Klassekampen.no
Mandag 11. desember 2017
AVVIST: Roger Johansen sier at opplevelsene i Libanon har preget livet hans i snart 40 år, men han får ingen erstatning fra staten.
• Færre krigsveteraner får erstatning • Libanon-veteran mener regjeringen svikter soldatene:
Får ikke en krone fra Norge
Undersak

«Ikke korrekt»

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er uenig i påstanden om at regjeringen har gjort for lite for veteraner med senskader.

«Jeg er selv veteran og vet at utsagnet til Roger Johansen ikke er korrekt,» skriver Bakke-Jensen i en e-post. Han tjenestegjorde i Unifil-styrken i Libanon i 1990–1991.

Han mener erstatningsordningen forvaltet av Statens pensjonskasse med egen klagenemnd sikrer at de som har pådratt seg varige psykiske skader i tjeneste for Norge, får erstatning.

«Jeg er trygg på at disse instansene forvalter dette ansvaret på en best mulig måte,» skriver han.

Veteranforbundet Skadde i internasjonale operasjoner og flere advokater mener nedgangen i antall som får erstatning, skyldes at ordningen praktiseres strengere.

«Årsaken til at stadig flere saker ender med avslag er ikke en innstramming i praksis, men at disse sakene i større grad enn tidligere bygger på et svakere bevismessig grunnlag. Klagenemnda har per i dag behandlet til sammen 186 saker. Av disse er 12 saker brakt inn for domstolene. I de siste ni sakene har retten opprettholdt avgjørelsen fra klagenemnda i åtte av disse. Det viser at også domstolen anerkjenner den praksisen man har i SPK og klagenemnda rundt regel­verket.»

GRAVDE SELV: Under de første kontigentene i Libanon var det lite som var på plass. FN-soldatene måtte grave sine egne bomberom.
NÆRE PÅ: Synlige kulehull i sandsekkene soldatene søkte dekning bak etter at troppen ble beskutt fra en PLO-stilling.Foto: PRIVAT
FORHØR: Roger Johansen står står vakt bak under forhør av en våpensmugler. Etter avhøret ble smuglerne sluppet løs. Foto: Privat
AVSLAG: Roger Johansen har slitt med traumene fra tjenesten i Libanon i snart 40 år. Staten mener han ikke har krav på erstatning.

KrigsVETERANEne

– Forsvarsministeren er veteran, men regjeringen har ikke løftet en finger for de av oss som sliter, sier Roger Johansen, veteran fra Norges første kontingent til Libanon i 1978.

I 2010 vedtok Stortinget å opprette en egen kompensasjonsordning for veteraner som hadde fått psykiske belastningsskader i internasjonale operasjoner.

Som Klassekampen har skrevet den siste uka, opplever stadig flere veteraner å få avslag av Statens pensjonskasse. I 2015 fikk 49 prosent av dem som søkte erstatning, I 2017 er tallet 13 prosent.

Samtidig får færre medhold når de anker avslaget til klagenemnda for veteransaker. Roger Johansen er en av dem som ikke har fått en krone. I oktober sa klagenemnda et endelig nei til å gi ham erstatning for psykiske krigsskader.

Fakta:

Veteran-ordningen:

• Ordningen med det lange navnet «særskilt kompensasjonsordning for psykiske belastningskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner» skal sikre et godt økonomisk vern for veteraner som har fått en psykisk skade etter å ha tjenestegjort i en internasjonal operasjon.

Den ble etablert i 2010.

Statens pensjonskasse (SPK)behandler alle krav som kommer til den særskilte kompensasjonsordningen.

Førstereisende

– Vi var fire gutter fra Levanger som reiste ned. Vi hadde ikke peiling på hva vi dro til, sier Johansen.

I 1978 invaderte Israel Libanon med mål om å hindre Den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO) i å bruke landet som base i kampen for en selvstendig stat. FN fikk mandat til å sende en fredsbevarende styrke, Unifil, for å hindre at krigen eskalerte.

Det var lite trening for å forberede soldatene på hva som ventet, men ilddåpen kom raskt. Tre dager etter at de landet, ble de beskutt av PLO. Det ble ikke siste gang.

Barken og veden

Kompaniet var stasjonert mellom PLO på den ene siden og styrkene til den kristne militslederen Saad Haddad på den andre. Haddad hadde desertert fra den libanesiske hæren, og med støtte fra Israel dannet han sin egen private milits. Når han kjedet seg, kunne han gi FN-soldatene beskjed via radio om å gå i dekning fordi han skulle lufte artilleriet sitt.

Forholdene var tidvis kummerlige og skuldrene var høye, med stadige nattpatruljer for å hindre at våpensmuglere og militssoldater krysset FNs røde linje. Haddads styrker forsøkte å skremme dem til å la dem krysse. Miner var en vedvarende trussel.

22. august havnet kompaniet i en halvannen time lang skuddveksling med PLO etter at messeteltet plutselig ble beskutt.

Deler av angrepet er fanget på lydbånd fra troppens opptaksutstyr. Her høres skyting, maskingeværild og granatnedslag. «Skyt da, for helvete», roper kapteinen. Nordmennene skyter tilbake.

– Jeg var aldri redd da. Når du er 21 år, føler du deg udødelig, forteller Johansen.

Nedturen

Frykten kommer når han er hjemme i Norge igjen. Først små ting. Han har alltid likt å jakte, men frykten for miner gjør ham utrygg i ulendt terreng. Han utvikler agorafobi, og må alltid ha en rømningsvei når han er i et rom.

Da han mister jobben som sveiser på grunn av en konkurs i 1982, blir det verre. Libanon er i hodet når han våkner og når han legger seg. Han lytter på lydopptaket fra trefningen igjen og igjen. Han har alltid likt å ta seg en fest, men nå sklir det ut av kontroll. I perioder drikker han tett. Når alkoholen ikke gjør jobben, selvskader han. To ekteskap ryker.

Han mister en jobb på grunn av problemene, men klarer å få seg ny.

I dag er Johansen altmuligmann på Rådhuset i Levanger.

Ingen erstatning

I 2015 søker han begrenset erstatning for psykisk belastningsskade. Svaret er nei.

Psykologen som utreder Johansen for Statens pensjonskasse (SPK) mener det er vanskelig å slå fast årsaken til problemene etter så lang tid.

Han konkluderer med at utenlandstjenesten er en nødvendig årsak til problemene, men at andre faktorer også har spilt inn. SPK og klagenemnda konkluderer med at Johansen ikke har rett til erstatning.

– Vi som reiste ut tidlig, er litt som krigsseilerne og nordsjødykkerne. De måtte også slåss mot staten for å få erstatning, sier Johansen.

jos@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 15.09