir for at unge kvinner i ditt eige parti kunne få sleppe den oppførselen dei har blitt utsett for gjennom mange år?

– Altså, eg har vore partileiar sidan 2014.

– Det er nokre år no.

– Ja, det er riktig. Eg har lagt vekt på å følgje dei prinsippa vi har for omgang i partiet. Eg har arbeidd med Anniken Huitfeldt om det. Eg har arbeidd med AUF som har rydda opp i forhold som gjeld alkoholservering for unge. Men politikk er for nokon eit altoppslukande arbeid som går mellom arbeid, det sosiale og private lag. Eg kan ikkje vere til stades alle dei plassane, men forventar at folk opptrer i tråd med kva vi kan vente i partiet.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 23. juni 2018
ÅPNER OPP: Denne helga vedtar etter all sannsynlighet både Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre å åpne for statlig salg av hasj. Det sikrer flertall for ­legalisering blant ungdomspartiene.
Fredag 22. juni 2018
VIL PRØVE: Varaordføreren i Oslo mener Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner.
Torsdag 21. juni 2018
NARKO: Dei kriminelle gjengane i Oslo distribuerer narkotika ut i landet. – Me er uroa for utviklinga i Oslo, seier politiinspektør Are Sangolt i Vest politidistrikt.
Onsdag 20. juni 2018
TREND: Fleire røyker hasj. Fleire med psykiske plager. Og mindre tid på leksearbeid. Det er blant resultata etter at 25.000 har svart på ei ungdomsundersøking.
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk