Klassekampen.no
Tirsdag 12. desember 2017
Feil om de tillitsvalgte

Bybanen i bergen

Onsdag 29. november 2017, har Klassekampen et oppslag om bybanen i Bergen. Påstanden går ut på at det er politisk flertall for offentlig drift, men at de tillitsvalgte sier nei. Her kan det se ut som Klassekampen ikke har hentet inn fakta i saken.

Det vi vet, og har visst i lang tid, er at de tillitsvalgte har gitt sin tilslutning til offentlig drift. For oss som har fulgt saken tett, er det ikke tvil om hva Fagforbundet i Hordaland og Bergen Sporveiers Funkjonærforening mener. Det er offentlig drift. Her burde Klassekampen gjort et bedre forarbeid før de publiserte påstanden om at tillitsvalgte ønsker privat drift.

LOs representant i Administrasjonsutvalget kom fra et annet forbund og har i ettertid beklaget at det ble stemt feil. (Det kan fort skje når saker skal bankes gjennom i utvalg). Uvissheten i om Hordaland Fylke skal ha offentlig drift ligger i det politiske flertallet på Fylkestinget. Det gjenstår å se hva Arbeiderpartiet faller ned på, når saken skal avgjøres.

Endelig dom faller i dag i Fylkestinget, da får vi se om Arbeiderpartiet følger opp LO-kongressen sine vedtak som sier at velferdstjenester skal være fellesfinansierte og eies og drives av det offentlige. Rødt sin politikk er krystallklar, offentlig drift av bybanen og annen kollektivtrafikk. Det er på tide å snu en privatiseringsideologi som i bunn og grunn har som hensikt at noen få skal få berike seg på våre skattekroner.

royhenrikeriksen@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.45