Fredag 1. desember 2017
Inn i Efta

• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer at vår nåværende tilknytning gjennom EØS-avtalen har store demokratiske svakheter ettersom Norge må ta inn hele EUs regelverk og lovverk uten reell behandling i Stortinget. Stadig nye EU-organer kan gripe direkte inn i norsk forvaltning, og lover vedtatt i Brussel har i realiteten forrang og direkte effekt i Norge. Folket selv utformer altså ikke lenger selv de lovene det skal leve under. Britenes utmelding bør derfor mottas som en gyllen mulighet til å skape et mer demokratisk og likeverdig samarbeid med EU.

• Noen partier ønsker å løse EØS-avtalens demokratiske problemer ved å gå inn for fullt medlemskap, mens andre vil regulere forholdet til EU gjennom en bilateral handelsavtale. Foreløpig er begge disse veiene stengt. Det opphever imidlertid ikke det demokratiske problemet med EØS-avtalen. En politiker som har forstått dette, er Sps Sigbjørn Gjelsvik, som i Stortinget i går sa at regjeringen snarest bør sende en åpen invitasjon til Storbritannia om å vende tilbake til Efta-samarbeidet. Fra Ap-hold, nå sist Jonas Gahr Støre i Klassekampen i går, ser man ikke på Storbritannia utenfor EU som en interessant partner fordi britene som vil ut av EU, vil ha «lavere skatter, lavere sosial beskyttelse og at Storbritannia skal være et investerings- og skatteparadis». Dette er en svært upresis framstilling av politikken til Theresa Mays regjering, men la nå det ligge.

• Problemet med å bruke en regjerings politikk som argument mot et samarbeid mellom nasjoner som ellers har felles interesser, er at det fort kan vendes til sin motsetning: Regjeringer byttes som kjent ut. Ifølge målingene har Labour nå stor sjanse for å komme i regjering etter neste valg, noe som ville ført til betydelige endringer i britisk politikk. Det som står fast, er at våre to land, uavhengig av sittende regjeringers politikk, har felles interesse av et mer demokratisk og likeverdig samarbeid med EU.

Fredag 23. februar 2018
• Alle som har pusset opp hjemme eller sittet i et borettslagsstyre, vet at det i byggeprosjekter kan tilkomme ekstra utgifter. Kanskje var ikke grunnen som antatt, det elektriske anlegget måtte i tillegg oppgraderes, eller arbeidet tok...
Torsdag 22. februar 2018
• Den generelle kriminaliteten i samfunnet øker ikke, men det er urovekkende at flere barn og ungdom trekkes inn i kriminelle miljøer. En oppsummering fra Sør-Vest politidistrikt, som er omtalt i Stavanger Aftenblad, viser at kriminaliteten...
Onsdag 21. februar 2018
• Arbeiderpartiets stortingsgruppe har utformet en liste med «forutsetninger» som må innfris før partiet kan godkjenne EUs tredje energimarkedspakke, inkludert tilslutning til det overnasjonale energibyrået Acer. Det er høyst uklart hvem det...
Tirsdag 20. februar 2018
• Økonomiprofessor Dani Rodrik skriver i en artikkel i Project Syndicate om den doble trusselen mot det som gjerne kalles det «det liberale demokratiet». Rodrik hevder at det under de fleste demokratiske gjennombrudd er to krefter på banen.
Mandag 19. februar 2018
• I desember 2002 døde to afghanere i amerikansk fangenskap i et militæranlegg i Bagram. Amerikanske soldater lenket fangene til taket, og slo og sparket dem over flere dager til de til slutt døde. Den ene fangen, drosjesjåføren Dilawar...
Lørdag 17. februar 2018
• Norge er midt inne i en større forsvarsdebatt der det er påvist store svakheter i den nasjonale forsvarsevnen. De militære even­tyrene i Afghanistan og Libya er sterkt omstridt og har ikke gitt landet større trygghet – snarere tvert imot.
Fredag 16. februar 2018
• I 2015 fikk Høyre/Frp-regjeringen med støtte fra Venstre flertall for å endre arbeidsmiljøloven slik at det ble enklere for arbeidsgivere å ansette folk midlertidig. Forslaget ble begrunnet med de mest fantasifulle argumenter fra daværende...
Torsdag 15. februar 2018
• Fylkestinget i Vest-Agder vedtok denne uka å bevilge 25 millioner kroner til etableringen av et nytt kunstmuseum i en ombygd kornsilo i Kristiansand. Det har lenge stått strid om dette prosjektet. Den har handlet om på hvilke premisser det...
Onsdag 14. februar 2018
• Utenriksdepartementet har bedt lovavdelingen i Justisdepartementet om en ny vurdering av forslaget om å knytte Norge til EUs energiregulatorbyrå, Acer. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at lovavdelingen skal vurdere om norsk...
Tirsdag 13. februar 2018
• Tidligere professor i samfunnsplanlegging og kulturforståelse ved Universitetet i Tromsø, Nils Aarsæther, skriver i Aftenposten at stortingsvedtaket om å slå sammen Finnmark og Troms, på tvers av fylkestingsvedtak, er et stort feilgrep.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk