Onsdag 6. desember 2017
Operert uten grunn: Søstrene Trine Jenssen Waagbø og Lene Jenssen Bremnes ble begge unødvendig operert og har fått drastisk nedsatt helsetilstand som følge av feilslått genforskning. Klassekampen møtte dem i juli i år. Foto: Christopher Olssøn
21 kvinner ble ofre for unødige operasjoner, ifølge Oslo universitetssykehus. Men det var flere:
Nå vokser kreftgen-skandalen
GENTABBE: Oslo universitetssykehus får refs for gentesting i en ekstern rapport. Samtidig viser det seg at flere enn 21 kvinner er rammet av skandalen.

kreftgenet

I mars i år kom det fram at Avdeling for medisinsk genetikk ved Oslo universitetssykehus (OUS) hadde feiltolket et kreftgen. 21 kvinner har blitt unødvendig operert som følge av tabben.

Nå har Klassekampen fått tilgang til en rapport avdelingen har sendt til Fylkesmannen, som fører tilsyn i sakens anledning. Der framkommer det at flere enn 21 må ha vært rammet av sykehusfeilen.

I rapporten fra OUS til Fylkesmannen viser en tabell at 21 kvinner har fjernet eggstokker etter å ha fått påvist genvarianten. I tillegg har tolv kvinner fjernet bryster. I noen tilfeller er det overlappende: Flere av de 21 som har fjernet eggstokker, har også fjernet bryster. Men ikke alle.

Fakta

Kreftgen-skandalen:

• Klassekampen fortalte 1. juli om 21 kvinner som ble unødvendig operert etter at Oslo universitetssykehus (OUS) påviste det de trodde var et kreftgen. Andre sykehus og internasjonal forskning hadde i flere år vurdert genet som ufarlig. De fem kvinnene vi intervjuet, fortalte om store plager etter å ha fjernet bryster og eggstokker som følge av tabben.

• Praksisen ved OUS med en mer omfattende testing av flere pasienter enn ved andre norske sykehus, brøt med retningslinjene. I tillegg førte et foreldet takstsystem til at OUS trolig tjente nær en kvart milliard kroner over tre år på den omstridte testingen.

Sykehuset tier

I sommer intervjuet Klassekampen fem av kvinnene som har gjennomgått unødige operasjoner. I den gruppen hadde to kun fjernet bryster mens tre hadde gjennomført begge operasjonene. Altså må antallet rammede kvinner være minst 23, og det kan være opp til 30.

Klassekampen har stilt følgende spørsmål til avdelingsleder ved Medisinsk genetikk ved OUS Dag Undlien:

– Hvor mange er i sum operert på grunn av feilen?

– Hvorfor har dere tidligere oppgitt et for lavt tall?

Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem opplyser at sykehuset ikke kommenterer saken mens tilsynet pågår.

Flere kvinner ble glemt

I sitt svar til Fylkesmannen skriver OUS at de diskuterte saken første gang under et møte 21. august 2014. De skriver at de da gjorde to ting: Satte i gang undersøkelser for å forsikre seg om at den nye klassifiseringen av genvarianten ble riktig. Samtidig kontaktet de umiddelbart alle pasientene som hadde påvist genvarianten, men som ikke var operert. Dette for å stanse flere unødige operasjoner. Klassekampen kan dokumentere at flere ikke ble kontaktet selv om de sto i fare for å gjennomføre unødige operasjoner.

Vi har tidligere skrevet om «drammenskvinnen» som fem måneder etter at OUS ble oppmerksom på saken, fjernet begge brystene. Hun ble ikke kontaktet umiddelbart og utførte dermed en unødvendig operasjon etter at OUS hadde blitt oppmerksom på feilen. Av de fem kvinnene Klassekampen intervjuet, finnes ytterligere to som kun hadde operert brystene, ikke eggstokkene. Heller ikke de ble kontaktet før det hadde gått mer enn et år. Til all lykke gjennomførte ikke disse to unødige operasjoner i løpet av året som gikk fra OUS oppdaget egen feil til de informerte kvinnene. Avdelingsleder Undlien ønsker ikke å kommentere hvor mange som ble glemt.

Spurte ikke om saken

Referatet fra møtet 21. august 2014 viser at Undlien var til stede. Likevel skriver OUS i sitt svar til Fylkesmannen at lederen først ble kjent med de endelige variantvurderingene i november 2016. Grunnen var at den første erstatningssaken ble kjent da, heter det i skrivet fra til Fylkesmannen.

I svaret til Fylkesmannen skriver Undlien at feilen ikke ble avviksmeldt før etter drøyt to år, noe som skyldes en «forglemmelse». Han skriver at han aldri ba om noen redegjørelse for utviklingen i saken.

Kritisk dansk rapport

I anledning tilsynet har Fylkesmannen hyret inn professor Uffe Birk Jensen i medisinsk genetikk som sakkyndig. Han er overlege ved Klinisk Genetisk Avdeling ved Aarhus Universitetshospital.

Vi har fått tilgang på rapporten fra Jensen. Jensen anerkjenner at tolkning av genvarianter er vanskelig, men skriver at brystkreftgenene «uten sammenligning (er) de mest ‘sekvenserte’ genene i hele verden». Han «poengterer dette for å fremheve at det praktisk har vært mulig å finne laboratoriepartnere som man har kunnet kommunisere med når det var usikkerhet». Det gjorde aldri OUS.

Jensen reagerer på at friske personer ble tilbudt tester også i en periode da OUS betraktet genvarianten som en såkalt «usikker variant». Han understreker at varianten ikke på noe tidspunkt har vært «sikkert sykdomsgivende», men at det i materialet pasientene har mottatt ikke har framgått noen som helst usikkerhet. «Pasienten mister innflytelse og etterlates med feil beslutningsgrunnlag», skriver han.

Varselslamper i Bergen

Klassekampen skreiv i september at en leder ved Undliens søsteravdeling i Bergen har varslet om forholdene ved OUS. Et hovedpoeng var at OUS ikke burde orientere pasienter om usikre funn. I sin rapport skriver Jensen at han kan tilslutte seg det.

Avslutningsvis hefter den danske professoren seg ved at ingen danske eller norske laboratorier har tilbudt test for nettopp den aktuelle genvarianten.

Han fastslår at testingen for denne genvarianten aldri skulle funnet sted, at «man ikke har fulgt ‘best practice’ og at konsekvensene har være omfattende».

Alle påstander og spørsmål er forelagt OUS, som ikke har ønsket å kommentere det som nå kommer fram.

knuto@klassekampen.no

Lørdag 24. februar 2018
STYRKAR: Oslo-politiet sender ein ekstra politibetent til det tverretatlege senteret som skal avdekka arbeidslivskriminalitet og flyttar ansvaret for oppfølging av politiets rolle.
Fredag 23. februar 2018
IDEOLOGISK: Oslo Arbeidersamfunn ber partiet vedta nytt prinsipprogram på lands­møtet i 2019. Parti­sekretær Kjersti Stenseng er ikke fremmed for tanken.
Torsdag 22. februar 2018
ØKER: Tallet på asylsøkere fra Tyrkia økte med 84 prosent i 2017. Flertallet tilhører den muslimske gülenbevegelsen, som Tyrkia kaller en terror­organisasjon.
Onsdag 21. februar 2018
MATTETRØBBEL: Studien som skal legge grunnlag for beslutningen om å gå inn i Natos rakettskjold, er utsatt. Årsaken er avanserte regnestykker.
Tirsdag 20. februar 2018
NY PLAN: I 2013 lanserte Stoltenberg-regjeringa prosjektet ferjefri E39 med ferdigstilling innan 20 år. No førebur Statens vegvesen ei utsetjing på 17 år.
Mandag 19. februar 2018
VOLD: Beboere på Holmlia i Oslo knytter en av volds­episodene det siste året til usunn æreskultur.
Lørdag 17. februar 2018
TYNN IS: Ap har stilt sju vilkår til regjeringa for å kunne seie ja til EUs tredje energimarknadspakke og Acer. Men dette er garantiar regjeringa ikkje kan gje, forklarer ekspert.
Fredag 16. februar 2018
LOJALITET: Nabolagslojaliteten er noe av det beste med Holmlia, skal vi tro de som bor der. – En slik lojalitet kan også misbrukes, advarer Dara Goldar.
Torsdag 15. februar 2018
LYS I LAMPA: Ap krev nye svar frå regjeringa for å gå med på energimarknadspakka. Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum trur fleirtalet i Aps stortingsgruppe er mot heile pakka.
Onsdag 14. februar 2018
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk