Tirsdag 12. desember 2017
Delt Venstre

• Venstre-leder Trine Skei Grande går inn i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp med et splittet parti i ryggen. Elleve av landsstyremedlemmene stemte mot regjeringsforhandlinger, mens 24 stemte for. NRK melder at én av stemmene var avgitt feil, slik at den reelle holdningen i møterommet var 23 mot 12 stemmer. En av motstanderne var nestleder Terje Breivik, som representerer Ulvik og Hordaland på Stortinget. En annen som ikke ønsket regjeringssamarbeid med Frp, var partinestoren Odd Einar Dørum. Profilerte Venstre-folk, som tidligere miljøvernminister Guro Fjellanger, er på samme linje. Det er også stor frustrasjon i deler av partiet over det som blir oppfattet som å svikte valgløftene. En rekke Venstre-politikere sa i valgkampen at det var helt utelukket for partiet å gå i regjering med Frp. Ifølge NRK har også flere lokallagsledere meldt seg ut av partiet. Til sammen har 60 medlemmer meldt seg ut etter beslutningen om å gå i regjeringsforhandlinger.

• For Venstre er regjeringssamarbeid med Frp en svært betent sak. Alle partier kan komme til korsveier der brutale linjeskifter er nødvendig, men forutsetningen er at slike beslutninger må være bredt forankret. Da SV valgte å gå i regjering med Ap og Sp, var det på bakgrunn av et samlet landsmøte. Også Sps kursendring i regjeringsspørsmålet kom etter en lang prosess som førte til at et samlet parti sluttet opp om den nye strategien. Å gå inn i regjeringsforhandlinger som Venstre nå gjør, med et splittet parti, er både uvanlig og dristig. Fordelen kan være at det kan fungere som et forhandlingskort. Grande kan argumentere for at Venstre må ha mye gjennomslag for at partiet ikke skal gå surt. Men ulempene er sannsynligvis større.

• Forhandlingene som starter etter jul, kan ende med at Venstre forblir utenfor regjering. Da vil det i tilfelle være mulig å lege sårene som har oppstått innad i partiet. Hvis forhandlingene lykkes, kan det derimot føre til en varig avskalling fra Venstre. Da vil det sosialliberale og venstreorienterte Venstre, og det som er karakterisert som Distrikts-Venstre, måtte finne seg andre partipolitiske gressganger.

Fredag 19. januar 2018
• Internettrevolusjonen har grunnleggende endret kommunikasjonsformene de siste tiårene. Joshua A.T. Fairfield, som nylig har gitt ut boka «Owned: Property, Privacy and New Digital Serfdom», spør om den digitale økonomien sender oss tilbake...
Torsdag 18. januar 2018
• The Guardian hadde tirsdag en sak der det hevdes at Norge uoffisielt sender signaler til Brussel om at Storbritannia ikke bør få en avtale med EU som er bedre enn EØS-avtalen, der Norge som kjent er pålagt å ta inn alle EU-lover på...
Onsdag 17. januar 2018
• I Jeløya-plattformen åpner Høyre, Frp og Venstre for storstilt overføring av offentlig tjenesteproduksjon til private. Flere steder i erklæringen står det at det er viktig å hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til...
Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk