Klassekampen.no
Lørdag 14. oktober 2017
Ravnens hevn

Vi har lenge visst at det foregår ravnestreker rundt om på golfbanene i Norge, og her forleden ble det meldt i NRK at Alta golfklubb har blitt tvunget til å stenge deler av banen fordi ravnen hittil i år har stjålet 8000 golfballer. Klubben har ikke baller til å fortsette. De påstår de har prøvd alt; de har smurt inn ballene sine med salmiakk, farget dem gule og prøvd å komme ravnen i forkjøpet, men det hjelper ikke. Ravnene er for utspekulerte, og det meldes fra Alta at de vurderer å sette opp feller eller skyte disse lekne fuglene!

Det er her jeg vil rope et varsko og advare Alta golfklubb. Ravnen var Odins fugler, de var hans krigskorrespondenter. Hugin og Munin, tanken og minnet, dro hver dag ut i verden for å se og høre siste nytt. De meldte om kriger og trusler.

Fuglene kan bli opptil 50 år gamle og de er smarte, og de er ført og fremst dødens fugl. Den er en feigdefugl som varsler om død. I hele Europa hersket det en forestilling om at hvis ravnen fløy over et hus mens den skrek, var det liksangen for en av beboerne. Og hvis det ble observert masseansamlinger av ravn, som vi hører fra Alta, var det et tegn på at store ulykker, som krig, oversvømmelser eller annet mannefall, var i kjømda. Det er ikke helt sikkert dette er dødsdommen over golfsporten i Alta, men de må være varsomme med hva de gjør.

I gamle bygdebøker heter det, blant annet fra Mandal: « Skyder eller røver man Ravnen, vil det bli hevnet inden et Aar», og Landstad skriver fra Telemark : «Men skyde den tør Ingen gjøre, det volder en stor Ulykke.» Det var direkte syndig å skyte den, og skytteren kunne i fremtiden se bort fra enhver lykke.

Hva kan da disse golferne gjøre? De må lære av hvordan folk i århundrer har forholdt seg til ravnen. Svale Solheim sier i kommentarene til ei folkevise: «Når lever og lunge er nemde her i samanheng med ramnen, så kjem det seg av at dei fra gamalt gav ramnen noko av innmaten: milten, ramnesteika, dei kalla, eller noko av lunga og levra.» Storaker slår også fast at «under slagtning er det almindlig Sædvane at kaste Milten (…) til Fuglene (…) alminneligt heder den Ravne-Stegen.» Både i Sverige og Norge var det skikk å gi litt av slaktet til ravnen.

Et forslag fra undertegnede er at hvis golfspillerne etter at de har avsluttet måltidene i restauranten, bærer ut litt av steika og plasserer maten et stykke unna golfbanen, er det et håp om at de på alle vis berger ballene sine.

arngeir.berg@nesbru.vgs.no

Artikkelen er oppdatert: 20. november 2017 kl. 13.36