Klassekampen.no
Tirsdag 12. desember 2017
Usaklig av Skurdal

Skole

I Klassekampen 6. desember skrev Mari Skurdal at hun hadde lest SSB-studien skrevet av meg og Sturla A. Løkken, og lærte at utdanning og inntekt i voksen alder for dem som gikk ut av grunnskolen mellom 1978 og 2003, ikke kan forklares med klassestørrelse. Skurdal syntes tydeligvis at dette er greit nok, men klaget på at vi ikke skriver om betydningen klassestørrelse har for hverdagen til lærere og elever, for eksempel slik den er beskrevet i «Klassen» av Marte Spurkland.

Skurdal lurte om jeg «i det hele tatt har besøkt et norsk klasserom», og bekymrer seg over «økonomene som tar over skolefeltet alene». Dette er ikke bare usaklig, men et forsøk på å ta mannen i stedet for ballen. At man må være en deltakende aktør for å kunne uttale seg om skolepolitikken er i beste fall uvitenskapelig.

Jeg har selv barn i den norske skolen, har hatt barn i det franske skolesystemet, samt vært skolebarn selv i Nederland. Men jeg er skeptisk til at dette i seg selv kvalifiserer mine meninger om skolepolitikk, på samme måte som jeg ville vært skeptisk til å basere meg på en bok om én lærer og syv elever.

Kanskje mindre klasser leder til en bedre hverdag for lærerne og elevene, og kanskje vi også ønsker å betale 850 millioner årlig for en bedre hverdag. Men dette vet vi lite om, og det er heller ikke slik lærernormen har blitt solgt inn, for eksempel av utdanningsforbundet og Knut Arild Hareide. De forteller oss at vi kan forvente økt læring, noe man skulle tro ville føre til bedre skoleresultater og gjennomføring. At vi ikke finner dette i Norge unnlater de ofte å nevne.

Jeg er derfor litt overrasket over frustrasjonen rettet mot min person og fagfeltet mitt. Som borger og forelder er jeg mer bekymret for at skolefeltet blir tatt over av interessegrupper og brukes som forhandlingskort i politiske hestehandler, enn at samfunnsøkonomer har for mye å si.

e.leuven@gmail.com

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.45