Onsdag 29. november 2017
PENN PÅ PAPIR: Regjeringen og opposisjonen, her ved Anniken Huitfeldt (Ap), Hårek Elvenes (H) (t.v.) og Kristian P. Wilsgård (Frp) er enige om en plan for framtidas hær og heimevern.
• Ny forsvarsplan mangler finansiering • Sp-plan om å samle opposisjonen feilet
Skyver på problemene
AVTALE: Regjeringen og opposisjonen er enige om en plan for framtidas hær og heimevern, men skyver på både finansiering og klare forpliktelser i de største problemsakene.

FORSVARET

Etter ett og et halvt år med krangling om hvordan framtidas hær og heimevern skal se ut, gikk et bredt flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, Ap, Venstre og KrF i går inn for en felles plan for landmakten.

Til tross for at den nye planen har flere endringer fra regjeringens opprinnelige forslag, legges det ingen friske penger på bordet i 2018-budsjettet. Flere av endringene skyves fram i tid, og i flere av sakene ber Stortinget om at regjeringen kommer tilbake med kostnadsberegning og finansiering på et seinere tidspunkt.

Sp valgte å stå utenfor alle deler av avtalen. Forsvarspolitisk talsperson Liv Signe Navarsete sier planen er for uklar til at partiet kunne stille seg bak den.

– Dette er litt bedre enn hva regjeringen opprinnelig la fram, men forslagene til endringer er veldig utydelig formulert. Fåglarna må vite hva dette skal ende opp med, sier hun.

Fakta

Landmakt­proposisjonen:

• I november i fjor vedtok regjeringen en langtidsplan for Forsvaret med støtte av Ap. Planen legger føringer for Forsvarets økonomi og struktur de neste fire årene, men tar også inn investeringer for de neste 20 årene.

• Langtidsplanen ba om en egen utredning for Hæren og Heimevernet. Et utvalg ledet av brigader Aril Brandvik jobbet med dette, og i oktober la regjeringen fram en proposisjon om framtidas landmakt.

• Det er denne planen Stortingets forsvars- og utenrikskomité har behandlet. I går presenterte et flertall bestående av Høyre, Frp, Ap, KrF og Venstre en enighet. SV støtter også deler av enig­heten.

Ingen penger nå

De viktigste endringene skjer som ventet på Hærens helikopter i Nord-Norge, Heimevernets størrelse, oppsettingen av 2. bataljon i Skjold, samt investeringen av nye stridsvogner.

Regjeringen ville opprinnelig flytte samtlige av Hærens helikopter fra Bardufoss til spesialstyrkene på Rygge. Nå forplikter de seg til å legge fram et opplegg for en delt løsning «i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2018».

Avtalen sier ingenting om hvor mange helikopter regjeringen forplikter seg til å bevare på Bardufoss, eller hva dette vil koste.

Stortinget ber regjeringen om å sikre at Heimevernet har 40.000 soldater og at det gjennomføres «en kvalitetsreform for Heimevernet med økte midler til utstyr og trening». Regjeringen ønsket opprinnelig at heimevern bestående av 38.000 mann.

I landmaktproposisjonen ønsket regjeringen at 2. bataljon på Skjold skulle settes opp som en reservestyrke. I den nye avtalen forskyver Stortinget hele avgjørelsen, og ber i stedet regjeringen om å komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsatt med «minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold.»

Skuffet over Ap

En samlet opposisjon har reagert på at regjeringen har lagt opp til å vente med investeringer i nye stridsvogner til 2025. Dette problemet vil stortingsflertallet løse ved å «be regjeringen legge fram en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019.»

I høst har Sp tatt initiativ til å samle opposisjonen for å danne et alternativt flertall til regjeringens planer. Til tross for flere møter, kom det lite ut av dette initiativet. Kilder i opposisjonspartiene trekker fram to viktige årsaker til dette:

Sentrumspartiene forhandlet budsjett med regjeringen og bandt seg til en økonomisk ramme uten tillegg for landmakten.

Ap har vært opptatt av å få til et bredt forlik, og flere kilder Klassekampen har snakket med mener at Ap har vært lite interessert i å lage et alternativt flertall utenom regjeringspartiene.

– Jeg trodde at vi skulle finne et kompromiss i opposisjon, som Trygve Slagsvold Vedum inviterte til, men det har Ap egentlig aldri gått inn for, sier Navarsete.

– Er dette grunnen til at dere ikke lykkes med å lage et alternativt flertall?

Ukjent pris i år

– Jeg synes det er trist, men vi har opplevd at Arbeiderpartiet helt fra starten av ikke har lagt noen krefter i det. De har vendt seg kjapt til regjeringen.

Til tross for at den nye planen for landmakten fører til økte kostnader i både 2018-budsjettet og framtidige budsjetter, kunne ingen av partiene på gårsdagens pressekonferanse legge fram et tall for hvor mye dette vil koste eller hvor store beløp regjeringen har forpliktet seg til å komme med i vårens reviderte budsjett.

Budsjettavtalen mellom regjeringen og sentrumspartiene trekkes fram som en av årsakene til at forsvarsforhandlingene ble forsinket. Til tross for at både Venstre og KrF har ønsket seg endringer i landmakten, endte budsjettforhandlingene med et kutt i forsvarsbudsjettet.

Venstres nestleder Ola Elvestuen omtaler likevel den nye forsvarsavtalen som en suksess.

– Helheten i dette tar inn alle de områdene vi har vært opptatt av, sier han.

siment@klassekampen.no

Lørdag 23. juni 2018
ÅPNER OPP: Denne helga vedtar etter all sannsynlighet både Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre å åpne for statlig salg av hasj. Det sikrer flertall for ­legalisering blant ungdomspartiene.
Fredag 22. juni 2018
VIL PRØVE: Varaordføreren i Oslo mener Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner.
Torsdag 21. juni 2018
NARKO: Dei kriminelle gjengane i Oslo distribuerer narkotika ut i landet. – Me er uroa for utviklinga i Oslo, seier politiinspektør Are Sangolt i Vest politidistrikt.
Onsdag 20. juni 2018
TREND: Fleire røyker hasj. Fleire med psykiske plager. Og mindre tid på leksearbeid. Det er blant resultata etter at 25.000 har svart på ei ungdomsundersøking.
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk