Klassekampen.no
Mandag 4. desember 2017
Venezuela på vei mot konkurs?

Venezuela

Venezuela har i de senere år hatt store politiske uroligheter. Nå er det for alvor økonomien som står for tur. President Maduros regjering misligholder betydelige mengder statsgjeld.

Siden Maduro overtok presidentstolen etter Chávez i 2013 har Venezuela viklet seg lenger og lenger inn i et politisk og økonomisk røre uten like. Etter intense protester i 2017 er nå landets nasjonalforsamling oppløst til fordel for en ny konstitusjonell komité bestående av regimelojale aktører. Komiteen er i gang med sitt arbeid med å skrive om grunnloven, i det øyemed å hindre maktovertakelse i det bebudede presidentvalget i 2018.

Økonomisk er det også bare sorgen. Kredittvurderingsbyrået Standard and Poor’s har erklært at Venezuela er i delvis mislighold av den 150 milliarder dollar store statsgjeldsbyrden. Regjeringen har 1,1 milliarder dollar i forfalte oljeobligasjoner og må betale ytterligere halvannen milliard før årsskiftet. Til neste år forfaller betalingsforpliktelser på åtte milliarder dollar. Disse beløpene utgjør til sammen mer enn landets samlede valutareserver. Med svært lav import og verdiskaping ser det ikke pent ut. Veien går ubønnhørlig mot mislighold – og mulig konkurs – for Venezuela.

Fallende oljepriser slo tungt inn i venezuelansk økonomi. 95 prosent av landets eksport foregår i olje. Kombinert med årelangt politisk vanstyre og amerikanske økonomiske sanksjoner ser det ikke lyst ut for landets innbyggere eller den sittende regjeringen. Ifølge The Telegraph er det vanskelig å se for seg en situasjon der IMF vil komme landet til unnsetning med kriselån så lenge det sittende styret er ved makten. USA ville simpelthen legge ned veto.

Krisen har veid tungt på landets befolkning en god stund. Det meldes at 75 prosent av landets innbyggere har gått ned 8,5 kilo i snitt som følge av manglende ernæring. Barnedødeligheten har også steget drastisk.

Ikke overraskende begynner de såkalte «gribbefondene» nå å sirkle over Venezuelas statsgjeld. Gribbefond er investeringsbanker som spesialiserer seg på å kjøpe opp gjeld til land i krise. De sikrer seg gjelda til gi-bort-pris og krever senere full tilbakebetaling. De belager seg på at Venezuela på lang sikt skal gjenvinne tilbakebetalingsevne, og at store rikdommer dermed venter i horisonten. I 2016 fikk slike fond blod på tann da 15 års venting endelig ga utbetaling av argentinsk statsgjeld.

I begynnelsen av november kalte Maduro inn utenlandske kreditorer til gjeldsforhandlinger i Caracas. Målet for møtet var en restrukturering av den store statsgjelden. Presidenten hadde imidlertid ingen plan utarbeidet og lot det være opp til kreditorene å komme med forslag til restruktureringer. Møtet ble avsluttet uten resultater. Landet har nå anslagsvis 60 milliarder dollar i statsobligasjonsgjeld, i tillegg til rundt 90 milliarder dollar i gjeld til blant annet Russland og Kina. Et lyspunkt er at Maduro har oppnådd en restruktureringsavtale med Russland.

Hvor veien går videre vil de neste uker og måneder vise. Det er likevel relativt sikkert at veien mot politisk og økonomisk bedring ikke vil se dagens lys før Maduros periode ved makten nærmer seg slutten.

slug@slettgjelda.no

Artikkelen er oppdatert: 21. desember 2017 kl. 13.27

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk