Onsdag 20. desember 2017
ET EGET PROSJEKT: Vi må bort fra skremmestrategien, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO har studert de rødgrønne partienes alternative budsjetter og mener prioriteringene er svært like.
LO-lederen vil samkjøre Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget for å sikre makt:
LO stiller nye krav
PLAN: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vil ha felles rødgrønn politikk på seks sentrale felt.

Politikk

– Vi kan ikke forvente å vinne valg bare med å skremme med Høyre og Frp, det trengs et annet og tydelig prosjekt. Det må vi bygge, stein på stein, framover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Klassekampen.

LO gikk inn i valgkampen med et klart ønske om regjeringsskifte, og en ny regjering med base i Ap. Det gikk ikke. Nå vil han gi et klart signal til Ap, SV og Sp om at de må tømre sammen et klart alternativ foran kommende valg.

Han mener grunnlaget er til stede.

– Om man analyserer hvilke saker partiene er opptatt av, og hvordan de tenker, er det veldig åpenbart at de deler forståelse om hva som er de viktigste politiske sakene i tida framover, og at de langt på vei er enige om løsningene, sier han.

Fakta

LO og valget:

• LO jobbet i valgkampen 2017 for en Ap-regjering, med samarbeid med andre partier på venstresida. LO-kongressen bevilget støtte til Ap, SV og Sp, men stemte med knapt flertall ned støtte til Rødt.

• I valget 2017 stemte LO-medlemmene med en slik prosentfordeling: Ap 38,4, SV 10,2, Sp, 12,8, H 14,2, Frp 8,5, KrF 1,9, V 2,4, MDG 3, Rødt 6,6.

• Ap og Frp gikk mest tilbake blant LOs medlemmer, Sp og SV mest fram.

Har felles politikk

LO har gjennomgått de tre rødgrønne partienes alternative statsbudsjetter. Den viser at de ligger tett opptil hverandre på en rekke sentrale politikkfelter, som kommuneøkonomi, barnehager, karbonfangst og -lagring og lærlingpolitikk.

I høst har også alle de tre partiene fremmet forslag om begrensning av bemanningsbransjen- Forslagene ligger tett opptil hverandre.

– Vi så rett etter valget hvordan den parlamentariske situasjonen er endret, vi fikk tilbake 14 ukers pappaperm. Det er en helt annen mulighet i det Stortinget som sitter. Det må brukes. Da er det viktig å synliggjøre et tydelig prosjekt, en helt annen kurs, sier Gabrielsen.

Han peker på seks felt han mener partiene bør samkjøre seg:

Profitt i velferden.

Kamp mot skatteflukt og skatteparadiser.

Tillitsreform i offentlig sektor.

Kompetansereform i arbeidslivet.

Kamp mot sosial dumping og arbeidskriminalitet.

Bedre næringspolitikk.

– Er det så viktig med felles forslag? På flere av disse sakene står jo partiene uansett ganske nære hverandre?

– Rett etter et valg er det klart at partiene har behov for å løfte fram sine primærstandpunkt og være synlige. Men det handler om å se på hva det i sum vil gi, hvis man får et nytt rødgrønt flertall. Hva er prosjektet, og hva er retningen. Det handler også om å få en god kultur for samarbeid på tvers av partigrensene.

Frykter høyresidas strategi

LO-lederen mener erfaringene fra de siste fire årene gir grunn til bekymring, ikke minst fordi han oppfatter høyresidas strategi som effektiv.

– De brukte den første perioden veldig effektivt og hardt, man tok endring av arbeidsmiljøloven og midlertidige ansettelser tidlig i perioden. Så roet man det ned, for nettopp å satse på at folk glemte. Det gjør folk. Folk glemmer fort, sier han.

I tillegg mener han høyresida gjorde noen kloke strategiske grep i forkant av valget.

– De var flinke til å fjerne saker fra valgkampen. Et eksempel er bemanningsselskapene. Det er en sak der det åpenbart er store skiller, men på våren sendte arbeidsminister Anniken Hauglie ut forslag med høringsfrist 29. september, rett etter valget. Da var saken for alle praktiske formål borte fra valgkampen. Det kunne man også se på andre områder, sier han.

Følger ikke Oslo

– Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har valgt en modell der de også samarbeider med MDG og Rødt, og han tar til orde for å se breiere på venstresida. Også på Stortinget er man avhengige av Miljøpartiet De Grønne og Rødt for flertall. Hvordan ser du på det?

– Mitt mandat er kongressens vedtak, som handler om de tre rødgrønne partiene. Der ligger utgangspunktet. Så vet jeg at man snakker godt sammen på Stortinget. Enten det er MDG, i spørsmålet om havbruk og lignende, eller Rødt i arbeidslivsspørsmål. Man må ha god dialog der også. Nå handler det om å meisle ut tydelig rødgrønn politikk som alternativ til regjeringen.

– Bør dette munne ut i felles programmer eller felles punkter før valget?

– Det må partiene finne ut av. Jeg har pekt på noen områder, ut fra de alternative budsjettene. Jeg ser klare linjer man kan ta tak i. De rødgrønne partiene snakker mer på arbeid, kompetanse, forebyggende helsearbeid, mer på kampen mot arbeidsløshet, på karbonfangst og lagring, for å nevne noe.

Utfordrende år

2018 kan bli et tungt år for fagbevegelsen. I vårens lønnsoppgjør kan skjebnen til både ordningen om avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor og de offentlig ansattes pensjonsordninger bli fastlagt. Til høsten skal avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA) reforhandles, noe som kan bety nye angrep på sykelønna.

– Nå har vi en regjering med to partier, der det ene er svært kritisk til AFP. Vi får kanskje inn et tredje parti som salderer sitt budsjett med å kutte statens bidrag til AFP-ordningen. Da jeg snakket om sykelønn i valgkampen, ble LO anklaget for løgn. Men da fikk vi utskrevet garantier, og jeg har tatt vare på alle sammen, om at sykelønna ikke skal røres. Men jeg registrerer posisjoneringen fra arbeidsgiverne og andre. Nå handler det om at fagbevegelsen må sørge for mobilisering, sier Gabrielsen.

paalh@klassekampen.no

anneh@klassekampen.no

Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Mandag 6. august 2018
OVERTID: Nominasjonskomiteen skulle hatt svar for tre måneder siden, men Rita Ottervik (Ap) vet ennå ikke om hun ønsker å fortsette som ordfører i Trondheim.
Onsdag 1. august 2018
KRISE: KrF mener det er «svært sannsynlig» at Stortinget retter kritikk mot regjeringen etter Riksrevisjonens slakt av terrorsikringen. Partiet utelukker ikke at det kan gå lenger.
Mandag 30. juli 2018
SPIS DE RIKE: Audun Lysbakken ser for seg å fylle statskassa med minst 14 milliarder kroner i økt skatt på «superhøye inntekter» og «de superrikes formuer».
Fredag 27. juli 2018
SKIFTE: Det viktigste for Senterpartiet i Trøndelag er å få fylkesordføreren, ikke hvem de samarbeider med. Det sier Ola Borten Moen (Sp).
Lørdag 21. juli 2018
debatt: Over­levende Helén Ingrid Andreassen fikk hat-telefoner da hun deltok i innvandrings­debatt. Men oppgjøret med ytre høyre etter 22. juli har uteblitt, sier hun – og derfor orker hun likevel.
Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk