Mandag 13. november 2017
Varsko: Petter Slaatrem Titland, daglig leder i Attac Norge, er glad for den nye personvernforordningen som innføres over hele Europa i mai, men frykter at Tisa-avtalen vil veie tyngre. Foto: Tom Henning Bratlie
Handelsavtaler kan trumfe gode intensjoner i EUs nye personvernlov, advarer Attac:
Kan ofre personvern
EUs personvern­lov er godt nytt for den enkeltes personvern, sier Attac-leder Petter S. Titland. Men han frykter at Tisa-avtalen kan komme i veien for loven.

kamp om Personvernet

I det digitale markedet er du ikke lenger bare en kunde, du er også en vare.

Med smart­telefonene våre bruker vi karttjenester, sender meldinger, tar bilder, bestiller bøker – og med det etterlater vi oss en strøm av personlige opplysninger hver eneste dag.

Informasjonen vi legger igjen, er ettertraktet. Selskaper som Google, Facebook og Amazon kappes om å få de beste dataene. De bruker dem som råmateriale til å skreddersy sine algoritmer og tilpasse markedsføringen og til å utvikle kunstig intelligens.

Fakta

EUs personvernlov:

• I en serie ser Klassekampen på konsekvensene av EUs nye personvernforordning.

• General Data Protection Regulation (GDPR) er en EU-lov som skal styrke og harmonisere personvernet i hele EU.

• At GDPR er en forordning, betyr at den er en inngripende lov som er ferdig behandlet i EU-systemet.

• Den trer i kraft 25. mai 2018 over hele Europa.

Internasjonale avtaler

Men med EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), helles kaldt vann i blodet på de internasjonale selskapene som lever av dataene din. Når den trer i kraft om fem måneder, vil enkeltindividet i Europa få større rettigheter til å styre den personlige informasjonen selskapene samler inn.

Hver borger i Europa vil både kunne kreve innsyn hos selskapene som har informasjon om den enkelte, og få dataen korrigert eller slettet. Selskapene som misligholder det nye regelverket, vil straffes med klekkelige bøter.

Det er mange grunner til å være svært glad for denne loven, sier Attacs leder Petter S. Titland. Men to små setninger i forordningens 88 sider lange lovtekst bekymrer ham.

«Strømmen av personopplysninger til og fra stater utenfor Unionen og internasjonale organisasjoner er nødvendig for å kunne utvide internasjonal handel og internasjonalt samarbeid», står det i ett av punktene i avtalen.

I neste punkt gjøres det klart at forordningen ikke berører internasjonale avtaler mellom EU og andre stater.

Det kan bety at Tisa-avtalen, som er under forhandling mellom 50 medlemmer av Verdens handelsorganisasjon (WTO), deriblant Norge, kan rykke teppet under beina EU-avtalen står på.

– Forordningen sier på den ene sida at all registrering av data må skje i samsvar med GDPR, men på den andre sida åpner den for at det er lov, sier Titland.

Forhandlingene i Tisa-avtalen er unntatt offentligheten, men de lekkasjene som så langt er kommet, tyder på at det særlig er spørsmålet om personvern som det står strid om, forteller Titland. Avtalen vil trolig ha et eget kapittel om e-handel, og det er stor avstand i spørsmålene om personvern for den store dataflyten det legges opp til.

– I disse forhandlingene jobber særlig USA hardt for større frislipp av data. Og også i Europa er det krefter som ønsker seg større frislipp. Det er ikke lenge siden Business Europe, NHOs moderorganisasjon i Europa, sendte et brev til Tisa-partene, hvor de oppfordret til å bli enige.

I desember skal WTO-landene samles til et toppmøte, og det er ventet at personvern og global dataflyt vil komme høyt oppe på dagsorden, sier Titland.

Europakommisjonen styrer

Attac-lederen peker også på at håndteringen av handels­avtaler ligger høyt oppe i EU-systemet.

– I EU er det Europa­kommisjonen som forhandler fram handelsavtaler og som er det utøvende organet innen unionen. Dét bekymrer oss også – én del av EU som er opptatt av personvern har jobbet fram GDPR, mens det er Europakommisjonen som har siste ord i saken. De er mest opptatt av handelsavtalene, sier Titland.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Lørdag 18. november 2017
Ansatte i akademia får ingen spørsmål om seksuell trakassering i arbeids­miljøundersøkelse. Det kan bidra til at slike saker går under radaren, frykter fagforeningsleder Ellen Dalen.
Fredag 17. november 2017
For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo som følge av seksuell trakassering. Dekanen vil heller «se framover» enn å granske saken.
Torsdag 16. november 2017
Midlertidig ansatte er mer utsatt for seksuell trakassering enn faste, viser rapport. I NRK opplever klubbleder Richard Aune at det spesielt er vikarene som vegrer seg for å melde fra.
Onsdag 15. november 2017
«Smålig.» «Kulturfiendtlig.» Det er noen av reaksjonene på at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke vil dele ut et eneste stats­stipend i år.
Tirsdag 14. november 2017
I september i år hadde ikke VG og Dagbladet en eneste kunstanmeldelse på trykk. – Det svekker refleksjonen rundt kunst, advarer Hilde Tørdal i Norske Billedkunstnere.
Mandag 13. november 2017
EUs personvern­lov er godt nytt for den enkeltes personvern, sier Attac-leder Petter S. Titland. Men han frykter at Tisa-avtalen kan komme i veien for loven.
Lørdag 11. november 2017
Antallet anmeldelser i norske aviser er mer enn halvert på ti år. – Et demokratisk problem, mener lederen av Kritikerlaget.
Fredag 10. november 2017
I en ny søknad foreslår arkitektfirmaet Snøhetta en rekke endringer for å få det omdiskuterte prosjektet «A House to Die In» godkjent. Byantikvaren i Oslo er positiv til endringene.
Torsdag 9. november 2017
EUs nye regelverk for personvern vil gi Datatilsynet tilgang til intern informasjon i redaksjonene. Det kan føre til at kilder blåses, varsler presseorganisasjonene.
Onsdag 8. november 2017
Videooverføring av teater er ikke nevnt med ett ord i regjeringens kultur­budsjett. – Vi er dramatisk akterutseilt, sier Riksteatrets sjef Tom Remlov.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk