Onsdag 20. desember 2017
ET EGET PROSJEKT: Vi må bort fra skremmestrategien, mener LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. LO har studert de rødgrønne partienes alternative budsjetter og mener prioriteringene er svært like.
LO-lederen vil samkjøre Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget for å sikre makt:
LO stiller nye krav
PLAN: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen vil ha felles rødgrønn politikk på seks sentrale felt.

Politikk

– Vi kan ikke forvente å vinne valg bare med å skremme med Høyre og Frp, det trengs et annet og tydelig prosjekt. Det må vi bygge, stein på stein, framover, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Klassekampen.

LO gikk inn i valgkampen med et klart ønske om regjeringsskifte, og en ny regjering med base i Ap. Det gikk ikke. Nå vil han gi et klart signal til Ap, SV og Sp om at de må tømre sammen et klart alternativ foran kommende valg.

Han mener grunnlaget er til stede.

– Om man analyserer hvilke saker partiene er opptatt av, og hvordan de tenker, er det veldig åpenbart at de deler forståelse om hva som er de viktigste politiske sakene i tida framover, og at de langt på vei er enige om løsningene, sier han.

Fakta

LO og valget:

• LO jobbet i valgkampen 2017 for en Ap-regjering, med samarbeid med andre partier på venstresida. LO-kongressen bevilget støtte til Ap, SV og Sp, men stemte med knapt flertall ned støtte til Rødt.

• I valget 2017 stemte LO-medlemmene med en slik prosentfordeling: Ap 38,4, SV 10,2, Sp, 12,8, H 14,2, Frp 8,5, KrF 1,9, V 2,4, MDG 3, Rødt 6,6.

• Ap og Frp gikk mest tilbake blant LOs medlemmer, Sp og SV mest fram.

Har felles politikk

LO har gjennomgått de tre rødgrønne partienes alternative statsbudsjetter. Den viser at de ligger tett opptil hverandre på en rekke sentrale politikkfelter, som kommuneøkonomi, barnehager, karbonfangst og -lagring og lærlingpolitikk.

I høst har også alle de tre partiene fremmet forslag om begrensning av bemanningsbransjen- Forslagene ligger tett opptil hverandre.

– Vi så rett etter valget hvordan den parlamentariske situasjonen er endret, vi fikk tilbake 14 ukers pappaperm. Det er en helt annen mulighet i det Stortinget som sitter. Det må brukes. Da er det viktig å synliggjøre et tydelig prosjekt, en helt annen kurs, sier Gabrielsen.

Han peker på seks felt han mener partiene bør samkjøre seg:

Profitt i velferden.

Kamp mot skatteflukt og skatteparadiser.

Tillitsreform i offentlig sektor.

Kompetansereform i arbeidslivet.

Kamp mot sosial dumping og arbeidskriminalitet.

Bedre næringspolitikk.

– Er det så viktig med felles forslag? På flere av disse sakene står jo partiene uansett ganske nære hverandre?

– Rett etter et valg er det klart at partiene har behov for å løfte fram sine primærstandpunkt og være synlige. Men det handler om å se på hva det i sum vil gi, hvis man får et nytt rødgrønt flertall. Hva er prosjektet, og hva er retningen. Det handler også om å få en god kultur for samarbeid på tvers av partigrensene.

Frykter høyresidas strategi

LO-lederen mener erfaringene fra de siste fire årene gir grunn til bekymring, ikke minst fordi han oppfatter høyresidas strategi som effektiv.

– De brukte den første perioden veldig effektivt og hardt, man tok endring av arbeidsmiljøloven og midlertidige ansettelser tidlig i perioden. Så roet man det ned, for nettopp å satse på at folk glemte. Det gjør folk. Folk glemmer fort, sier han.

I tillegg mener han høyresida gjorde noen kloke strategiske grep i forkant av valget.

– De var flinke til å fjerne saker fra valgkampen. Et eksempel er bemanningsselskapene. Det er en sak der det åpenbart er store skiller, men på våren sendte arbeidsminister Anniken Hauglie ut forslag med høringsfrist 29. september, rett etter valget. Da var saken for alle praktiske formål borte fra valgkampen. Det kunne man også se på andre områder, sier han.

Følger ikke Oslo

– Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo har valgt en modell der de også samarbeider med MDG og Rødt, og han tar til orde for å se breiere på venstresida. Også på Stortinget er man avhengige av Miljøpartiet De Grønne og Rødt for flertall. Hvordan ser du på det?

– Mitt mandat er kongressens vedtak, som handler om de tre rødgrønne partiene. Der ligger utgangspunktet. Så vet jeg at man snakker godt sammen på Stortinget. Enten det er MDG, i spørsmålet om havbruk og lignende, eller Rødt i arbeidslivsspørsmål. Man må ha god dialog der også. Nå handler det om å meisle ut tydelig rødgrønn politikk som alternativ til regjeringen.

– Bør dette munne ut i felles programmer eller felles punkter før valget?

– Det må partiene finne ut av. Jeg har pekt på noen områder, ut fra de alternative budsjettene. Jeg ser klare linjer man kan ta tak i. De rødgrønne partiene snakker mer på arbeid, kompetanse, forebyggende helsearbeid, mer på kampen mot arbeidsløshet, på karbonfangst og lagring, for å nevne noe.

Utfordrende år

2018 kan bli et tungt år for fagbevegelsen. I vårens lønnsoppgjør kan skjebnen til både ordningen om avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor og de offentlig ansattes pensjonsordninger bli fastlagt. Til høsten skal avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA) reforhandles, noe som kan bety nye angrep på sykelønna.

– Nå har vi en regjering med to partier, der det ene er svært kritisk til AFP. Vi får kanskje inn et tredje parti som salderer sitt budsjett med å kutte statens bidrag til AFP-ordningen. Da jeg snakket om sykelønn i valgkampen, ble LO anklaget for løgn. Men da fikk vi utskrevet garantier, og jeg har tatt vare på alle sammen, om at sykelønna ikke skal røres. Men jeg registrerer posisjoneringen fra arbeidsgiverne og andre. Nå handler det om at fagbevegelsen må sørge for mobilisering, sier Gabrielsen.

paalh@klassekampen.no

anneh@klassekampen.no

Onsdag 21. mars 2018
SLÅR TILBAKE: – Hvis opposisjonen tror det skal bli lettere framover nå, tar de feil, sier Mazyar Keshvari. Han er en av flere Frp-topper som lover debatt om 22. juli.
Torsdag 15. mars 2018
KABELKNUTE: KrF meiner suvereniteten er viktigare enn Acer – og bed Høgsterett vurdere saka. Knut Arild Hareide seier norske interesser er meir enn økonomi.
Onsdag 14. mars 2018
VASER OM ACER: Jonas Gahr Støre meiner han ikkje undervurderte Acer-motstanden i eige parti.
Tirsdag 13. mars 2018
GAMLE VENNER: Ap vil trolig vedta at de vil søke «nært samarbeid» med SV og Senterpartiet på dagens landsstyremøte. Ordet «sentrum» nevnes ikke i det innstilte vedtaket.
Mandag 12. mars 2018
VETO: Det vil vera oppsiktsvekkande om EU straffar eit norsk nei til EUs energipakke hardt, meiner jusprofessor Hans Petter Graver. Fire Ap-fylkeslag splitta seg i helga om Acer.
Fredag 9. mars 2018
MOT VETO: Arbeiderpartiet kan bli presset til å gå med på historisk veto mot EUs omstridte energibyrå.
Onsdag 7. mars 2018
MAKT: Berre 2,6 prosent av medlemene i offentlege utval har minoritetsbakgrunn – og talet er dalande. Det viser eit nytt Agenda-notat.
Tirsdag 6. mars 2018
SLÅR RING: Statsminister Erna Solberg meiner Sumaya Jirde Ali er utsett for negativ sosial kontroll frå ytre høgre. Unge Høgre-leiaren vil gå i tog for samfunnsdebattanten.
Lørdag 3. mars 2018
SPIONASJE: Norsk etterretning har avlyttet den russiske marinens ­kommunikasjonssystemer. Det har skjedd i nært samarbeid med ­amerikanske ­spioner.
Onsdag 28. februar 2018
KNUTE PÅ KABEL: I både Fellesforbundet og Fagforbundet er skepsisen mot EUs energipakke stor. Det kan endre LOs standpunkt.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk