Klassekampen.no
Fredag 1. desember 2017
VIL IKKE: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik i Finnmark håper man slipper sammenslåing med Troms. Uansett vil hun ikke akseptere at alle funksjoner samles i Tromsø.
Det er brudd i forhandlingene om et nytt storfylke i nord:
Krangler om alt
Undersak

– Må se på Tromsø som en ressurs

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) i Troms mener det er store kulturforskjeller og kommunikasjonsutfordringer mellom partene.

– Hele den nye regionen må se på Tromsø som en ressurs. Min oppfatning er at Finnmark anser Tromsø som en trussel og kun vil samle alt i Vadsø, sier Ørnebakk.

Han synes forhandlingene har avslørt at de to fylkene tenker veldig ulikt, og han synes det er riktig at man nå tar seg en pause til utpå nyåret så alle får tenkt seg om.

– Å avslutte prosessen blir feil. Stortinget har vedtatt sammenslåing, og vi er i gang med å utføre deres vedtak, sier han.

Ørnebakk påpeker at Tromsø vil være et kraftsenter uansett om Finnmark vil eller ikke. Her er universitet, et allsidig forskningsmiljø, en rekke nasjonale og internasjonale institusjoner og mye, mye annet.

– Vi strekker oss ekstremt langt og vil gjerne utvikle hele regionen. Dette innebærer fylkeskommunale etableringer på steder der de ikke er i dag, sier han.

Troms er overrasket over at Finnmark kun vil satse i Vadsø og føler at de glemmer steder som Hammerfest, Alta og Kirkenes.

– Å diskutere en fylkeshovedstad er meningsløst. Vi må finne moderne måter å organisere regionen på, sier Ørnebakk.

FEIDE: Fylkesordføreren i Finnmark ber regjeringen om å stoppe prosessen med å slå sammen Finnmark og Troms.

REGIONREFORM

– Vi var nesten enige om navnet. Utover det er det full uenighet om alt, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark.

I tredje og siste forhandlingsrunde onsdag om en ny storregion i nord, brøt Finnmark forhandlingene og forlot møtet. I forkant var man enige om å utsette de store uenighetene til seinere.

Striden toppet seg da en fellesnemnd skulle etableres. Nemnda vil ha en sentral rolle i prosessen med å føre de to fylkene sammen.

Finnmark ville ha likt antall medlemmer fra hvert fylke, Troms krevde et flertall fra Troms, som er større i folketall. Slik har det vært også i diskusjonene om den politiske og administrative ledelsen skal sitte i Tromsø eller Vadsø. Her er avstanden geografisk også nærmere 800 kilometer, via Finland.

Ingen nye møter er berammet, og planen om at desembermøtet i de respektive fylkesting skulle bli orientert og fatte vedtak, er lagt på is.

– Vi har prøvd på alle mulige måter å komme oss ut av dette tvangssamarbeidet. Forhandlingene har bekreftet det vi frykter. Vi når ikke fram med noe, og Finnmark kommer til å bli et reint avdelingskontor under Troms, sier Vassvik.

Fakta:

Finnmark og Troms:

• Finnmark har et areal på 48.618 kvadratkilometer og 76.149 innbyggere. Det siste året har antallet økt med cirka 300.

• Troms har et areal på 25.877 kvadratkilometer og 164.613 innbyggere. 283 nye kom til siste år.

• Mellom ytterpunktene i den nye regionen Kirkenes og Harstad er det 920 kilometer, om man følger korteste vei via Finland og Sverige.

• Da de to fylkestingene møttes i Kirkenes i høst, kom reiseregningen på over én million kroner.

Må stanses

Hun synes det eneste riktige er at hele prosessen blir stanset og at de to fylkene kan fortsette som naboer.

Et flertall i Finnmark fylkesting er mot sammenslåing. En undersøkelse blant innbyggerne i Finnmark viser også et stort flertall mot.

I utgangspunktet ville regjeringen at både Nordland, Troms og Finnmark skulle slås sammen til ett fylke, noe Troms var enig i. Men Nordland argumenterte med blant annet geografi og kulturforskjeller og fikk fortsette som eget fylke.

– Jeg folder gjerne hendene og ber Erna eller andre høyere makter om hjelp, sier Vassvik.

7. desember skal Stortinget behandle et representantforslag, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet står bak. Her foreslås det å la Finnmark være uforandret. SV vil støtte forslaget, mens KrF er på vippen.

– KrF har med all tydelighet ofret Finnmark i budsjettforhandlingene og fått noe tilbake som er mer viktig for dem, sier Vassvik.

Hun kan ikke forstå hvorfor Fremskrittspartiet støtter tvangssammenslåing, de som er for frihet, demokrati og medbestemmelse.

Støtte

Nylig var Ragnhild Vassvik på et parlamentarikermøte i Murmansk og traff sine russiske kolleger. Også utenriksminister Sergej Lavrov var på møtet.

– Våre naboer i øst er opptatt av det som skjer og at Finnmark tvinges sammen med Troms. Deres første reaksjon var sjokk over at slikt kan bli gjennomført i Norge uten folkeavstemning, sier Vassvik.

Finnmark gikk høyt ut på banen da tvangssammenslåingen var et faktum. De forlangte både den politiske og administrative ledelsen i den nye regionen plassert i Vadsø, dagens fylkeshovedstad helt øst i Finnmark.

Troms svarte med å forlange alle funksjoner til Tromsø.

– Vi er heller ikke enige om styreform og mye annet. Navnestriden står om Finnmark-Troms eller Troms-Finnmark. Det som overrasker oss er at Troms ikke vil innrømme oss noe. Hvorfor kan ikke Finnmark for eksempel ha ledelsen i samferdselsetaten? spør hun.

Bruddet i forhandlingene vekker debatt i nord. I Alta, det geografiske midtpunktet i den nye regionen, tar Frp nå til orde og synes alle fylkeskommunale funksjoner må flyttes dit.

rapp@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 29. desember 2017 kl. 11.36