Mandag 13. november 2017
Exit Meyer

• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer er positiv til innvandring. Med utgangspunkt i disse to opplysningene velger flere å støtte sistnevnte og beskylde førstnevnte for å svekke troverdigheten til SSB. Da snus hele saken på hodet. Det som har skjedd er at Meyer stilte seg i spissen for en omorganisering av SSB som ville forandret den faglige profilen på forskningsavdelingen og true byråets samfunnsoppdrag. Finansdepartementet har ønsket en effektivisering og modernisering av SSB med sterkere satsing på bruk av digitale verktøy, men har samtidig gjort det klart at mer fundamentale forandringer av forskningsprofilen måtte vente til Statistikkutvalgets innstilling var klar. Meyer har likevel presset fram en omfattende endring, der mange forskere som jobber med prognoser og framskrivninger med utgangspunkt i SSBs modeller ville ha mistet jobben i forskningsavdelingen. I stedet ble det lagt vekt på internasjonal publisering, som favoriserer forskning på mikrodata, mens den makro- og modellbaserte forskningen som etterspørres av Finansdepartementet, partene i arbeidslivet, Stortinget og allmennheten for øvrig, blir skadelidende.

• I redegjørelsen fra Siv Jensen fredag går det fram at Finansdepartementet allerede i mars i år advarte mot større endringer som omfattes av Statistikkutvalgets arbeid. Samtidig understreker departementet at SSB må sikre «at kvaliteten på leveransene til Stortinget og departementene, herunder de som lages i henhold til modellkontraktene», ikke svekkes som følge av omorganiseringer. Departementet mener SSB-sjefen ikke har fulgt opp dette i tilstrekkelig grad, noe som førte til at Siv Jensen til slutt erklærte at Meyer ikke hadde hennes tillit. I stedet for å trekke seg valgte Meyer å kjøre saken med pauker og basuner, inkludert innleie av buldreadvokaten Dag Steinfeld. Det sto henne selvfølgelig fritt, men bekreftet at tida nå var moden for å forlate stillingen som leder for Statistisk sentralbyrå.

Lørdag 18. november 2017
• Rettssaken der Greenpeace og Natur og Ungdom har saksøkt staten for utvinningstillatelsene for olje og gass i 23. konsesjonsrunde går for fulle tilhørerbenker i Oslo tingrett. For den som er opptatt av klimaspørsmål, er det svært mye...
Fredag 17. november 2017
• Onsdag arrangerte en rekke fagforeninger i byggebransjen i Oslo-området politisk streik. De streikendes hovedkrav er et midlertidig forbud mot bemanningsbransjen på bygge- og anleggsområdet i hovedstadsregionen. Streiken er ledd i en...
Torsdag 16. november 2017
• Forhandlingene om britisk EU-utmelding er ganske fastlåst. EUs forhandlingsopplegg går ut på å avklare hva utmeldingen skal koste før man går videre til samtaler om de konkrete vilkårene for framtidig samarbeid: overgangsordninger og...
Onsdag 15. november 2017
• Regjeringen gikk i går på nederlag i Stortinget i striden om de såkalte oktoberbarna. Et stortingsflertall bestående av samtlige opposisjonspartier, inkludert Venstre og KrF, vedtok en midlertidig stans i returene av enslige mindreårige...
Tirsdag 14. november 2017
• Tidligere SSB-sjef Christine Meyer har i flere sammenhenger uttalt at Siv Jensens inngripen mot hennes omorganisering av Statistisk sentralbyrå, har vært et anslag mot byråets uavhengighet, til tross for at departementet har vide...
Mandag 13. november 2017
• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer...
Lørdag 11. november 2017
• Regionreformen har vært en av de dårligst planlagte i norsk forvaltningshistorie. Et av de verste forslagene er Viken-regionen, som er en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold. Den nye regionen vil bli landets desidert største, med...
Fredag 10. november 2017
• Leder av Oslo Arbeidersamfunn, Fredrik Mellem, har skrevet brev til LO i Oslo der han ber fagbevegelsen nekte Norges Kommunistiske Parti (NKP) plass i 1. mai-toget. Han ber samtidig vakter slå ned på bruk av symboler som «stjerner, hammer...
Torsdag 9. november 2017
• De ambisiøse fylkesordførerne i Hordaland og Sogn og Fjordane, Anne Gine Hestetun (Ap) og Jenny Følling (Sp), hadde som mål å samle alle de fire vestlandsfylkene til en felles region. Slik gikk det ikke. Rogaland og Møre og Romsdal hoppet...
Onsdag 8. november 2017
• Lekkasjene fra advokatselskapet Appleby som Aftenposten publiserer i Norge, avslører hvordan de største amerikanske, multinasjonale selskapene opererer. Tidligere har skatteomgåelser fra Facebook, Apple, Google, Amazon, Microsoft,...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk