Klassekampen.no
Tirsdag 7. november 2017
Selvmordsangrep: Afghanske menn gravlegger ofre for et selvmordsangrep rettet mot sjiamuslimer i den afghanske hovedstaden Kabul. 39 ble drept og minst 41 skadd i angrepet 21. oktober i år. FOTO: Rahmat Gul, AP/NTB scanpix
Uklart om hasteavgjørelse om returer til Afghanistan:
Lever utrygt
Stein Erik Lauvås (Ap)
RETUR: Flere rapporter peker på en alvorlig forverring av sikkerheten i den afghanske hovedstaden. Snart skal Stor­tinget stemme over et forslag om å fryse tvangsreturer til Kabul.

asyl

Kabul regnes som trygt. Det er derfor Norge returnerer så mange dit. Siden Norge inngikk en returavtale med Afghanistan i 2005, har Norge tvangsreturnert nærmere 2000 afghanere til den afghanske hovedstaden.

De fleste av dem er opprinnelig fra en annen provins i det krigsherjede landet. Når de returneres til Kabul, er det fordi Norge vurderer sikkerhetssituasjonen der som bedre enn i de andre provinsene, og at de regner med at afghanske myndigheter er i stand til å beskytte borgerne sine mot forfølgelse av ikke-statlige aktører i den afghanske hovedstaden.

Nå peker flere rapporter på at situasjonen i Kabul er kraftig forverret, og at afghanske myndigheter ikke er i stand til å beskytte sine egne borgere.

FN-organet Unama, som overvåker antall drepte og skadde sivile, peker i sin siste kvartalsrapport fra 12. oktober ut Kabul som en av de fem dødeligste provinsene for sivile.

I juni konkluderte samme organ at Kabul var den provinsen i Afghanistan med høyest antall drepte eller skadde sivile.

Også den norske utlendingsforvaltningens eget organ for landinformasjon Landinfo konkluderer med en signifikant forverring av sikkerheten i Kabul.

I deres siste rapport fra 29. september i år heter det: «Det har i Kabul provins vært en signifikant økning på 26 prosent i antall sivile ofre (drepte og skadde) i første halvår 2017 sammenlignet med foregående år. (...) komplekse angrep og selvmordsangrep tar flest liv i Kabul by.»

Fakta:

Afghanske asylsøkere:

• I 2015 fikk 82 prosent av afghanske asylsøkere innvilget opphold i Norge.

• I 2016 ble innvilgelsesprosenten redusert til 28. Nå er den 25 prosent.

• Også i andre europeiske land har færre afghanske asylsøkere fått innvilget oppholdstillatelse. I 2015 fikk 58 prosent av afghanske asylsøkere opphold i EU. Nå er innvilgelsesprosenten i EU 31 prosent.

• Norge er alene i Europa om å ha fjernet rimelighetsvilkåret knyttet til internflukt. Det bryter trolig med våre folkerettslige forpliktelser.

Kilde: Norsk organisasjon for asylsøkere og EASO – EUs asylbyrå

Kaos rundt frysforslag

I dag fremmer SV sammen med Rødt og MDG et forslag om frys i returene til Afghanistan.

Klassekampen har tidligere skrevet at forslaget om «retur­frys» kan stemmes over torsdag denne uka, men avgjørelsen kan komme allerede i dag eller i morgen.

– Stortinget har avlyst møtet på torsdag. Så det blir stemt over allerede tirsdag eller ved møtets slutt onsdag, sier Lars Haltbrekken (SV) til Klassekampen. ABC nyheter meldte imidlertid i går at avgjørelsen kan bli utsatt til tirsdag neste uke.

Til sammen er 201 personer tvangsreturnert til Afghanistan så langt i år. Det inkluderer voksne og barn. Hittil i år er ti ungdommer som har hatt midlertidig opphold i Norge, blitt tvangsreturnert til Afghanistan.

Seks av dem ble sendt ut i oktober. De såkalte «oktoberbarna» er 130 afghanske asylsøkere som kom til Norge i 2015 og fikk midlertidig opphold fram til 18-årsdagen. Når de i løpet av høsten fyller 18 år, kan de returneres til Afghanistan.

SV krever akutt returfrys til Afghanistan fordi de frykter at alle de afghanske ungdommene vil være ute av landet før Stortinget rekker å behandle om tilbakesendingene skal stoppes.

Ap er i tenkeboksen

For at forslaget om returfrys skal få gjennomslag, er det avgjørende at Arbeiderpartiet støtter forslaget.

Et gryende asylopprør i partiet presser på, men ifølge Dagbladet vil partiet vente med å ta stilling til de har fått en redegjørelse fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide om sikkerhetssituasjonen.

Det må i så fall skje raskt dersom de skal være med på en avstemningen allerede i dag eller i morgen.

– Jeg har ingen kommentar. Nå må vi samle armer og bein. Vi må først få oversikt over hvilken måte de har tenkt å stable sakene i Stortinget på, sier Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Stein Erik Lauvås.

– Vil dere vente med en avgjørelse i returspørsmålet til dere har fått en redegjørelse fra utenriksministeren?

– Jeg har ingen kommentar til det før vi har fått en oversikt over behandlingsmåten, gjentar Lauvås til Klassekampen da vi snakket med ham i går ettermiddag.

Europas strengeste

Amnesty International har en kampanje der de legger press på norske myndigheter for å stanse returene.

En ny Amnesty-rapport peker ut Norge som det landet i Europa som tvangsreturnerer flest. Fram til 2015 var innvilgelsesprosenten for afghanske asylsøkere høyere i Norge enn for andre europeiske land. I 2016 ble det motsatt.

Det skyldtes at UDI endret sin sikkerhetsvurderingen av landet samtidig som rimelighetsvilkåret for internflukt ble fjernet.

Dette til sammen førte til en dramatisk økning i avslag for sårbare grupper som enslige mindreårige, barnefamilier og syke. Nå er det kun 25 prosent av afghanske asylsøkere som får innvilget opphold i Norge mot 82 i 2015.

aseb@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 28. november 2017 kl. 10.12