Mandag 13. november 2017
Exit Meyer

• Etter de siste dagenes dramatiske strid om Statistisk sentralbyrå har mange mediekommentatorer problemer med å se forbi det faktum at finansminister Siv Jensen er Frp-leder og innvandringskritiker, mens avtroppende SSB-sjef Christine Meyer er positiv til innvandring. Med utgangspunkt i disse to opplysningene velger flere å støtte sistnevnte og beskylde førstnevnte for å svekke troverdigheten til SSB. Da snus hele saken på hodet. Det som har skjedd er at Meyer stilte seg i spissen for en omorganisering av SSB som ville forandret den faglige profilen på forskningsavdelingen og true byråets samfunnsoppdrag. Finansdepartementet har ønsket en effektivisering og modernisering av SSB med sterkere satsing på bruk av digitale verktøy, men har samtidig gjort det klart at mer fundamentale forandringer av forskningsprofilen måtte vente til Statistikkutvalgets innstilling var klar. Meyer har likevel presset fram en omfattende endring, der mange forskere som jobber med prognoser og framskrivninger med utgangspunkt i SSBs modeller ville ha mistet jobben i forskningsavdelingen. I stedet ble det lagt vekt på internasjonal publisering, som favoriserer forskning på mikrodata, mens den makro- og modellbaserte forskningen som etterspørres av Finansdepartementet, partene i arbeidslivet, Stortinget og allmennheten for øvrig, blir skadelidende.

• I redegjørelsen fra Siv Jensen fredag går det fram at Finansdepartementet allerede i mars i år advarte mot større endringer som omfattes av Statistikkutvalgets arbeid. Samtidig understreker departementet at SSB må sikre «at kvaliteten på leveransene til Stortinget og departementene, herunder de som lages i henhold til modellkontraktene», ikke svekkes som følge av omorganiseringer. Departementet mener SSB-sjefen ikke har fulgt opp dette i tilstrekkelig grad, noe som førte til at Siv Jensen til slutt erklærte at Meyer ikke hadde hennes tillit. I stedet for å trekke seg valgte Meyer å kjøre saken med pauker og basuner, inkludert innleie av buldreadvokaten Dag Steinfeld. Det sto henne selvfølgelig fritt, men bekreftet at tida nå var moden for å forlate stillingen som leder for Statistisk sentralbyrå.

Tirsdag 16. januar 2018
Sps Trygve Slagsvold Vedum har sagt at de tre samarbeidspartiene, Venstre, Høyre og Frp, får fram det verste hos hverandre. Det er kanskje ikke helt presist, men når det kommer til sentralisering, kommersialisering av...
Mandag 15. januar 2018
• Mange medlemmer i politiske ungdomspartier er svært unge, og flere ungdomspartier har ingen nedre aldersgrense. Er du under 15 år, må foreldrene akseptere medlemskapet, men etter fylte 15 bestemmer ungdommene selv. Det er derfor på sin...
Lørdag 13. januar 2018
• Nå raser det inn med nye saker om uakseptabel oppførsel i kjølvannet av #metoo-kampanjen. I går trakk en fylkesordfører i Hedmark fra Senterpartiet seg, Frps parlamentariske nestleder har gjort det samme, og en framtredende politiker i...
Fredag 12. januar 2018
• Stortingets høring om Christine Meyers avgang som SSB-direktør ble avholdt onsdag, og med det bør saken være avsluttet. Finansdepartementet bør likevel trekke noen lærdommer av hvordan styringsdialogen har fungert. Finansminister Siv...
Torsdag 11. januar 2018
• VG hadde i går en gjennomgang av hvilke sykehus i Norge som gir hjerneinnfarktrammede raskest hjelp, basert på 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister. Ved slag er det som kjent av svært stor betydning at pasientene kommer raskest...
Onsdag 10. januar 2018
• I dag er det duket for høring om Statistisk sentralbyrå (SSB) på Stortinget. Aftenpostens Trine Eilertsen skriver i den forbindelse at dette handler om uavhengigheten til den nasjonale statistikkprodusenten. Espen Søbye, som selv er ansatt...
Tirsdag 9. januar 2018
• Så var det altså ikke bare navnet – OsloMet – det handlet om når Høgskolen i Oslo og Akershus nå får universitetsstatus, men om en mer dyptgripende engelskspråklig vending. I dagens avis går det fram at rektor Curt Rice ikke lenger vil...
Mandag 8. januar 2018
• Utsendinger fra Nord-Korea og Sør-Korea skal i morgen møtes til høynivåsamtaler for første gang på over to år. Møtet skjer i grensebyen Panmunjom og skal handle om OL som arrangeres i Sør-Korea i februar, samt andre temaer. I sin...
Lørdag 6. januar 2018
• Greenpeace og Natur og Ungdom tapte rettssaken mot staten om 23. konsesjonsrunde for oljeleting i Barentshavet var i strid med Grunnloven. Samtidig avviste Oslo tingrett statens primære påstand om at første ledd i §112 i Grunnloven, den...
Fredag 5. januar 2018
• I Eftas overvåkingsorgan, Esa, sitter det 60 folk som nærmest har til hovedoppgave å overvåke Norge og sørge for EU-tilpasning og liberalisering. Arbeidet overfor Norge drives betydelig mer iherdig enn det som foregår i EU-området for...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk