Fredag 1. desember 2017
Inn i Efta

• Det er noe underlig med norske politikeres holdning til den britiske utmeldingen av EU. Det som ligger fast, er at Norge i all overskuelig framtid vil stå utenfor EU. Det er samtidig en økende erkjennelse på tvers av politiske skillelinjer at vår nåværende tilknytning gjennom EØS-avtalen har store demokratiske svakheter ettersom Norge må ta inn hele EUs regelverk og lovverk uten reell behandling i Stortinget. Stadig nye EU-organer kan gripe direkte inn i norsk forvaltning, og lover vedtatt i Brussel har i realiteten forrang og direkte effekt i Norge. Folket selv utformer altså ikke lenger selv de lovene det skal leve under. Britenes utmelding bør derfor mottas som en gyllen mulighet til å skape et mer demokratisk og likeverdig samarbeid med EU.

• Noen partier ønsker å løse EØS-avtalens demokratiske problemer ved å gå inn for fullt medlemskap, mens andre vil regulere forholdet til EU gjennom en bilateral handelsavtale. Foreløpig er begge disse veiene stengt. Det opphever imidlertid ikke det demokratiske problemet med EØS-avtalen. En politiker som har forstått dette, er Sps Sigbjørn Gjelsvik, som i Stortinget i går sa at regjeringen snarest bør sende en åpen invitasjon til Storbritannia om å vende tilbake til Efta-samarbeidet. Fra Ap-hold, nå sist Jonas Gahr Støre i Klassekampen i går, ser man ikke på Storbritannia utenfor EU som en interessant partner fordi britene som vil ut av EU, vil ha «lavere skatter, lavere sosial beskyttelse og at Storbritannia skal være et investerings- og skatteparadis». Dette er en svært upresis framstilling av politikken til Theresa Mays regjering, men la nå det ligge.

• Problemet med å bruke en regjerings politikk som argument mot et samarbeid mellom nasjoner som ellers har felles interesser, er at det fort kan vendes til sin motsetning: Regjeringer byttes som kjent ut. Ifølge målingene har Labour nå stor sjanse for å komme i regjering etter neste valg, noe som ville ført til betydelige endringer i britisk politikk. Det som står fast, er at våre to land, uavhengig av sittende regjeringers politikk, har felles interesse av et mer demokratisk og likeverdig samarbeid med EU.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk