Klassekampen.no
Tirsdag 7. november 2017
Våpen til Emirata

Våpeneksport

I 1991 fann eg enno varme tomhylser etter norskprodusert fleirbruksammunisjon kaliber 12.7 mm i ei veggrøft i Sør-Libanon, avfyrde frå ein israelsk tank mot ein terroristmistenkt sivil bil. Det heile var ei mistyding. I bilen sat to fredelege drusarar på veg til kjenningar. I den blodstenka grøfta drog den eldste sitt siste sukk med venstre arm og skulder avskotne. Den andre av i live, men hadde fått rive vekk eit stort stykke av halsen og kjeven. Strupehovudet låg ope i krateret. Då samanhengen gjekk opp for den unge soldaten som fyrde av salva, måtte han hindrast i å ta sitt eige liv.

Denne og liknande «episodar» under til saman nær tre års FN-teneste i utlandet har skjerpt merksemda både på norsk våpeneksport og etter kvart òg Noreg si militæroffensive rolle i utlandet. Difor skvatt eg då eg 6. november i Dagbladet si nettavis las artikkelen «Krigsprofitt foran våpenetikk» av Tuva Krogh Witskjold. Dernest leita eg opp Line Fransson sin artikkel tre dagar før i same avis. Av begge framgår at Noreg sidan i fjor har firdobla eksporten av militært A-materiell til Dei sameinte arabiske emirata til no 100 millionar kroner, og at UD reknar Midtausten som ein framveksande potensiell marknad.

Saman med Saudi-Arabia er Emirata aktivt med som eine parten i den grufulle krigen i Jemen. At Noreg forsyner denne alliansen med skarpt militært materiell er uhyrleg. Endå verre blir det når Utanriksdepartementet i same rennet hevdar at det norske kontrollverket er omfattande og strengt, og opplyser at Stortinget kvart år får ope oversyn over våpeneksporten.

Etter mitt beste skjønn strir denne handelen tvert mot den såkalla ATT-konvensjonen, som Noreg har signert. Men saka må ikkje hamna i boksen for formaljuridisk retorikk. Her hjelper det heller ikkje å uttrykkja vonbrot, oppmoda om endring, be om ei ny politisk utgreiing eller prøva å teia saka i hel. Dette er politikk av første rang. Stoggar ikkje regjeringa straks denne handelen, bør Stortinget ta mot til seg og fremja mistillitsvotum.

v-lehma@online.no

Artikkelen er oppdatert: 28. november 2017 kl. 10.19