Torsdag 30. november 2017
VIL LÆRE: – Jeg ønsker å høre Jeremy Corbyns analyse av utfordringene Storbritannia står overfor, sier Jonas Gahr Støre. Tirsdag møter han Labour-lederen i London.
• Skal drøfte brexit med Jeremy Corbyn og Labour • Tror ikke på EØS-løsning
Møter Corbyn om brexit
Undersak

SV: Vinner ikke valg med sentrum

I Norge er det SV og Rødt som har markert seg som de varmeste Corbyn-tilhengerne. Rødt har avholdt valgvake for Labour, og SV har tatt i bruk det britiske partiets slagord: «For de mange, ikke for de få.» SV-leder Audun Lysbakken mener Labour viser at det er «rom for en venstreside som tør være venstreside».

– Labour bør være en inspirasjon for hele den europeiske venstresida, sier Audun Lysbakken.

– For de viser at det er feil at man vinner valg ved å gå mot sentrum. Tida for det er forbi. Det eneste sosialdemokratiske partiet som har suksess, har lagt kursen kraftig mot venstre.

Lysbakken forklarer Labours framgang med at partiet er tydelig i økonomiske og sosiale spørsmål og fører «en kompromissløse kamp for lavere forskjeller og for offentlig velferd og mot privatisering». Men han understreker at han lar seg inspirere på vegne av SV; han ikke gir råd til Ap.

– Vi ber aldri Ap om noen ting, vi. De får selv finne ut hva som er best for Ap.

DIALOG: Tirsdag møter Jonas Gahr Støre Labour- leder Jeremy Corbyn for første gang. På agendaen står brexit og Labours suksess.

Hva nå, ap?

Neste uke møter Jonas Gahr Støre Labour-leder Jeremy Corbyn i London. Dette blir første gang de to sosialdemokratiske partilederne møtes ansikt til ansikt.

Til Klassekampen forteller Støre at Corbyn vil diskutere den nordiske velferdsmodellen og brexit. For to uker siden var også Labours skyggeminister for brexit på besøk i Norge for å få innspill fra Ap.

Fakta

Jeremy Corbyn:

• Leder i det britiske sosialdemokratiske partiet Labour siden 12. september 2015.

• Har sittet i Underhuset siden 1983 for bydelen Islington nord i London.

• Tilhører venstresida i partiet og har også vært aktiv i den britiske fredsbevegelsen og bevegelsen mot atomvåpen.

• Under Corbyns ledelse styrket Labour seg med 31 seter i parlamentet ved forrige valg, uten at det vart nok til å vinne regjeringsmakt.

– Utenkelig med EØS

Støre avviser at han kommer til å gi noen klare råd til sin kollega i Storbritannia og slår fast at «den britiske løsningen vil måtte bli veldig britisk».

– De som sier at britene utenfor EU er en spennende partner for Norge, kan forregne seg, sier Ap-lederen.

– Kreftene i britisk politikk som er toneangivende for å gå ut av EU vil ha lavere skatter, lavere sosial beskyttelse og at Storbritannia skal være et investerings- og skatteparadis, med tilsvarende nedtrekk på velferd og arbeidsrettigheter. Det er ikke det vi vil, fastslår Støre, som ønsker seg flere «partnere som står opp for den europeiske velferds­modellen».

Støres inntrykk er at mange i britisk politikk er interessert i å finne en tilknytning til Europa som sikrer den samme markedsadgangen Norge har, men at britene ikke ønsker den reduserte innflytelsen og medbestemmelsen som følger av EØS-avtalen.

– Når de kommer til Norge, ser de samtidig en avtaleform med manglende innflytelse over vedtatt regelverk som er utenkelig for dem, sier Støre, som selv var med på å forhandle fram EØS-avtalen.

Vil lære av suksessen

Og mens britene søker norske råd om brexit, vil Støre lære om søsterpartiets organisasjonsbygging.

– Labour er det partiet som har vokst sterkest i antall medlemmer de siste årene, og er nå det største sosialdemokratiske partiet i Europa. Jeg vil også høre hans syn på privat og offentlig eierskap og moderne fordelingspolitikk, og selvfølgelig hans tolkning av hvordan Labour kom bedre ut enn ventet ved forrige valg.

På spørsmål om Europas sosialdemokratiske partier bør lære av Corbyn og gå mot venstre, svarer Støre:

– Hvis du ser på Labours manifest til valget, så vil det med norske øyne være et ganske sentrumsbasert manifest. Det forteller litt om utviklingen det britiske samfunnet har hatt, i retning av privatisering og svekking av felles velferdstjenester. Deres forslag handler om å utvide et rom som er skrenket veldig inn.

Ap-lederen minner også om at det finnes andre sosialdemokratiske partier med en annen oppskrift, som også har suksess. Han trekker fram det nylige lokalvalget i Danmark.

– De gikk klart fram i lokalvalget, vant i de store byene og styrket seg regionalt. Samtidig ser vi et sosialdemokratisk parti i Portugal som styrer på sin oppskrift. Partiene speiler sine egne samfunn, og det europeiske mangfoldet er stort nok til at det ikke går an å trekke en klar linje.

– Hva tenker du om at de danske sosialdemokratene åpner for samarbeid med Dansk Folkeparti?

– Dansk Folkeparti skiller seg fra Frp i sin historie og politiske profil. De har mindre av det liberalistiske i den økonomiske politikken og mer tradisjonell velferdspolitikk, men det viser bare hvor lite overførbart politikk er fra et land til et annet. Jeg kjenner mange fellestrekk til Mette Frederiksens måte å tenke politikk på, men det er ikke noe parti som står fjernere for oss enn Frp.

politikk@klassekampen.no

Fredag 23. februar 2018
IDEOLOGISK: Oslo Arbeidersamfunn ber partiet vedta nytt prinsipprogram på lands­møtet i 2019. Parti­sekretær Kjersti Stenseng er ikke fremmed for tanken.
Torsdag 22. februar 2018
ØKER: Tallet på asylsøkere fra Tyrkia økte med 84 prosent i 2017. Flertallet tilhører den muslimske gülenbevegelsen, som Tyrkia kaller en terror­organisasjon.
Onsdag 21. februar 2018
MATTETRØBBEL: Studien som skal legge grunnlag for beslutningen om å gå inn i Natos rakettskjold, er utsatt. Årsaken er avanserte regnestykker.
Tirsdag 20. februar 2018
NY PLAN: I 2013 lanserte Stoltenberg-regjeringa prosjektet ferjefri E39 med ferdigstilling innan 20 år. No førebur Statens vegvesen ei utsetjing på 17 år.
Mandag 19. februar 2018
VOLD: Beboere på Holmlia i Oslo knytter en av volds­episodene det siste året til usunn æreskultur.
Lørdag 17. februar 2018
TYNN IS: Ap har stilt sju vilkår til regjeringa for å kunne seie ja til EUs tredje energimarknadspakke og Acer. Men dette er garantiar regjeringa ikkje kan gje, forklarer ekspert.
Fredag 16. februar 2018
LOJALITET: Nabolagslojaliteten er noe av det beste med Holmlia, skal vi tro de som bor der. – En slik lojalitet kan også misbrukes, advarer Dara Goldar.
Torsdag 15. februar 2018
LYS I LAMPA: Ap krev nye svar frå regjeringa for å gå med på energimarknadspakka. Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum trur fleirtalet i Aps stortingsgruppe er mot heile pakka.
Onsdag 14. februar 2018
VEND I TIDE: Fleire av dei største laga i Arbeidarpartiet går i stikk motsett retning av Masud Gharahkhanis stramme asyl­politikk.
Tirsdag 13. februar 2018
SØKER MAKT: Fylkeslederen i Knut Arild Hareides hjemfylke, Pål Kårbø, vil vrake KrFs samarbeidsvedtak for å gå i regjering med Frp.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk