Lørdag 14. oktober 2017
– uholdbart: Hilde Tørdal, styreleder i Norske billedkunstnere, mener det vil føre til en maktkonsentrasjon når regjeringen fratar kunstnerorganisasjonene mandatet til å oppnevne komiteene som deler ut kunstnerstipend.
Regjeringen vil frata kunstnerorganisasjonene mandatet til å oppnevne medlemmer til stipendkomiteene:
Tar makt fra kunstnerne
Undersak

– Ikke stor forskjell

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 flyttes oppnevningsmandatet for stipendkomiteene fra kunstnerorganisasjonene til Kulturrådet. Det har skapt reaksjoner i flere av kunstnerorganisasjonene. Til Klassekampen omtaler Hilde Tørdal i Norske billedkunstnere det som en maktkonsentrasjon. Det avviser Kulturdepartemantet.

«Dette handler om å organisere arbeidet i ordnede former, og har ikke noe med maktkonsentrasjon å gjøre. Stipendkomiteene gjør et oppdrag for staten, ved å innstille kandidater til å motta statens kunstnerstipend», skriver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i en e-post via sin kommunikasjonsavdeling.

– Kunstnerorganisasjonene frykter at man ved å ta fra dem dette mandatet i ytterste konsekvens risikerer å få komiteer der kunstnerne er erstattet av næringsaktører. Hva vil dere gjøre for å sikre sterke kunstfaglige komiteer?

«Det er ikke så mye å frykte her. Kunstnerorganisasjonene skal heretter innstille de samme kandidatene som de i dag oppnevner. Det er ikke store forskjellen, men har en ryddigere form fordi de gjør et oppdrag for staten. Så har Utvalget for statens kunstnerstipend ønsket å kunne oppnevne tilleggskandidater for eventuelt å utfylle kompetanse.»

I regjeringens budsjettforslag får ikke kunstnerorganisasjonene oppnevne komiteene som deler ut kunstner­stipend. – Krakelering av makts­predningen, mener Hilde Tørdal i Norske billedkunstnere.

KULTUR

Da regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 ble lagt fram på torsdag, var styreleder Hilde Tørdal i Norske billedkunstnere blant dem som satt klar med lesebrillene. Først kom skuffelsen over at budsjettet ikke inneholdt et tredje løft i lønnsreformen for kunstnerstipendene. Deretter var det en liten setning på side 45 som fanget hennes oppmerksomhet.

Der foreslår regjeringen å frata kunstnerorganisasjonene retten til å bestemme hvem som skal sitte i de 24 komiteene som deler ut kunstnerstipender. I stedet skal oppnevningen av komiteene nå foretas av Utvalget for statens kunstnerstipend. Det består av fem medlemmer, hvorav tre er utnevnt direkte av Kulturdepartementet. De to andre er utnevnt av Kunstnernettverket.

– Det er uholdbart at Kulturdepartementet vil ta ansvaret for å oppnevne komiteen for tildeling av statens kunstnerstipend fra kunstnerorganisasjonene, sier Tørdal til Klassekampen.

Der det hittil har vært kunstnerorganisasjoner som Norske billedkunstnere, Forfatterforeningen og Norske Dansekunstnere som har innstilt og oppnevnt komiteene som behandler søknadene, reduseres deres makt til å kun foreslå komitémedlemmer.

– Det gir en maktkonsentrasjon i Kulturrådet. Det bestemmer allerede hvem som skal få prosjektstøtte, driftsstøtte og avgjør saker på en rekke andre områder i norsk kunstliv. Det at kunstnerorganisasjonene har oppnevnt komiteene har bidratt til en god maktspredning, som nå slår sprekker, sier Tørdal.

Fakta

Statens kunstnerstipend:

• Stipendordning som skal legge til rette for et mangfoldig og nyskapende kunstliv, ved at enkeltkunstnere får direkte tilskudd fra staten.

• Omfatter blant annet arbeidsstipend, diversestipend, stipend for nyetablerte kunstnere, seniorkunstnere og etablerte kunstnere.

• Stipendene innstilles av 24 stipendkomiteer. Disse komiteene har hittil vært innstilt og oppnevnt av kunstnerorganisasjonene. I regjeringens budsjettforslag for 2018 flyttes oppnevningsmandatet over til Kulturrådet.

Hun får støtte av Heidi Marie Kriznik, leder i Forfatterforeningen.

– Utvalget er fullt kompetent til å utføre det arbeidet de gjør i dag, men det er vanskelig å se hvordan fem personer kan ha tilstrekkelig oversikt over alle kunstfeltene til å oppnevne alle de ulike komiteene, sier Kriznik.

– Kunstnerorganisasjonene gjør i dag et grundig arbeid for å oppnevne bredest mulig sammensatte komiteer, og det er derfor uheldig at denne makten skal konsentreres i et lite utvalg uten samme kunnskap om feltet, sier hun.

Vil kun ha kunstnere

Statens kunstnerstipend skal legge til rette for et mangfoldig kunstliv. Ordningen, som i 2017 er på 305 millioner kroner, omfatter blant annet arbeidsstipend, diversestipend og stipend for etablerte kunstnere. De tildeles alt fra billedkunstnere til forfattere, skuespillere, dansere og musikere.

I vedtektene heter det at det kun er den kunstneriske kvaliteten og aktiviteten som skal vektlegges ved tildeling. Det fordrer kunstfaglig kompetanse i stipendkomiteene, mener Tørdal.

– Vi ønsker ikke andre enn kunstnere som komitémedlemmer. Det kan godt tenkes at Kulturrådet vil tenke det samme, men det er vi ikke garantert hvis vi mister oppnevningsretten. Kulturrådet har tradisjon for å innsette andre typer fagpersoner i sine fagutvalg, som kuratorer, museumsdirektører og kunsthistorikere. Vi mener at for å vurdere stipendsøknader er alle best tjent med at komitéen kun består av fagfeller, altså kunstnere i sitt respektive felt, sier Tørdal.

Gjenstand for debatt

Stipendordningen har vært gjenstand for mye debatt. Da den blåblå regjeringen overtok i 2013, gjennomførte daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) en omfattende evaluering av stipendordningene. En av utvalgets anbefalinger var å legge ned Utvalget for statens kunstnerstipend og overføre oppgavene til Kulturrådet.

Seinest i sommer fikk debatten nytt liv, da Dagbladet koblet søknader mottatt av Kulturrådet i fjor opp til Facebook-vennelistene til utvalgsmedlemmer. Avisa konkluderte med at sjansen for å få støtte øker om du er Facebook-venn med en som behandler søknaden.

Det fikk blant annet Arnfinn Bjerkestrand, tidligere andre nestleder av Kulturrådet, til å ta til orde for en ny gjennomgang av ordningen.

– En formalitet

Alfhild Skaardal leder Utvalget for statens kunstnerstipend. Utvalget fremmet selv forslaget om å flytte oppnevningsmandatet fra kunstnerorganisasjonene til utvalget. Hun avviser at endringen er motivert ut fra et mål om å forhindre «kameraderi» i tildelingsprosessene, og omtaler den som en formalitet.

– Formelt sett blir det en endring, men i praksis blir det ikke det. Det er fremdeles kunstnerorganisasjonene som foreslår kandidater. Vi er helt avhengig av den kompetansen de besitter, sier hun.

– Hvis endringen ikke får noen konsekvenser i praksis, hvorfor foretas den da?

– Utvalget forvalter disse stipendene på vegne av staten, og da bør det være en ryddigere linje mellom utvalget og stipendkomiteene. Det er ikke kunstnerorganisasjonenes penger, Skaardal.

Tørdal mener bildet Skaardal tegner opp må nyanseres.

– Stipendkomiteene deler ikke bare ut statens penger, men de forvalter i tillegg en enda større pott avsatt til stipend. Dette er billedkunstnernes egne midler fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og fra Billedkunstnernes Hjelpefond, gjennom kunstavgiften, samt noen legater, sier Tørdal.

Dyreparken neste?

Tørdal forteller at de vil følge nøye med på utviklingen.

– I neste omgang er det kanskje ikke lenger bare kunstnerorganisasjonene som foreslår komitémedlemmene. Kanskje Statoil har noen gode forslag? Eller hva med Dyreparken i Kristiansand? Reitan har jo gitt masse penger til kulturfeltet og har sikkert noen innspill. Man kan fleipe med det, men dette er graverende, sier hun.

kultur@klassekampen.no

Onsdag 22. november 2017
Rundt halvparten av Amedias 63 lokal­aviser satser på strømming på nett av fotballkamper. Hittil i år har det utløst over 10.000 nysalg av abonnement.
Tirsdag 21. november 2017
Nettstedet Medier24 navngir en overgrepsanklaget Schibsted-topp med innvandrerbakgrunn. Redaktør Gard L. Michalsen synes det er «påfallende» at svenske medier anonymiserer ham.
Mandag 20. november 2017
På nyåret lanserer Det norske akademi landets mest omfattende ordbok for bokmål på nett. Men akademiet får ingen pengestøtte til å vedlikeholde ordboka, som har kostet 100 millioner kroner å lage.
Lørdag 18. november 2017
Ansatte i akademia får ingen spørsmål om seksuell trakassering i arbeids­miljøundersøkelse. Det kan bidra til at slike saker går under radaren, frykter fagforeningsleder Ellen Dalen.
Fredag 17. november 2017
For ett år siden varslet en rapport at flere ansatte skal ha sluttet ved Det juridiske fakultet i Oslo som følge av seksuell trakassering. Dekanen vil heller «se framover» enn å granske saken.
Torsdag 16. november 2017
Midlertidig ansatte er mer utsatt for seksuell trakassering enn faste, viser rapport. I NRK opplever klubbleder Richard Aune at det spesielt er vikarene som vegrer seg for å melde fra.
Onsdag 15. november 2017
«Smålig.» «Kulturfiendtlig.» Det er noen av reaksjonene på at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) ikke vil dele ut et eneste stats­stipend i år.
Tirsdag 14. november 2017
I september i år hadde ikke VG og Dagbladet en eneste kunstanmeldelse på trykk. – Det svekker refleksjonen rundt kunst, advarer Hilde Tørdal i Norske Billedkunstnere.
Mandag 13. november 2017
EUs personvern­lov er godt nytt for den enkeltes personvern, sier Attac-leder Petter S. Titland. Men han frykter at Tisa-avtalen kan komme i veien for loven.
Lørdag 11. november 2017
Antallet anmeldelser i norske aviser er mer enn halvert på ti år. – Et demokratisk problem, mener lederen av Kritikerlaget.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk