Lørdag 9. desember 2017
PROTESTERER: Leder i Norsk Tjenstemannslag John Leirvaag mener mange utredninger som blir satt ut til eksterne, kunne blitt løst innen stats­- forvaltningen. Her fra en demonstrasjon mot kutt i Norsk Filmfond utenfor Stortinget i forrige uke. Foto: John Trygve Tollefsen
• De blåblå har startet «avbyråkratiseringen» av Kulturdepartementet • Truer fagligheten, mener kritikere
Ut mot konsulentvekst
Eva Hildrum
John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag mener Kulturdepartementet bør stole mer på egne byråkrater framfor å øke ­bruken av private konsulenter.

KULTUR

Konsulentbruken i offentlig forvaltning øker, også i Kulturdepartementet. Som Klassekampen meldte i går, har Kulturdepartementet under Høyres ledelse kjøpt 15 større eksterne utredninger om kultur- og mediebransjene. I den rødgrønne regjeringens siste fireårsperiode ble det kun lyst ut fem tilsvarende anbud om konsulenttjenester.

Forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag (NTL) mener tallene samsvarer godt med flere rapporter som viser at konsulentbruken innen offentlig forvaltning øker.

– Regjeringens avbyråkratiseringsprosjekt og ostehøvelkutt i driftsbudsjetter gjør at departementene ikke klarer å løse alle oppgavene selv, og dermed setter ut mer til eksterne konsulenter, sier han.

– Samtidig må byråkratene i departementene løpe stadig fortere for å løse mer kortsiktige hasteoppgaver. Dette koster ikke bare penger, det går også på bekostning av fagligheten i departementene.

Fakta

Økt konsulentbruk:

• Siden 2014 har Kulturdepartementet bestilt 15 større konsulentrapporter for til sammen 12,3 millioner kroner.

• Den rødgrønne regjeringen brukte 2,7 millioner på fem konsulentrapporter i sin siste fireårsperiode, under en firedel av dagens regjerings bruk.

• Konsulentrapportene er ment å gi departementet bedre kunnskapsgrunnlag for kommende stortingsmeldinger eller lovforslag.

Kutter byråkrater

Mange av byråkratene i Kulturdepartementet og andre departementer er organisert i nettopp NTL. Forbundsleder Leirvaag frykter at den økte konsulentbruken fører til at mange av hans medlemmer ikke får utnyttet sin fagkompetanse til fulle.

– Vi mener det er grunn til å spørre om departementene faktisk utnytter kompetansen hos sine egne fagfolk. Vi har sett flere eksempler på utredninger som like gjerne kunne blitt løst innen statsforvaltningen, sier Leirvaag.

I Kulturdepartementet har den politiske ledelsen ved kulturminister Linda Hofstad Helleland kommet godt i gang med å gjennomføre regjeringens avbyråkratiserings­reform, viser tall som Klassekampen har hentet ut fra departementets årsregnskap.

Fra 2010 og til 2014, året etter at Høyre overtok ledelsen av Kulturdepartementet, økte antallet årsverk fra 126 til 154. Siden har antallet byråkrater redusert med åtte, til 146 ved inngangen til 2017 (se grafikk).

Når det blir færre byråkrater i departementet, øker også behovet for å sette ut flere oppgaver til eksterne konsulenter, påpeker Eva Hildrum. Hun har sittet som departementsråd i Samferdselsdepartementet og som ekspedisjonssjef under vekslende regjeringer.

– Det såkalte avbyråkratiseringsprogrammet har ikke noe med avbyråkratisering å gjøre, hevder Hildrum.

– Når det kuttes etter ostehøvelprinsippet, må man holde mange stillinger ledige. Jo mer man prøver «å spare» ved å kutte i antall byråkrater, desto mer vokser markedet for eksterne konsulenter.

Arbeidsdagen brytes opp

Ifølge Hildrum blir byråkratene i departementene utsatt for økt press fra den politiske ledelsen til å levere forslag som er politisk akseptable, i stedet for å legge fram flere reelle forslag til løsninger. En ekstern utredning blir gjerne oppfattet som mer nøytral.

– Ved å peke på at man har innhentet forslag fra en uhildet instans, kan det bli enklere å få gjennomslag for mer kontroversielle forslag. Dette gjelder kanskje i enda større grad på kulturfeltet, hvor det ofte er sterke meninger og mye støy knyttet til saker, sier Hildrum.

Når departementene setter ut utredninger om komplekse saksområder til eksterne konsulenter, kan det også svekke fagkompetansen i departementene, advarer hun.

– Når byråkratene i større grad blir satt til å skrive talepunkter for statsrådene og svare på henvendelser fra journalister, brytes arbeids­dagen opp og gjør det mer krevende å holde på med langsiktig og analytisk utredningsarbeid. Det bør bekymre politikerne.

Statssekretær Bård Folke Fredriksen (H) i Kulturdepartementet tror ikke avbyråkratiseringen fører til økt behov for å leie inn konsulenttjenester.

Han mener skjerpede krav til økonomikontroll og kvalitetssikring er en mer plausibel forklaring.

– Fordelen med en rapport fra et forsknings- eller utredningsmiljø er at man får belyst et tema fra flere kanter, og at det i mindre grad vil bli anklaget for å være et partsinnlegg. Ingen blir dummere av å spørre andre, og ingen har monopol på kunnskap, heller ikke departementene, sier Fredriksen.

Professor i informasjons- og medievitenskap Jostein Gripsrud ved Universitetet i Bergen ser ingen grunn til å kritisere Kulturdepartementet for utredningsiveren.

– Den høye aktiviteten på dette området tolker jeg som et tegn på at departementet er klar over at det foregår store og viktige forandringer på flere av områdene departementet er satt til å forvalte. Det har vært en lang tradisjon i forvaltningen med å hente inn ekspertise, helt tilbake til 1970-tallet og oppstarten av NOU-rapporter.

jonas.braekke@klassekampen.no

Tirsdag 16. januar 2018
Regjeringen vil bevare Nasjonal­galleriet som visningssted for kunst. Arkitekt Fredrik Torp mener bygget bør vies til eldre kunst.
Mandag 15. januar 2018
Kunsthøgskolen i Oslo er preget av fryktkultur og usunne maktforhold, sier tidligere student Inés Belli. Hun mener yrkesetikk må inn i alle kunstfagene.
Lørdag 13. januar 2018
I dag er det stiftelsesmøte for den nye forfatterforeningen Norske forfattere. Initiativtaker Jan Ove Ekeberg varsler at de vil kreve en del av vederlagsmidlene fra bibliotekutlån.
Fredag 12. januar 2018
Kjønnsperspektiver er nesten fraværende på jusstudiet i Oslo, viser en ny rapport. Vold mot kvinner er blant temaene som ikke står på pensum.
Torsdag 11. januar 2018
Flere aktører i kulturlivet håper Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kulturminister. Også opposisjonen tror at en Venstre-statsråd vil gi bedre kår for kulturlivet.
Onsdag 10. januar 2018
Språkrådet frykter at manglende norskkrav til nyansatte ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil gjøre det vanskelig å sikre norsk fagspråk.
Tirsdag 9. januar 2018
Ledelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo har gjennom flere tiår fått høre at en ansatt skal ha drevet seksuell trakassering. Det første varselet skal ha kommet ­allerede i 1995.
Mandag 8. januar 2018
Det er smertefullt å få avslag fra For­fatterforeningen. Likevel må terskelen for medlemskap forbli høy, sier Hanne Ørstavik.
Lørdag 6. januar 2018
Politikerskandaler er en viktig del av demokratiet, men de stiller sterke krav til presseetikk, sier medievitere.
Fredag 5. januar 2018
Morgenbladet ruster opp på nett med hjelp fra sju nye ansatte. Det kan utløse rundt tolv millioner kroner i pressestøtte.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk