Klassekampen.no
Tirsdag 7. november 2017
Nye krav

utdanning

I et lite oppslag i Klassekampen 4. november, om at det fra 2019 er innført krav om 3 i matematikk og norsk for opptak til sykepleie, vises det til en konsekvensanalyse foretatt av Samordna opptak. Her sies det at hver femte søker ikke hadde kommet inn dersom kravet hadde vært gjort gjeldende i 2016. Det er sikkert riktig. Men når det så hevdes at «det kan bli utfordrende for enkelte studiesteder å rekruttere», stusser jeg.

De siste to årene har det vært cirka 23.000 kvalifiserte søkere til snaue 5000 studieplasser; cirka 13.000 har vært såkalte ‘kvalifiserte førstevalgsøkere’. Om hver femte søker ikke lenger er kvalifisert, har man likevel cirka fire eller to kvalifiserte søkere per studieplass, avhengig av hvilket søkertall man legger til grunn.

Selvfølgelig vil ikke dette gjelde alle studiesteder. Men skulle det oppstå problemer med rekruttering for eksempel i Hammerfest eller Harstad, kunne man innføre «hjemreisestipend», som sikret at søkere som måtte flytte langt unna hjemstedet for å studere, fikk dekket reisen hjem til jul og sommerferie.

Jeg vet ikke hvor berettiget kravet om 3 i norsk er. Etter mitt skjønn bør man ha færrest mulig slike opptakskrav, for å motvirke at utdanningen får et negativt stempel – det får den lett når det kreves 3 av sykepleiere og 4 av lærere. Men i sykepleiefaget medikamentlære, hvor man skal beregne hvor mye medisin pasienter skal få, stryker sykepleiestudentene som fluer. Når man har overflod av søkere, virker det klokt å begrense opptaket til dem som har dokumentert visse ferdigheter i matematikk.

k.o.jordell@iped.uio.no

Artikkelen er oppdatert: 28. november 2017 kl. 10.19