Torsdag 19. oktober 2017
Klager: Lars Haukeland i LPO Arkitekter.
• Fire av i alt sju deltakere klager på Statsbygg • Regningen kan komme opp mot 100 millioner kroner
Fikk vinneroppskriften
Undersak

– Ingen dårlig taper

Arkitekt Lars Haukeland i LPO Arkitekter er talsperson for Team G8+, som står bak den første og mest omfattende klagen som er overlevert Statsbygg. Han er glad for at det nå er flere enn hans eget arkitektfirma som har klaget.

– Vi har ikke klaget fordi vi er en dårlig taper, men fordi vi mener Statsbygg har begått alvorlige feil i prosessen. Når flere av deltakerne klager, løftes denne saken opp på et plan der den hører hjemme. Offentlige anskaffelser, ikke minst i denne størrelsesorden, skal gå riktig for seg, sier Haukeland.

Han forteller at det er første gang at LPO Arkitekter klager på behandlingen i en plan- og designkonkurranse. Da vinneren av arkitektkonkurransen ble kåret 27. september, stusset Haukeland over juryens begrunnelse og vekten som ble tillagt utformingen av et ikonbygg på det såkalte Felt A. Det var den utløsende årsaken til at Team G8+ ba om innsyn i samtlige dokumenter som vedrørte hele prosessen. Han ble svært overrasket da han oppdaget at Statsbygg og representanter fra Team Urbis også hadde tegnet en skisse med et ikonbygg på Felt A allerede i 2015 i forbindelse med reguleringsplanen.

– Etter vår mening er det en helt klar likhet mellom skissene og omtalen av dette ikonbygget i forarbeidet til reguleringsplanen, og det forslaget som Team Urbis seinere leverte i plan- og designkonkurransen. Dette ikonbygget ble diskutert på et tidlig stadium av de samme folkene som seinere satt i juryen og bedømte oss, sier han.

Dersom klagen fører fram, er prosjektgruppa hans ifølge det innleverte tilbudet forpliktet til å overta slik at det nye regjeringskvartalet kan stå ferdig i 2027 som planlagt.

– Vi har tillit til at Statsbygg behandler klagen på en ordentlig måte, sier han.

Ikon: Statsbygg ga bort «gullformelen» for å vinne arkitektkonkurransen om nytt regjeringsbygg allerede i 2015, hevder klagerne. «Gullformelen» var hvordan Statsbygg så for seg et ikonbygg på Felt A, som kunne egne seg som nytt utenriksdepartement. 8Illustrasjon: Team Urbis
Fire av de sju arkitektgruppene som deltok i konkurransen om å tegne nytt regjeringskvartal har klaget på Statsbygg. De mener gruppen som vant anbudet fikk vinneroppskriften allerede i 2015.

Arkitektur

– Prosessen med å utforme et nytt regjeringskvartal viser seg å ha vært avtalt spill. Dette er rett og slett uhederlig, og hvis ikke Statsbygg forstår at de har begått en grov feil, vil det miste all sin troverdighet. Jeg blir opprørt av å tenke på dette, rett og slett.

Den ramsalte kritikken av landets største byggherre kommer fra Niels Torp, en av landets mest erfarne og meritterte arkitekter.

Mandag ble det kjent at prosjektgruppen som kom på andreplass i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal, Team G8+, har levert inn klage på Statsbygg for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser og med anklager om inhabilitet. Før klagefristen gikk ut klokka 12.00 samme dag, hadde Torp Arkitekter og to andre deltakere i arkitektkonkurransen også levert inn klage. De andre to klagene kommer fra Team R med Lund Hagem Arkitekter og R25 med Dyrvik Arkitekter.

Det som er omtalt som norgeshistoriens største byggeprosjekt, kan nå å ende opp som en av de største skandalene i nyere arkitekturhistorie, som til slutt kan havne i retten for å bli endelig avgjort.

Anført av Team G8+ mener klagerne at Statsbygg har gitt arkitekter som jobbet for vinneren Team Urbis avgjørende informasjon om hvordan regjeringskvartalet burde utformes, uten at denne informasjonen ble delt med de andre.

Fakta

Regjeringskvartalet:

• Terrorangrepet 22. juli 2011 førte til omfattende skader på bygningene i regjerings­kvartalet.

• I fjor sommer inviterte Statsbygg sju arkitektgrupper til en begrenset plan- og designkonkurranse.

• 23. mai presenterte Statsbygg de sju forslagene.

• En jury kåret først to finalister, «Adapt» av Team Urbis og «Lysning» av av Team G8+.

• Etter forhandlinger med Statsbygg ble Team Urbis utropt til vinner 27. september.

Ville ha «ikonbygg»

Team G8+ har engasjert Inger Roll-Matthiesen i advokatfirmaet Schjødt til å skrive klagen. I den 23 sider lange klagen framgår det at et av arkitektfirmaene som står bak vinnerprosjektet også var engasjert av Statsbygg som konsulent da reguleringsplanen skulle utarbeides i 2015.

Sammen med representanter fra Statsbygg deltok arkitektene fra Nordic–Office of Architecture i interne diskusjoner om hvordan regjeringskvartalet best kunne utformes.

Samme år ble det arrangert to workshops og flere møter, der det ble det klart at Statsbygg hadde noen klare ønsker for det såkalte Felt A i det nye regjeringskvartalet. Dette er området øst for regjeringsbygningen og som vil bli fristilt når den omdiskuterte Y-blokka er revet.

Blant annet framgår det i referatet fra det ene arbeidsseminaret at Statsbygg ønsket et «ikonbygg» på felt A, som kunne bli et hovedgrep for utformingen av det nye regjeringskvartalet og framstå som en moderne kontrast til Erling Viksjøs høyblokk fra 1959 og høyesterettsbygningen fra 1904.

– Mistet troverdighet

Niels Torp reagerer sterkt på at Statsbygg la slike føringer for prosjektet allerede under forarbeidet til reguleringsplanen, uten at det ble opplyst i konkurransegrunnlaget for plan- og designkonkurransen. I det såkalte konkurranseprogrammet står det et lite avsnitt om krav til arkitektonisk utforming, men ingenting er nevnt om Felt A eller at Statsbygg tidligere hadde lagt til grunn at denne tomta burde få et ikonbygg med en særskilt betydning.

– Konkurransen har fullstendig mistet sin troverdighet ved at disse opplysningene ikke ble delt. Dette er en type samrøre, hvor Statsbygg også sitter på begge sider av bordet når oppdraget skal tildeles, sier Torp.

Han viser til en annen vesentlig innvending mot Statsbyggs håndtering av konkurransen: Først deltok to av Statsbyggs medarbeidere i forarbeidet med reguleringsplanene sammen med Nordic–Office of architecture, hvor flere vesentlige premisser for konkurransen ble lagt. Seinere ble de samme Statsbygg-ansatte plassert i juryen som kåret Team Urbis til vinner med forslaget Adapt.

Tillagt vekt av juryen

I juryens begrunnelse framgår det tydelig at deltakernes foreslåtte løsninger for Felt A har vært av stor betydning for utfallet. Mens vinnerforslaget Adapts løsning med et høyt ikonbygg blir omtalt som et «tiltalende konseptuelt grep» og «et riktig og spennende grep» i samspill med de historiske bygningene rundt, får Team G8+ kritikk for en løsning som ikke skiller seg ut fra de andre kontorbyggene: «Juryen finner imidlertid at utforming og plassering av bebyggelsen i felt A har en for anonym karakter sammenliknet med Adapt.»

Niels Torp reagerer kraftig på opplysningene som framkommer i referatene fra arbeidet med reguleringsplanene i 2015. Han mener de i realiteten medførte at hans forslag var dømt til å mislykkes.

– Vi valgte en helt annen løsning ved å ikke bebygge Felt A i det hele tatt, annet enn med en mindre paviljong. Dette fordi vi mente et stort bygg på denne tomta ville føre til at hele plassen bak mot Hammersborg ville havne i skyggen og at et stort bygg klint inntil Høyblokka ville ødelegge for dennes monumentalitet. I realiteten har alt arbeidet vi har nedlagt vært bortkastet helt fra start, sier Torp.

Statsbygg svarer

Kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg ønsker ikke å svare på de konkrete anklagene som framkommer i klagene fra fire av de sju deltakerne i plan- og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

– Først må vi sette oss inn i klagematerialet på en grundig og redelig måte. Å klage er en rett alle har i slike saker med offentlige anskaffelser, sier Aschim.

– Har det skjedd tidligere at flere av deltakerne i en slik konkurranse har klaget?

– Nei, dette første gangen dette skjer i en plan- og designkonkurranse i min tid i Statsbygg. Dette er også det største byggeprosjektet vi har ledet noensinne. At vi mottar flere klager er ingen hyggelig situasjon, men det er en del av spillereglene som vi er godt kjent med, sier hun.

Aschim vet ikke hvor lang tid det vil ta å behandle klagene, annet enn at arbeidet med dette allerede er begynt. Dersom Statsbygg kommer fram til at klagerne ikke får medhold eller ikke blir enige på annen måte, kan neste skritt bli rettssak.

– Det er umulig å si hva utfallet blir av dette, i så fall blir det rein spekulasjon, sier Hege Njaa Aschim.

Hver av de sju deltakerne har mottatt 1,6 millioner kroner i vederlag fra Statsbygg for å delta i konkurransen. Men utgiftene er langt høyere og kan utgjøre alt mellom fem og ti ganger mer, etter det Klassekampen har kjennskap til.

Dersom konflikten skulle ende med at klagerne får medhold og eventuelt også erstatning for sine faktiske kostnader, kan det totale beløpet dermed bli et tresifret antall millioner kroner.

jonas.braekke@klassekampen.no

Lørdag 20. januar 2018
Historien som har skapt forsider om Trine Skei Grande denne uka, skulle aldri blitt viderebragt i seriøse medier, mener forfatter Linn Stalsberg.
Fredag 19. januar 2018
VED VEIS ENDE
Fredag 19. januar 2018
Regjeringen vil bevare Nasjonalgalleriet. Nå mener kunsteksperter at Nasjonalmuseet må gjenoppta dialogen med Stein Erik Hagen om Canica-samlingen.
Torsdag 18. januar 2018
Aftenposten og VG viet i går forsidene til en sak basert på rykter om Venstre-leder Trine Skei Grande. – Noe nytt, mener medieviter Gunn Enli.
Onsdag 17. januar 2018
Tore Renberg har aldri deltatt på møter i Forfatter­foreningen. Poet Endre Ruset meldte seg ut i protest. Debatten om medlemskriteriene i forfatternes organisasjon fortsetter.
Tirsdag 16. januar 2018
Regjeringen vil bevare Nasjonal­galleriet som visningssted for kunst. Arkitekt Fredrik Torp mener bygget bør vies til eldre kunst.
Mandag 15. januar 2018
Kunsthøgskolen i Oslo er preget av fryktkultur og usunne maktforhold, sier tidligere student Inés Belli. Hun mener yrkesetikk må inn i alle kunstfagene.
Lørdag 13. januar 2018
I dag er det stiftelsesmøte for den nye forfatterforeningen Norske forfattere. Initiativtaker Jan Ove Ekeberg varsler at de vil kreve en del av vederlagsmidlene fra bibliotekutlån.
Fredag 12. januar 2018
Kjønnsperspektiver er nesten fraværende på jusstudiet i Oslo, viser en ny rapport. Vold mot kvinner er blant temaene som ikke står på pensum.
Torsdag 11. januar 2018
Flere aktører i kulturlivet håper Venstre-leder Trine Skei Grande blir ny kulturminister. Også opposisjonen tror at en Venstre-statsråd vil gi bedre kår for kulturlivet.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk