Klassekampen.no
Tirsdag 12. desember 2017
Sammen mot skatt: Tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund Martin Pettersen og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum protesterer på skatteøkningene som vedtas i dag.
I dag vedtar Stortinget økt skatt for sjøfolk og pendlere:
Røde Sp raser
Helge-Andre Njåstad (Frp)
KAMP: Senterpartiet mener de borgerliges skatteopplegg er et angrep på arbeidsfolk. – Dette er klassekamp, sier parti­leder Trygve Slagsvold Vedum.

skatt

Pendlere, brakkearbeidere og sjøfolk får økt skatt fra neste år. Det vedtar Høyre, Frp, KrF og Venstre i Stortinget i dag når statsbudsjettets skatte- og avgiftsdel bankes igjennom.

Når Senterpartiet raser mot innsparingen fra staten, er det som regel bøndene som partiet står skulder til skulder ved.

Denne gangen har imidlertid partileder Trygve Slagsvold Vedum alliert seg med tillitsvalgt Martin Pettersen for Norsk sjømannsforbund i Bastø Fosen, og de to protesterer mot skatteøkningene.

– For oss betyr endringen at vi taper 12.000 kroner i året. Det er surt, sier sjømannen.

I tillegg til at sjøfolkene mister det skattefrie hyretillegget, reduseres eller fjernes skattefradragene på kost ved reise. Satsen på reisefradraget prisjusteres ikke og holdes på 1,5 kroner per kilometer. Til sammen sparer dette staten for 1,2 milliarder kroner.

– Taperne i neste års statsbudsjett er de som gjør praktisk arbeid i Norge. Kuttene er målrettet mot dem som må reise langt for å gå på arbeid og mot mange sjøfolk som opplever dårlige tider, sier Vedum.

Fakta:

Skatteendringer:

• I dag vedtas neste års skatter og avgifter i Stortinget. Det innebærer blant annet redusert skattefradrag for kost, losji, pendling og hyretillegg for sjøfolk. Endringene sparer staten for omkring 1,2 milliarder kroner.

• Senterpartiet mener skatteøkningene straffer folk som gjør praktisk arbeid, og har uheldige sosiale og geografiske fordelingsvirkninger. Frp hevder dette er en opprydning i fradragsreglene som gjør at de bedre tilpasses de reelle ekstrautgiftene.

Smålige kutt

Mens mange økonomer mener skattesystemet blir mer effektivt av færre særfradrag, syns Sp-lederen at kuttene bare er smålige.

– Det brukes mye svadaord om dette som at flatere skattesatser er mer effektivt og at skattesystemet skal bli mer gjennomsiktig. Men til sjuende og sist er det noen som må ta regningen, og det er galt å fjerne alle småordninger til hverdagsarbeidsmannen- og kvinnen, men de som er stein rike fra før av skal få skatte­lettelser, sier Sp-lederen.

Ifølge Sps regnestykke har kutt i pendlerfradraget fra de borgerlige de fem siste årene gjort at den jevne pendler må ut med 8400 kroner mer i skatt.

I regjeringens opprinnelig budsjettforslag skulle også ordningen med skattefri diett for langtransportsjåfører fjernes, men dette ble tatt bort i budsjettforliket.

Det ble møtt av jubel av tidligere generalsekretær i Frp og nå direktør i Norges Lastebileier-Forbund Geir Mo. Vedum mener imidlertid at dette unntaket ikke er nok.

– Yrkestransportsjåførene mobiliserte og klarte å beholde skattefradraget for dem, og det er vi glade for. Samtidig illustrerer det hvor dum ordningen blir. Dersom yrkessjåfører sover i lastebilen, skal det gis skattefradrag, mens hvis arbeidsgiveren hans sørger for en brakke så man kan sove litt bedre, skal det ikke gis fradrag. Hvor er logikken?

Vedum mener endringen bærer preg av at de borgerlige politikerne kjenner for få folk som pendler, bor på brakke eller jobber på sjøen.

– Dette er klassekamp. Noen av disse ordningene kom på grunn beinhard kamp på 1920-tallet, og de er like viktige i dag, selv om vi har et mer velorganisert samfunn.

– Nødvendig opprydning

Frps finanspolitiske talsperson, Helge Andre Njåstad, mener Senterpartiet har liten grunn til å framstille seg som tøff mot skatteøkninger.

– Det er helt greit å rydde opp i skattesystemet, slik at man ikke får fradrag for utgifter man ikke har. Det gjør at vi kan senke andre skatter, og regjeringen har totalt senket skattene med 25 milliarder kroner i regjeringsperioden. Sp bør ikke gjøre seg høy og mørk på dette området, sier han.

Njåstad avviser at skatte­økningene kun kommer for å få budsjettet i balanse, og hyre­tillegget for sjøfolk er en gammeldags ordning som mangler en klar begrunnelse i dag.

stiann@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.40