Tirsdag 31. oktober 2017
Luther 500 år

• I dag er det 500 år siden Martin Luther (1483–1546) utfordret den katolske kirka med sine 95 teser mot avlatshandelen. Mange spør seg hvorfor dette jubileet er verdt å markere i dag, ikke minst fordi Luther verken kan karakteriseres som progressiv eller demokrat. I møtet med samtidas bondeopprør appellerte Luther til fyrstene om å slå det brutalt ned, og hans karakteristikker av jødene var ikke mindre grusomme. I den katolske kirka hevdes det fremdeles med styrke at Luthers lære førte til en svekkelse av kirka som åpnet veien for absolutismen, der all makt var samlet i kongens hender. I mange land var reformasjonen en bevegelse nedenfra, men i Norge kom den som et militært diktat. Da erkebiskopen i Norge, Olav Engelbrektsson, flyktet fra Steinvikholm på Skatval i 1537, symboliserte det nederlaget for selvstendighetsstrevet. Reformasjonen seiret, og Norge ble et lydrike under Danmark. Det er liten tvil om at Luthers lære bidro å legitimere dette og eneveldet som ble innført i 1660.

• Men den lutherske reformasjonen seiret. Det er ikke mulig å ta noen omkamp om dette historiske faktum i dag. I første omgang betydde det et tilbakeslag for norsk selvstendighet, men reformasjonen skapte også et nytt forhold mellom menneskene og Gud. Luther førte til en folkeliggjøring av det religiøse ved at helligheten ble flyttet over i det verdslige – til menighetene. Da haugianerne dukket opp på begynnelsen av 1800-tallet, var det med grunnlag i en luthersk religionsforståelse. De talte presteskapet midt imot og inspirerte lekfolket til lesning og selvorganisering. Denne myndiggjøringen av folket fikk politiske følger, både for bondebevegelsen og arbeiderbevegelsen. Historien er ikke rettlinjet, og resultatet av store omveltninger virker lenge etter at de er gjennomført – på måter som ikke var tilsiktet av aktørene selv. I ettertid er det likevel lett å se at reformasjonen ga impulser til folkelig organisering og et frigjøringsprosjekt som bygger på at alle mennesker har samme verdi uavhengig av sosial stand. Det er også historien om hvordan Norge ble Norge. Derfor er 500-årsdagen for den lutherske reformasjonen vel verdt å markere.

Artikkelen er oppdatert: 31. oktober 2017 kl. 08.52
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk