Torsdag 14. desember 2017
KRAKKEN BORTÅT GLASET: Det blir sagt at Haakon Lie bare måtte åpne vinduet på partikontoret på Youngstorget for å finne ut hva folkemeningen var i en sak. Dagens partisekretær Kjersti Stenseng forbereder heller intens reisevirksomhet.
Aps partiledelse setter ned utvalg for å fornye partiets politikk på innvandring, distrikt og arbeid:
Ap skal fornye asylpolitikken
NY TID: Aps partiledelse bretter opp ermene etter valgnederlaget. Kjersti Stenseng varsler endringer i parti­strukturen og ny politikk på felt etter felt.

Hva nå, Arbeiderpartiet?

Partisekretær Kjersti Stenseng har invitert Klassekampen til kontoret sitt på Youngstorget, der hun serverer lussekatter – og en omfattende plan for hvordan Arbeiderpartiet skal gjenreise seg etter valgnederlaget.

Mandag denne uka vedtok Aps sentralstyre å sette ned tre utvalg som skal utvikle ny politikk på hvert sitt område:

• Et migrasjonsutvalg skal gjennomgå Aps innvandringspolitikk, se på internasjonale utfordringer og «foreslå en konkret helhetlig innvandrings- og asylpolitikk for Norge», forteller Stenseng.

Et distriktsutvalg skal fornye Aps by-og-land-politikk, med en særskilt vektlegging av verdiskapning.

Et tredje utvalg skal utforme ny arbeidslivspolitikk. Utvalget skal ifølge Stenseng ha et «arbeidstakerfokus» og se spesielt se på hvordan «nye forretningsmodeller og digitalisering påvirker arbeidslivet og arbeidstakeren».

Fakta

Arbeiderpartiet:

• Ved stortingsvalget i høst fikk Ap 27,4 prosent. Det er det nest dårligste valget siden 1924.

• Etter at partiet dannet regjering første gang i 1927, har partiet aldri vært åtte år sammenhengende utenfor regjeringskontorene, slik det nå kan ende opp med å bli.

• Kjersti Stenseng er partisekretær i Ap. Hun ble valgt på landsmøtet i 2015.

Skal lage ny asylpolitikk

Utvalgene starter arbeidet etter jul og skal jobbe fram mot høsten 2018. Hvem som skal lede dem, er ennå ikke klart, forteller Stenseng. Men selv skal hun lede et fjerde prosjekt, et arbeid med sikte på å styrke partiorganisasjonen fram mot landsmøtet i 2019.

Migrasjonsutvalget må både finne politiske svar på hvordan Norge skal forholde seg til at millioner er på flukt og at stadig flere kommer til Norge, forteller Stenseng.

Disse spørsmålene er «veldig krevende», men vil bare bli mer og mer aktuelle, fastslår hun.

– Det er ingen grunn til Ap ikke skal være førende i de debattene, sier Stenseng.

– Det er et enormt spenn her i Ap? Er det mulig å forene de ulike synene?

– Det er rom for alle de synene i Ap. Men nettopp med å ta en helhetlig gjennomgang og sette ned noen prinsipielle stolper, tror jeg vi kan få ned konfliktnivået. For asyl- og innvandringspolitikken skal jo ikke handle om enkelt­saker. Den skal handle om de store prinsipielle valgene vi må ta, om utfordringer som bare blir større i framtida.

– Er dette en erkjennelse av at dere var for dårlige på innvandring i valgkampen?

– Først og fremst er dette et område vi trenger å se på helhetlig. Men da vi reiste rundt i valgkampen og snakket om arbeid, eldreomsorg og kunnskap, så var det mange som satt med uro rundt andre spørsmål og oppfattet at Ap ikke lyttet, tok det på alvor og hadde svar.

– Kan det være at dere går løs på klima på samme vis?

– Vi setter ikke ned noe utvalg nå, men det kan det hende vi gjør. Det er et felt der det er behov for en helhetlig debatt.

Vil vinne bygda

Lokalvalget 2015 var Aps beste siden åttitallet, men i stortingsvalget i høst tapte partiet mange velgere til Senterpartiet. Stenseng erkjenner at de ikke ble trodd:

– Vi trenger å gå tyngre inn i distriktsdebatten. Innvandringsdebatten og distriktsdebatten var mye av nerven i valgkampen, og satte stemninga, sier Stenseng.

– Programmet vårt er godt på distriktspolitikk, men det ble ikke så veldig interessant å diskutere i valgkampen. Det var mer denne følelsen av at vi ikke tok distriktene på alvor, at vi ikke lyttet. At vi ikke skjønner hva som er utfordringene i Nord-Norge eller Innlandet, sier Stenseng.

Nå gir hun lokale Ap-medlemmer klar marsjordre.

– Det er det jeg ønsker at våre lokalpolitikere skal bruke tid på å jobbe med.

Utvalget skal levere en plattform til landsstyret til høsten.

– Vi må synliggjøre hvorfor det er lønnsomt at verdier skapes i hele landet og hvorfor folk bor i hele landet.

Fremdeles jobb nummer én

Det tredje utvalget skal jobbe med arbeidsliv.

– LO var jo veldig fornøyd med programmet slik det var. Hvor er det det klør i arbeidspolitikken?

– Vi er i starten av en fire­årsperiode og ser fram mot nye valg i 2019 og 2021. Selv om vi har et ganske ferskt program, må vi jo vedta ny politikk. Arbeidsområdet er et av de feltene der det er mye uro rundt blant annet sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, sier Stenseng.

Velgerundersøkelser har vist at Høyre og Frp ikke vant oppslutning i LO, men at mange LO-medlemmer satt hjemme valgdagen.

– Når LOs medlemmer og andre sier at det ble for utydelig, så er jeg enig i det, for det dominerte jo ikke valgkampen vår i det hele tatt. Det var ikke de sakene folk diskuterte og som ble satt på dagsordenen. Vi har et veldig godt samarbeid med fagbevegelsen. Vi var enige om politikkområdene. Men det er ikke nok at forbundsledere og hovedtillitsvalgte er trygge på Arbeiderpartiets politikk. Det er medlemsmassen i LO, der vi nå har mistet oppslutning, som må være med på å diskutere.

Fornyer organisasjonen

I tillegg til politikkutforming på innvandring, distrikt og arbeid, vil Arbeiderpartiet gjennomføre en betydelig modernisering av organisasjonen.

– Det blir et ganske omfattende organisatorisk arbeid som skal lede fram til landsmøtet i 2019. Det blir et landsmøte der vedtektene og strukturene våre må tilpasses en annen måte jobbe på og en mer moderne medlems­organisasjon.

Stenseng varsler at ledelsen må jobbe mer systematisk med tilbakemeldinger fra partiet enn de har gjort hittil:

– Når medlemmer sier at det er langt til Oslo og partiet sentralt, så er det også et faktum at partiledelsen har vært enormt mye på reise og har vært flinke til å lytte. Men jeg tror ikke vi har vært flinke til å foredle det. Jeg tror vi trenger en mer systematisk måte å reise og jobbe med partiet på.

Stenseng mener sviktende entusiasme kostet Ap valget.

– Hadde den vært sterkt nok nå, hadde vi vunnet valget. Så det er en erkjennelse av at entusiasmen blant velgerne ikke var til stede i sterk nok grad, sier Stenseng og viser til laber valgoppslutning i fagbevegelsen og et stort antall hjemmesittere blant Aps tidligere velgere.

Målet er å få entusiasmen tilbake.

– Entusiasme kan ikke vedtas. Men det å bli lyttet til, det å se at det du sier får konsekvenser i form av ny politikk, det tror jeg er den viktigste måten å skape entusiasme på.

Nå sender hun partiledelsen ut av Oslo:

– Ganske umiddelbart etter jul starter et ganske ambisiøst reiseopplegg for partiledelsen og sentralstyret, der vi besøke flest mulig kommuneparti og får med partiet med på å bygge prosjektet vi skal gå til valg på i de neste valgene.

Stenseng selv åpner selv turnen hos tidligere Ap-nestleder Helga Pedersen i Tana.

politikk@klassekampen.no

Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Tirsdag 12. juni 2018
ADVARTE: Allerede i 2016 advarte ­Statsadvokaten mot gjenger og alvorlige konflikter i Oslo. Nå er situasjonen forverret, heter det i en fersk tilsyns­rapport.
Mandag 11. juni 2018
NYE TIDER: Framtidsutsiktene for bemanningsbransjen er dystre etter at opposisjonen tvang gjennom inn­stramminger. I Trøndelag har elektro­bransjen funnet en modell som gjør byråene overflødige.
Lørdag 9. juni 2018
SENTRUM: Høyre snuser på 30-tallet på Klassekampens juni-måling, men er fortsatt av­hengig av kriserammede KrF for flertall.
Lørdag 9. juni 2018
EN TID FOR ALT: Bjørgulv Braanen s­lutter som ansvarlig redaktør i Klasse­kampen, men han har ingen planer om å for­svinne fra spaltene.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk